นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 879
ความเห็น: 0

อำนาจบริหารงานราชการเป็นของราชการ

การใช้อำนาจในการบริหารงานราชการ ต้องทำตามกฎ ระเบียบที่มี ไม่ใช่ตามที่คิดเอง ถึงแม้จะมีเหตุผลอย่างไร หากไม่เป็นตามระเบียบก็ทำไม่ได้

ในการบริหารงานราชการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ามีหน้าที่ มีอำนาจในการบริหารจัดการ

สำหรับหน่วยงานราชการ การใช้อำนาจต้องไม่ใช่อำนาจตามอำเภอใจของใคร แต่ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

 

จากการได้ทำหน้าที่กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ทำให้ทราบว่า

ทุกอย่างในการพิจารณาเรื่องต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบเท่านั้น รวมถึงการทำหน้าที่ของกรรมการ

 

ใครไม่ทำตามระเบียบต้องไปทำให้เป็นไปตามระเบียบ ตามประกาศ 

 

อย่างผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียนก็ต้องร้องให้ถูกต้องตามขั้นตอน ตามระเบียบ หากร้องไม่ถูกขั้นตอนจะถูกส่งกลับ

และต้องทำตามกำหนดเวลา หากเลยกำหนดไม่ว่าจะตามระเบียบ หรือตามที่แจ้งในหนังสือก็ไม่สามารถรับพิจารณาได้เพราะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด กรรมการรับก็จะมีปัญหา

 

ในส่วนของฝ่ายผู้มีอำนาจก็เช่นกัน ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน

เช่น เรื่องที่ดำเนินการกำหนดให้มีกรรมการพิจารณา แต่หากผู้บริหารดำเนินการโดยไม่ผ่านการพิจาณาของกรรมการ ไม่มีการตั้งกรรมการในการดำเนินการ ก็ต้องถูกแจ้งให้กลับไปทำให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ

มิฉะนั้นจะเป็นความผิดของผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

 

จะเห็นว่า การใช้อำนาจในการบริหารงานราชการ ต้องทำตามกฎ ระเบียบที่มี ไม่ใช่ตามที่คิดเอง

ถึงแม้จะมีเหตุผลอย่างไร หากไม่เป็นตามระเบียบก็ทำไม่ได้

 

การที่จะดำเนินเรื่องให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ เจ้าหน้าที่ประจำสายสนับสนุนต้องมีหน้าที่ตรวจสอบ เสนอ วิเคราะห์ว่าเรื่องที่ทำนั้น มีข้อกฎหมาย ระเบียบ อะไร ต้องทำอย่างไร ตามแต่ละสายงาน

เรื่องบุคคลเป็นเรื่องของการเจ้าหน้าที่

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้่างเป็นเรื่องของพัสดุ การคลัง

เรื่องการเรียนการสอนเป็นงานของทะเบียนนักศึกษา

เรื่องการทำผิดวินัยของนักศึกษาที่ไม่ใช่การเรียนเป็นหน้าที่ของกิจการนักศึกษา

ฯลฯ

 

 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรแต่ละหน้าที่ต้องแม่นในกฎ ระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตน

แสดงว่า แต่ละคนต้องทำหน้าที่ จะได้ไม่ผิดขั้นตอน และกฎ ระเบียบ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 สิงหาคม 2556 22:48 แก้ไข: 24 สิงหาคม 2556 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ