นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1410
ความเห็น: 0

ตารางและรูปในการจับเนื้อหาบทความวิจัย

การเผยแพร่ตารางและรูปที่ดี ต้องทำให้แต่ละตาราง แต่ละรูป ต้องแสดงความด้วยตัวเองให้เบ็ดเสร็จให้มากที่สุดโดยไม่ต้องกลับไปดูเนื้อหา วิธีการ

การวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ตารางและรูปคือผลโดยรวมของการวิจัย ที่แสดงวิธีการและผลการวิจัย

และแสดงความเป็นสากลในการอ่านทำความเข้าใจที่ง่ายกว่าการอ่านเนื้อหาในภาษาต่าง ๆ

คนส่วนใหญ่เวลาอ่านบทความวิจัย มักจะพยายามอ่านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทำให้ใช้เวลามากเพราะอ่านยากและจับใจความยาก

 

ภาษาของงานวิชาการมักไม่ตรงกับภาษาศาสตร์ที่แปลโดยคำศัพท์ที่อยู่ในพจนานุกรม จึงทำให้เข้าใจและจับใจความยากขึ้น

บ่อยครั้งที่แปลคำศัพท์ได้ทุกคำแต่ยังจับใจความไม่ได้ โดยเฉพาะมือใหม่

เพราะงานวิชาการสาขาต่าง ๆ นั้น ต้องเข้าใจเนื้อหา คำศัพท์เฉพาะที่ไม่ใช่ศัพท์ทางภาษาศาสตร์

 

แต่การอ่านเนื้อหาจากตารางและรูปที่เป็นการวิจัยจะเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายว่า เพราะตารางและรูปเป็นผลของการทำวิจัยว่า ทำอะไรได้ผลอย่างไร

 

หลักการอ่านตารางและรูป ต้อง

1.  อ่านที่หัวตารางและคำอธิบายรูปว่าแสดงอะไรบ้าง ของอะไร ทำอะไร

 

2.  ถัดมาก็ดูองค์ประกอบที่แสดงว่ามีอะไรบ้าง ตามที่อธิบายไว้ในหัวตารางและรูป

 

3.  แล้วดูตัวเลขและรูปที่แสดงว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงพร้อมความแตกต่างทางสถิติ

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้ดูที่ภาษาแต่ดูที่ข้อมูล และความเคลื่อนไหว ความแตกต่างของข้อมูล ที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าภาษา

ที่บางบทความใช้ภาษาที่ยากมาก ยิ่งทำให้เข้าใจยาก

 

เมื่ออ่านตารางและรูปพอเข้าใจ แล้วกลับไปอ่านเนื้อหาจะเข้าใจง่ายขึ้น

 

เมื่อตารางและรูป เป็นเนื้อหลักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และสื่อสารสู่คนอ่านที่ดี

ดังนั้น การเผยแพร่ตารางและรูปที่ดี ต้องทำให้แต่ละตาราง แต่ละรูป ต้องแสดงความด้วยตัวเองให้เบ็ดเสร็จให้มากที่สุดโดยไม่ต้องกลับไปดูเนื้อหา วิธีการ

 

หลักการนำเสนอตารางและรูป ต้องสามารถสื่อให้เห็นว่า

“ทำอะไร? กับอะไรบ้าง? ได้ผลอย่างไร ?”

 

การอ่านผลจากตารางและรูป จึงเป็นการลดช่องว่างทางภาษา ทำให้เข้าถึงเนื้อหาสาระได้ดีและเร็วกว่า

 

ที่สำคัญ หากเข้าใจเนื้อหาจากตารางและรูปได้ ทำให้สามารถนำไปใช้ ไปเขียนนำเสนอด้วยคำพูดของตัวเอง แทนการแปลหรือคัดลอกคำพูดที่เสี่ยงกับการทำผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ

 

ใครที่รู้สึกว่า อ่านบทความทางวิจัยแล้วเข้าใจยาก ใช้เวลามาก ลองเปลี่ยนมาอ่าน จับเนื้อหาจากตารางและรูปแทน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วกว่า

 

สำหรับผู้ที่ตีพิมพ์ผลงาน ต้องทำให้ตารางและรูปอธิบายตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย คือหน้าที่การนำเสนอผลงาน 

 

created: 10 October 2013 19:41 Modified: 10 October 2013 19:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ