นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1064
ความเห็น: 0

ตัวอย่างจิตสำนึกและการจัดการประสิทธิภาพนานาชาติ 2. มาเลเซียและไทย

แล้วจะหวังคุณภาพ ประสิทธิภาพจากอะไร แต่ก็อยากเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก ทั้ง ๆ รู้ว่ามีความไม่พร้อมแม้ในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างของมาเลเซีย เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอุตรมาเลเซีย ใกล้ชายแดนไทย 2 เรื่อง

 

เรื่องแรกเป็นการวางระบบการจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นด้านธุรกิจ

ซึ่งมีการจัดสถานที่เรียน สิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของประเทศ

เช่น มีหลักสูตรบริหารลักสูตร บริหารธุรกิจเชิงนิเวศ ด้วยการจัดให้พื้นที่ ส่วนป่าเชิงนิเวศในมหาวิทยาลัย มีสนามกอล์ฟเพื่อฝึกคนให้เป็นนักธุรกิจ

มีการจัดระบบอำนวยความสะดวก หอพัก ฐานข้อมูลทางธุรกิจ ให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอน

เรียกว่า อาจารย์ นักวิชาการมีหน้าที่สอน วิจัย พัฒนาวิชาการ ไม่ต้องมีภาระการสร้างหลักสูตร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่

มีการจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับการเป็นนักธุรกิจ เช่นนักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายแบบนักธุรกิจ คือ นักศึกษาชายต้องผูกเทคไทด์ ในการเข้าชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย

ไม่ใช่อยู่แบบบ้าน ๆ ซึ่งเป็นการให้บรรยากาศ ความรู้สึกของการเป็นนักธุรกิจต้องแต่เรียน

 

อีกเรื่องเป็นการใช้คนให้เหมาะสม คุ้มค่ากับหน้าที่

เช่น การนำแขกที่มาเยือนจะให้ยามหน้าประตูเป็นผู้นำโดยการขี่จักรยานยนต์ไปยังจุดตามตารางที่กำหนด ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ระดับนักวิชาการมานำ

ผู้ให้ข้อมูลในการดูงานเป็นหน้าที่ของหน่วยงานประจำ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร อธิการบดี รองอธิการบดี

เช่น การดูงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์

การดูงานห้องสมุดเป็นหน้าที่ของบรรณารักษ์

ส่วนผู้บริหารจะเข้าร่วมในกรณีที่มีการเจรจาธุรกิจ ทำข้อตกลง

ซึ่งเป็นการใช้บุคคลอย่างคุ้มค่ากับหน้าที่

ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้องศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยอย่างดีในการอธิบาย ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ที่สามารถทำหน้าที่ได้สมฐานะ หน้าที่ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร

 

สำหรับของไทย ขอยกข้อมูลการบริการรถยนต์แบบรวมศูนย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่จัดบริการรับส่งถึงที่ที่บุคลากรต้องการ และสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะเป็นบริการกลาง

เช่น เมื่อจะเดินไปราชการกรุงเทพฯ จะแจ้งเวลาสถานที่ไปรับตามที่กำหนด ให้ไปรับที่บ้านพัก หรือที่ทำงาน เวลาใด เที่ยวบินไหนจะมีการนัดหมายที่ชัดเจน โดยรถจะเวียนไปรับถึงที่ตามความต้องการของผู้เดินทาง

รวมทั้งการรับจากสนามบินก็จะไปส่งถึงที่พักหรือสำนักงานเช่นกัน

คือให้บริการแบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทำให้สามารถจัดบริการแบบรวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ไม่ใช่สะดวกผู้ให้บริการจนไม่สามารถจัดระบบการบริการได้

 

เป็นตัวอย่างของการวางระบบ สร้างจิตสำนึกในการทำหน้าที่ที่สอดคล้องกับภารกิจของงาน ระดับบุคลากร ระบบ ที่ยึดความรับผิดชอบและผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ มิฉะนั้น จะไม่มีคนมาใช้บริการ

 

การจัดระบบความพร้อมของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจหลักของอาจารย์ได้อย่างเต็มที่

ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของไทยที่ต้องสร้างหลักสูตร ความพร้อม ดูแลการสร้างอาคาร การจัดซื้อของที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญ

อย่างเช่น การเป็นการตรวจการจ้างอาคาร การออกแบบอาคาร

แต่ต้องทำเพราะไม่ช่วยกันทำก็ไม่มีใครทำให้

หลายคนทำงานจนเกษียณอายุ ห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อมเลย

 

แล้วจะหวังคุณภาพ ประสิทธิภาพจากอะไร แต่ก็อยากเป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก ทั้ง ๆ รู้ว่ามีความไม่พร้อมแม้ในการปฏิบัติงาน   

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2556 19:59 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2556 11:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.12.229
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ