นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1105
ความเห็น: 1

“คนดีศรีเกษตร” รางวัลเชิดชูนิสิต/นักศึกษาสภาคณบดีสาขาการเกษตร

ส่งเสริมเชิดชูคนทำดี ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา และต้องใส่ใจการเรียน

ช่วง 1-7 ธ.ค. 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติของนักศึกษาสาขาการเกษตร

 

นอกจากการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การศึกษางานด้านวัฒนธรรม


อีกกิจกรรมที่สภาคณบดีสาขาการเกษตรได้ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาสังกัดคณะสมาชิกสภาคณบดี และสมาชิกภาคีสี่จอบ ที่มีความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อเชิดชูให้รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น 

 

เนื่องจากเป็นการเชิดชูรางวัลความประพฤติและการทำกิจกรรมจึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีผลการเรียนที่ดีระดับหนึ่ง คือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย

1.  การทำกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง และ หลากหลาย

2.  ได้รับการคัดเลือก/รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติ ตามระดับต่าง ๆ ตามลำดับ คือ ระดับคณะ สถาบัน และระดับชาติ

 

การให้รางวัลเชิดชูเกียรติของสภาคณบดีสาขาการกษตร เป็นการให้ตามเกณฑ์คะแนน การทำกิจกรรมและรางวัลการทำดีที่ไม่จำกัดจำนวนรางวัล เพื่อ

ส่งเสริมเชิดชูคนทำดี

ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิต/นักศึกษา และ

ต้องใส่ใจการเรียน

 

จึงรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่คิดคะแนนแล้วได้ระดับใด ก็ได้รับนั้น ซึ่งไม่ใช่การแข่งขัน

 

โดยนิสิต/นักศึกษาที่เข้าการคัดเลือกต้องผ่านคัดเลือกจากคณะของสมาชิกมาแล้ว ที่เรียกว่าเป็นคนดีเด่นของคณะมาแล้ว ผ่านการรับรางวัลกันมาแล้ว นำมาเชิดชู จำแนกระดับตามเกณฑ์ของสภาคณบดี

 

การจัดการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้จัดเป็นปีที่ 2 ที่เริ่มดำเนินการในช่วงที่ได้ทำหน้าที่ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร 

จึงได้ไปช่วยจัดระบบการคิดคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อใช้เสนอกรรมการของสภาคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 

created: 01 December 2013 12:44 Modified: 01 December 2013 12:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
01 December 2013 16:37
#94659

รอวันคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย "เกษตรกรไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน"

จ่ายครอบจบแน่ ผ่อนส่งก็ได้ หน้าที่สำคัญรอนักศึกษาสาขาการเกษตรไท

ขอเป็นหนึ่งพลังเสริมสำหรับการก้าวเดินต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ