นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1049
comment: 1

การพัฒนาคนตามหลักพุทธ ต้องเข้าใจความแตกต่าง

เข้าถึงภาษาไทย คำว่า คน ที่ต้องผสมความแตกต่างของให้พอดี

พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนาได้สั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจในหลักธรรม นำไปใช้ในชีวิต

แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถบรรลุหลักธรรมได้ ที่เรียกว่า ดวงตาไม่เห็นธรรม

ทำให้พระพุทธเจ้าแบ่งคนเป็น 4 ประเภท ที่เปรียบเป็น  บัวสี่เหล่า คือ บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บัวใต้น้ำ และบัวใต้ดิน

 

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ใช้หลักความจริง ตามธรรมชาติ การเปรียบการเรียนรู้ของคน จึงเป็นไปตามธรรมชาติ

ที่แต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน และแต่ละคนก็มีดีต่างกัน

จะผิดก็การไม่เข้าใจของคนที่อยากทำให้ทุกคนเหมือนกัน ต้องทำเหมือนกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ จึงทำไปให้เกิดทุกข์

 

การทำอะไรให้ทุกคนทำเหมือนกันจะทำให้เกิดทุกข์ทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายที่ทำไม่ได้ จึงเกิดทุกข์ เพราะไม่ถนัด จึงทำได้ยาก และทำไม่ได้ดี

ฝ่ายที่ต้องการให้ทำก็ขัดใจว่า ทำไมถึงทำไม่ได้


ผลทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความทุกข์ ได้ผลงานออกมาไม่ดี และขัดใจกันและกัน  งานก็ไม่สำเร็จ คนก็เป็นทุกข์

 

ความจริง ความแตกต่างคือความสวยงาม คือธรรมชาติ

ลองคิดดูหากทุกอย่าง ทุกคนเหมือนกัน คงพัฒนาไม่ได้ เพราะไม่มีความแตกต่างให้เลือก 

และความแตกต่างเป็นการปรับตัวตามสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันทุกจุดทุกที่ จึงทำให้ทุกสิ่งมีการปรับตัวที่แตกต่างกัน

 

ดังนั้น การพัฒนาคน การใช้คน การบริหารคนจึงต้องให้เข้าใจ ความแตกต่างของคน ที่ต้องเลือกใช้คนให้ถูกต้องกับความสามารถ กับจริตของแต่ละคน 

และต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพื่อให้พอใจกับสิ่งที่แต่ละคนทำออกมา

และให้ผลประเมินผลงานไปตามนั้น ในการดู การประเมิน ให้เป็นไปตามความเป็นจริง

 

ในความจริง ทุกคนล้วนอยากเก่ง อยากดี อยากมีความสามารถสูง 

การทำไม่ได้จึงถือเป็น กรรม อยู่แล้ว

การที่ใครไปดูถูก เหยียดหยาม จึงถือเป็นบาปของคนนั้น

ทางที่ดีต้องเอาความเก่งไปช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น ถึงเป็นความเก่งที่ดี ความเก่งที่เป็นคุณ และเป็นบุญ

 

การพัฒนาคน การใช้คน จึงต้องเข้าใจธรรมชาติ เข้าถึงหลักพุทธศาสนา  

เข้าถึงภาษาไทย คำว่า คน ที่ต้องผสมความแตกต่างของให้พอดี

คือ อีกศิลปะการบริหารคนให้มีความสุข ทั้งคนที่ถูกบริหารและคนบริหาร ทำให้เกิดความสำเร็จของการทำงาน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 กันยายน 2556 18:43 แก้ไข: 07 กันยายน 2556 18:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

นอกจากเข้าใจความแตกต่างแล้ว ย่อมเข้าใจเหตุ ของเหตุผลด้วย จึงจะอยู่ด้วยกัน คน ๆ เราใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคน ต่างก็มีดี แต่จะดีถูกใจผู้อื่น ๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ จะดี หรือไม่ดี หากคุยด้วยสายตาที่เป็นมิตร ก็ OK แล้วค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.89.87.12
Message:  
Load Editor
   
Cancel or