นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1106
ความเห็น: 2

ตารางการเดินทาง เดือน ส.ค. 2556

รวมการเดินทาง 8 ครั้ง และยังเป็นเดือนการจัดงานเกษตรภาคใต้ของคณะ ในระหว่างวันที่ 9-18 ส.ค.

เดือน ส.ค. ปี พ.ศ. 2556 นี้ เป็นเดือนที่ต้องมีการเดินทางมากที่สุด ในการทำงาน


เริ่มตั้งแต่ วันที่ 28-29 ก.ค. ไปประชุมกรรมการเตรียมการจัดงาน World Soil Day ที่กรมพัฒนาที่ดินในฐานะประธานสภาคณบดี สาขาการเกษตร

 

30-31 ก.ค. ไปบรรยาย บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในงานเกษตรนเรศวร ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

 

วันที่ 2-3 ส.ค. ไปประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

 

 

วันที่ 7-8 ส.ค. ไปประชุมกรรมการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

 

 

วันที่ 14-15 ส.ค. ประชุมสรุปร่าง ภาพอนาคตการศึกษาสาขาการเกษตร ร่วมกับสำนักคลังสมองแห่งชาติและสภาคณบดี สาขาการเกษตร ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

 

 

วันที่ 22-24 ส.ค. ไปประชุมสภาคณบดี สาขาการเกษตรที่ ม.นเรศวร พิษณุโลก

 

 

วันที่ 26-27 ส.ค. ประชุมรับงานภาพอนาคตการศึกษาสาขาการเกษตร ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

 

 

วันที่ 28-30 ส.ค. ไปทำหน้าที่กรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

รวมการเดินทาง 8 ครั้ง และยังเป็นเดือนการจัดงานเกษตรภาคใต้ของคณะ ในระหว่างวันที่ 9-18 ส.ค. ซึ่งในงานต้องเป็นวิทยากรบรรยายแก่เกษตรกรจากโครงการส่งน้ำชลประทาน จังหวัดปัตตานี

 

 

เป็นช่วงจังหวะงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่ง อีกทั้งต้องมีการประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ ของปีงบประมาณ 2556 ด้วย 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 July 2013 19:13 Modified: 27 July 2013 19:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ดูแลร่างกายฟิตๆ กินอาหารครบ 5 หมู่

นอนให้หลับเพียงพอ... เท่านี้

ก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ

ขอบคุณท่านท้าว ที่แนะแนวทาง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ