นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1513
ความเห็น: 0

คนเก่ง ต้องเก่งงานและเก่งคน

คนเก่ง ไม่ใช่เก่งคนเดียว ต้องเรียนรู้งาน เรียนรู้คน ต้องรู้จักปรับความรู้มาใช้งาน ต้องปรับตนให้เข้ากับคนทำงาน

การทำงานไม่เหมือนการเรียน เพราะผลการเรียนแยกเป็นของแต่ละคน

แต่การทำงานเป็นสำเร็จของทุกคนในกระบวนการทำงาน คนที่ทำงานเก่งจึงต้องเก่งทั้งงานและเก่งคน

 

การเก่งงาน

ต้องรู้กระบวนการทำงาน ทั้งของตนและของทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ ไม่ใช่เสร็จเฉพาะส่วนของตน คนอื่นเป็นอย่างไรก็ช่าง

 

คนเก่งงานต้องมีความรู้งานในหน้าที่ ความเชื่อมโยง ต้องตามให้ทันระบบ ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ซึ่งแสดงว่าต้องเรียนรู้และปรับตามตลอดเวลา

คนเก่งงานสามารถวัดได้จากกระบวนทำงาน ที่ต้องไม่ช้า ไม่ผิดพลาดในขั้นตอนของตน และสามารถช่วยให้ขั้นตอนอื่น ๆ เร็วขึ้น

 

นอกจากนี้ คนเก่งจะมีค่า ต้องสร้างค่าว่ามีความเก่ง ความชำนาญด้านใดให้คนคิดถึง ว่านึกถึงเรื่องนี้ต้องถามหาจากคนนี้ คือความชำนาญ เชียวชาญ แน่นอนพัฒนาต่อเนื่องให้ทันสมัย ทันกาลตลอดเวลา

 

การเก่งงานเป็นการเก่งในส่วนของแต่ละคน แต่งานในองค์กรจะสำเร็จต้องเก่งคน

 

การเก่งคน

ประกอบด้วย การจัดการ การประสานงานให้งานสำเร็จ

ต้องมีทักษะในกระบวนการกลุ่ม การตัดสินใจของกลุ่ม ความรับผิดชอบของกลุ่ม

ที่สำคัญต้องรู้จักคนว่ามีทักษะความชำนาญ บุคลิกการทำงานอย่างไร เพื่อการจัดการ ประสานงานสู่ความสำเร็จ

 

การรู้จักทักษะ ความชำนาญ บุคลิกการทำงาน เป็นการให้คนทำงานอย่างมีความสุข ที่ได้แสดงศักยภาพของตน

การเก่งคนต้องไม่ฝืนให้คนทำงานเหมือนคนอื่นที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกของคนคนนั้น รวมทั้งของตนเอง

 

สิ่งพึงระลึกในการทำงานให้สำเร็จ ไม่จำเป็นต้องมีทางเดียว วิธีการเดียว สามารถทำได้หลายวิธีตามจริต บุคลิกของคน

นอกจากทำให้คนทำงานอย่างมีความสุข ยังทำให้มีทางเลือกที่หลากหลาย

และเมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ หากมีวิธีเดียวกัน ย่อมขาดความสวยงามส่วนนี้ไป

 

คนเก่ง ไม่ใช่เก่งคนเดียว ต้องเรียนรู้งาน เรียนรู้คน ต้องรู้จักปรับความรู้มาใช้งาน ต้องปรับตนให้เข้ากับคนทำงาน

 

ต้องรู้จักการใช้ความเก่งของคน จึงจะได้ทั้งความสำเร็จของงาน ของตนที่เป็นที่ยอมรับของคนทำงาน 

 

คนเก่งต้องทำงานให้เกิดค่า มีความสุข มีความภาคภูมิใจในการทำงาน 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 October 2013 17:38 Modified: 15 October 2013 17:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ