นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1021
comment: 2

งานก้าวหน้า คนก้าวหน้า

ต้องให้เห็นค่าของการทำงาน ให้เห็นการแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เร็วขึ้น ลดกระบวนการและคนทำงาน

ก้าวหน้า หมายถึง ทำให้ดีกว่าเดิม ตามให้ทันระบบ และใช้เทคโนโลยีให้เป็น

 

ทุกคนที่ทำงาน คือมีหน้าที่ต้องทำ หากทำทุก ๆ วันเหมือนเดิม ย่อมไม่มีความก้าวหน้า

และยิ่งแย่กว่า คือทำให้งานแย่ลง ทำผิด ทำช้า ไม่ก้าวตามระบบ ไม่ก้าวตามเทคโนโลยี อวดดี อวดรู้ อวดเก่ง อวดเบ่ง เล่นพรรค เล่นพวก เล่นงานคนอื่น

 

การตรวจดูว่า ได้ทำให้งานก้าวหน้าหรือไม่ ให้ดู

 

1. งานช้า งานติด งานผิด ทำงานไม่ทัน ที่เราหรือไม่

ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ใส่ใจ ไม่ตั้งใจ ทุกข์ใจ เหนื่อยใจ บ่นว่างานมาก ไม่เรียนรู้เพิ่ม ไม่ปรับตัวตามระบบ ตามเทคโนโลยี จึงทำให้ทำผิด ทำช้า

 

2. ทำงานได้ดี แต่ไม่มีพัฒนา แบบนี้ดีกว่าแบบที่ 1. เพราะได้เรียนรู้ ทำตามระบบ ไม่ทำให้งานเสียหาย แต่ไม่ได้ช่วยให้งานของตนก้าวไปข้างหน้าที่ดีกว่าเดิม

 

3. มีการพัฒนากระบวนการทำงานให้เร็ว ให้ดีกว่าเดิม

มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้

มีการจัดระบบงาน เตรียมงาน ให้สอดคล้องกับฤดูการทำงาน

มีคู่มือ มีกระบวนการทำงานเพื่อตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

และมีการใช้ระบบประกันคุณภาพ PDCA มาใช้ในการพัฒนาการทำงาน ให้เป็นแบบ continuous improvement

 

4. มีการพัฒนาระบบงานทั้งองค์กร

แน่นอนต้องมีข้อ  3.  ก่อน

จึงไปสร้างระบบเชื่อมโยงให้งานทั้งระบบทำงานได้เร็วขึ้น

ช่วยคนอื่นทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการลดภาระงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการทำงาน สามารถสั่งงานล่วงหน้าได้

มีการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพมากขึ้น เพราะลดภาระงาน ลดคนทำงาน และมีเวลาเพิ่มทำงานอื่น ๆ ได้

 

5. มีการทำงานตนเองดี แต่จะคอยจับผิดเพื่อน แทนการทำความเข้าใจ แก้ปัญหา กลับเป็นปัญหาแก่คนร่วมทำงาน ระบบงาน

เรียกว่า ทำดีแต่ตัว ทำมั่วให้คนอื่น ก็เป็นปัญหาทำให้งานล่าช้า เรียกว่า ใช้ความเก่งไม่เป็น ทำแบบว่าอวดเก่ง

 

6. ทำงานแบบละเลยหน้าที่

มาสาย กลับก่อน ออกไปทานข้าวเร็ว กลับเข้าทำงานช้า

หาตัวไม่เจอ ไม่รับงาน ไม่รับผิดชอบงาน

มักใช้เวลาชวนเพื่อนคุย นินทาคนอื่น เสียเวลาไปวัน ๆ โดยไม่ได้งาน.

งานไม่เสร็จตามเวลา ต้องทวงถามเป็นประจำ ให้แจ้งผลงานก็ซ้ำเดิม ทำแบบลวก ๆ ผิดซ้ำซาก

อ้างว่าไม่มีเวลา ทำงานไม่ทัน ผลงานไม่มี

 

 

ใครเป็นแบบไหน ต้องการเป็นแบบไหน ไปตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับกันเอาเอง

ว่าจะเป็นแบบที่น่าชื่นชม หรือน่ารังเกียจ

 

แบบที่ทำให้องค์กรก้าวหน้า งานก้าวหน้า คือ 2 3 และ 4

แบบที่เป็นทำงานก้าวหน้า คือ แบบที่ 3 และ 4 

 

แต่หลายคนทำแล้วยังไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งงาน เลื่อนระดับการทำงาน เพราะลืมทำผลงานจากการพัฒนางาน

 

ดังนั้น การทำคู่มือกระบวนการทำงาน กระบวนการพัฒนา

 ต้องให้เห็นค่าของการทำงาน ให้เห็นการแก้ปัญหา ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เร็วขึ้น ลดกระบวนการและคนทำงาน

 

อยากให้ตนมีค่า ต้องทำงานให้มีค่า คือ คนก้าวหน้าด้วยการสร้างงานให้ก้าวหน้า

 

ข้อเตือนสติ

การพัฒนาระบบงานแล้วมีภาระคน ภาระงาน ภาระค่าใช้จ่าย ไม่เรียกเรียกว่า ก้าวหน้า

การจับผิดคนอื่น โทษคนอื่น ก็ไม่ใช่คนเก่ง

คนเก่งต้องช่วยให้งานไม่ผิด ด้วยการจัดระบบงาน พัฒนาคนอื่นให้เก่ง คือการพัฒนางานด้วยการพัฒนาคน

 

ใครอยากก้าวหน้า ต้องพัฒนางานให้ก้าวหน้า คือค่าของคนทำงาน 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 September 2013 22:47 Modified: 11 September 2013 14:43 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
11 September 2013 14:29
#92673

อ่านบันทึกนี้แล้ว ถึงบางอ้อ..เลยค่ะ

ว่าทำไมตัวเอง ทำ ทำ ทำ แล้ว

ผลการประเมินก็ยังไม่ดี สักที

ขอบคุณค่ะ

ขอนำเป็นบันทึกแนะนำวันที่ 11 กันยายน 2556

ขอบคุณครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.85.115
Message:  
Load Editor
   
Cancel or