นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 907
ความเห็น: 0

บริหารเวลาเป็น จึงเป็นค่า

ไม่มีคำว่า ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาว่าง เพราะได้จัดสรรการใช้ไว้แล้ว

เวลาที่ทุกคนมีเท่ากัน

แต่หลายคนสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้ง ๆ ที่ดูว่าไม่ยุ่งวุ่นวายอะไร

หลายคนมักพูดว่า ไม่มีเวลา แต่ไม่มีความสำเร็จอะไร

หลายคนดูยุ่งวุ่นวายตลอดเวลาแต่มีความสำเร็จไม่มาก

เหตุเพราะบริหารเวลา ใช้เวลาที่แตกต่างกัน จึงเกิดผลต่าง ๆ กัน

 

การจะทราบว่าบริหารเวลาได้ดี มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จเพียงใด ต้อง

1. จัดทำบัญชีการใช้เวลา

อย่างน้อย 1 สัปดาห์ คือชีวิตการใช้เวลาที่ไม่ซ้ำกัน

และต้องจดให้หมดตั้งแต่ตื่นจนหลับนอน โดยเฉพาะการพบปะ พูดคุยกับใครที่ไม่ใช่เวลางาน

เพราะหลายคนเสียเวลาไปกับส่วนนี้มากจนไม่มีเวลาทำงาน

และต้องหาช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนที่ดีในการใช้เวลาในแต่ละวัน เพื่อบันทึกเวลาเพิ่มเติม


2. วิเคราะห์การใช้เวลา

เมื่อได้บัญชีเวลานำมาวิเคราะห์แบ่งแยกการใ้ช้เวลาไปกับ การทำภารกิจส่วนตัว การเดินทาง การพบปะพูดคุย การกิน การทำงาน การหาความรู้ การพัฒนาตนเอง

ว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาตน พัฒนาให้เกิดค่ามากน้อยเพียงใด

 

3. วิเคราะห์การปรับการใช้เวลา

ด้วยการดูว่าจะปรับเปลี่ยนการใช้เวลาอย่างไรบ้าง

ใช้เวลาเดินทางมากไปจะปรับเปลี่ยนให้เดินทางที่ใช้เวลาน้อยลงได้หรือไม่ เช่น ออกเช้าขึ้น กลับช้าลง ที่ทำให้ใช้เวลาเดินทางน้อยลง

การทานอาหารไปทานใกล้ไกล ใช้เวลาเดินทางมากไป หรือนำข้าวมาทาน หรือจัดเวรกันไปซื้อเพื่อลดเวลาของแต่ละคน หาร้านที่สั่งให้ทำอาหารไว้แล้วไปรับ หรือบางร้านที่มาส่งหากมีจำนวนมากพอ

การใช้เวลาพบปะพูดคุยมากไปหรือไม่จนทำให้เสียงาน

การนอนดึกเกินไปจนทำให้ร่างกายไม่พร้อมในการทำงาน ก็เป็นการทำให้้เกิดการใช้เวลาไม่มีประสิทธิภาพ

เป็นต้น

 

4. จัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลา

การจัดลำดับความสำคัญการใช้เวลาทำร่วมกับการการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งมีสองส่วน

ส่วนงานประจำจะขึ้นกับช่วงภาระงาน และ

งานจรและงานที่ต้องการพัฒนา ซึ่งต้องวางแผนการใช้เวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ให้ดี

เพราะแต่ละช่วงของชีวิตมีความสำคัญของงานแตกต่างกัน

บางช่วงต้องการเวลาดูแลครอบครัว

บางช่วงต้องเน้นการสร้างผลงาน

 

5. ปรับพฤติกรรมการใช้เวลา

เป็นปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับการใช้เวลาให้มีค่า

ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของการจัดการการใช้เวลา คือจัดแล้วไม่ปรับตนให้ทำตาม ด้วยเหตุผลข้ออ้างต่าง ๆ นา ๆ ทำให้ไม่สามารถใช้เวลาให้เกิดความสำเร็จ

 

ดังนั้นต้องศึกษาหาความรู้ของคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะให้เวลาอย่างมีค่า ใช้เวลาน้อยในการพูดคุย หารือ กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น ลงมือทำทันที ผิดพลาดปรับแก้ทันที

 

6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

คำว่าเวลาว่างนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการพักผ่อน หย่อนใจ คลายเครียดที่จัดไว้และต้องใช้ ต้องทำ เช่นเวลาออกกำลังกาย การพักผ่อน การกิน แต่ต้องทำจริงทำอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาว่างคือเวลาที่จัดการ ควบคุมไม่ได้ เช่น เวลารอเครื่องบิน เวลานั่งเครื่องบิน เวลาต้องรอต่าง ๆ ที่มีมากพอ

ให้เตรียมตัวเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ หาความรู้ ฃ

พูดง่าย ๆ คือเตรียมหาอะไรไปทำหากมีเวลา นอกจากสร้างค่าการใช้เวลา ยังแก้เบื่อ แก้เหงา ด้วย

 

เป็นกระบวน ขั้นตอนการจัดการบริหารการใช้เวลาให้มีค่า เกิดค่า เกิดการพัฒนา

 

การจัดระบบ ระเบียบการใช้เวลา ทำให้การดำเนินชีวิตที่ดี ไม่ขาดโน่น ขาดนี่ เพราะมีทั้งเวลาพักผ่อน ออกกำลังกาย หาความรู้ พัฒนาตน พัฒนางาน

 

จะไม่มีคำว่า ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาว่าง เพราะได้จัดสรรการใช้ไว้แล้ว

 

จะเห็นว่า ผู้ประสบความสำเร็จดูเหมือนชีวิตปกติ ไม่วุ่นวาย เพราะใช้เวลาอย่างเป็นระบบ สมดุลตามที่จัดไว้และยึดมั่นต่อความสำเร็จ

 

จึงไม่รู้สึกว่าว่าง รู้สึกเครียด เพราะใช้เวลาเป็น จึงเป็นค่า

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 December 2013 15:36 Modified: 02 December 2013 16:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.48.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ