นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1149
ความเห็น: 0

เกษตรก้าวหน้าไม่ได้หากไม่ทำวิจัย 1. ด้านบวก

การวิจัยเพื่อใช้งาน การวิจัยเพื่อประโยชน์ของคนไทย วิจัยเพื่อความมั่นคงของคนไทย ทั้งด้านอาหาร ที่ส่งผลไปยังภาคอื่น ๆ ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ที่หากไม่มีอาหารพอเพียง คงไม่สามารถสร้างความเจริญในภาคอื่น ๆ ได้

จากการเรียนและคลุกคลีกับงานการเกษตรมาตลอดการทำงาน พบว่า

การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และแย่ลง

 

การเกษตรเป็นส่วนสำคัญของความมั่นคงของสิ่งมีชิวิต เพราะ

การเกษตรเป็นการผลิตอาหาร

การเกษตรเป็นแหล่งหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งการหมุนเวียนของน้ำ แหล่งรับน้ำ ซับน้ำ ดูดน้ำ คายน้ำเพื่อความชุ่มชื้นของอากาศ

เป็นแหล่งฟอกอากาศ ตรึงคาร์บอนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง ปลดปล่อยอ๊อกซิเจนเพื่อฟอกอากาศ

 

ที่สำคัญสำหรับประเทศไทย คือ ความมั่นคงของสังคมในด้านอาหาร เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คนไทยมีอาหารไม่ขาดแคลนเลยสักครั้งเดียว

 

อย่างไรก็ตาม การเกษตรไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการเกษตรธรรมชาติ เป็นการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งเป็นของการวิจัย

ตั้งแต่พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หากไม่มีการวิจัย คงไม่สามารถผลิตอาหารได้พอเพียง มีคุณภาพที่ดีได้

อย่างข้าวที่เป็นอาหารหลักของคนไทย ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตสูง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพืชอาหารอื่น ๆ ทั้งข้าวโพด ถั่ว พืชผัก ที่มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ตลอดเวลา ทั้งภาครัฐ และเอกชน

นอกจากการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ยังมีการวิจัยด้านกระบวนการผลิต การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ในทุกด้านของกระบวนการผลิต ที่ทำให้มีผผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น มีมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยจนสามารถส่งจำหน่ายไปทั่วโลก

 

ดังนั้น การวิจัยด้านการเกษตร จึงเป็นการวิจัยเพื่อใช้งาน การวิจัยเพื่อประโยชน์ของคนไทย วิจัยเพื่อความมั่นคงของคนไทย ทั้งด้านอาหาร ที่ส่งผลไปยังภาคอื่น ๆ ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ที่หากไม่มีอาหารพอเพียง คงไม่สามารถสร้างความเจริญในภาคอื่น ๆ ได้

 

การที่ภาคเกษตรเจริญด้วยการวิจัย ที่ทำให้มีพืชพันธุ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ 

เพราะหากใช้พันธุ์เก่า ดั้งเดิม คงมีผลผลิตไม่เพียงพอ คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

และยังรวมถึงพืชใหม่ด้วย มีพืชหลายอย่างที่ไม่มีการปลูก การผลิตในประเทศไทยมาก่อน เช่น บร๊อคโคลี แคนทาลูป องุ่น ฯลฯ ซึ่งพืชที่ผ่านการนำเข้า ทดสอบ ทดลอง จนสามารถผลิต เพาะปลูกได้ในประเทศไทย

 

คือความก้าวหน้าของการเกษตรไทย ที่เกิดจากการวิจัย ทั้งพันธุ์ ทั้งพืช ทั้งกระบวนการผลิต คือ การวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อใช้งาน เพื่อประเทศไทย

และเป็นการวิจัยเพื่อชีวิตคนไทย  

created: 07 July 2013 19:44 Modified: 07 July 2013 19:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ