นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 852
ความเห็น: 0

การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ใหม่

จึงควรที่อาจารย์ทุกท่าน ต้องพัฒนาตนเอง และต้องช่วยกันเสริมค่าให้แก่นักศึกษา เพราะเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับอาจารย์ใหม่ จากการที่เห็นว่า อาจารย์ใหม่ที่เริ่มเข้าทำงานมีเงินเดือนค่อนข้างต่ำไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ จึงจัดทำ

”โครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาที่ดํารงตําแหนงอาจารย”

http://www.eduservice.psu.ac.th/laksood/pattana/2556/notice2(2556).pdf

 

เพื่อให้อาจารย์ใหม่พัฒนาผลงานให้สามารถขอกำหนดตำแหน่งวิชาการได้เร็วขึ้น เนื่องจากเมื่อได้ตำแหน่งทางวิชาการก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม

 

โครงการนี้เริ่มดำเนินการประมาณปี 2543-44 ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของ รศ.นพ.อุดม ชมชาญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ช่วงปี 2541-2543 ซึ่งผู้บันทึกได้รับให้ดำเนินการต่อในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในช่วงเวลาต่อมา

 

โดยผู้เข้าโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ด้วยข้อกำหนด

ต้องทำวิจัยและมีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน

ต้องมีการพัฒนาสื่อการสอน หนังสือ หรือ ตำรา

ซึ่งทั้งสอง คือสิ่งที่อาจารย์พึงต้องทำอยู่แล้ว และเป้าหมายคือให้สามารถสร้างผลงานให้เร็วขึ้น ด้วยการมีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยดูแลด้วย

 

การสร้างผลงานได้เร็วขึ้น นำไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เร็วขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้เป็นค่าตอบแทน คืออีกหนึ่งการดูแลอาจารย์ใหม่

 

ถามว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการมาจากไหน?

มาจากงบประมาณเงินรายได้ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพราะไม่มีงบสนับสนุนจากรัฐบาล

จึงควรที่อาจารย์ทุกท่าน ต้องพัฒนาตนเอง และต้องช่วยกันเสริมค่าให้แก่นักศึกษา เพราะเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ยกเว้น ค่าวัสดุในการบริการของโรงพยาบาล การหารายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การบริการวิชาการแบบเก็บค่าบริการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตต่าง ๆ

 

อาจารย์ใหม่ อย่าบ่นว่า ค่าตอบแทนต่ำ เพราะมีโครงการสนับสนุนที่อาจารย์สมัยก่อนไม่มี

เมื่อเข้าสู่โครงการและสร้างผลงาน แล้วนำมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก็จะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งตลอดไป

และเพิ่มมากขึ้นเมื่อขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้น เป็น รศ. ศ.


และต้องสร้างผลงานต่อเนื่อง ให้สมกับการได้รับค่าตอบแทน

 

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนี้ จะไม่รวมไปคำนวณเป็นบำเหน็จ บำนาญ จะได้ในขณะเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กรกฎาคม 2556 18:45 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2556 18:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 pai, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ