นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1885
ความเห็น: 1

ศาสตราจารย์ท่านใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ยิ่งมี ศาสตราจารย์มาก ยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้มาก

เมื่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการประเมินผลงานของ รศ.ดร. สมปอง เตชะโต ให้เข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์

ดร.สมปอง เตชะโต เป็นศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชศาสตร์ รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น

ได้มุ่งมั่นทำวิจัยในด้านเทคโนโลยีชีวิภาพของพืชปลูก โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์พืชหลายชนิด โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และของประเทศไทย

 

อาจารย์มีลูกศิษย์ในสาขาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมากมาย ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ

งานที่ต้องทำต่อไป คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพารา เพื่อการขยายพันธุ์กล้ายางพันธุ์ต้นตอเพื่อใช้ทดแทนเมล็ดพันธุ์ต้นตอที่เกือบหาไม่ได้แล้ว เนื่องจากการปลูกแทนเป็นพันธุ์ใหม่แทนพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งป็นความเสี่ยงหากเกิดโรคที่เกิดที่รากยางพาราระบาด จึงเป็นหน้าที่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องดูแลทำการวิจัยเพื่อรักษาการผลิตยางพาราของประเทศและความั่นคงด้านผลผลิตยางของโลกที่ไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก

 

นับเป็นศาสตราจารย์ท่านที่ 3 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จาก

ศ.ดร. เสาวภา อังสุภานิช สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ผู้เชียวชาญด้านสัตว์หน้าดิน

ศ.ดร.ธีระ เอกสมธราเมษฐ์ สาขาพืชศาสตร์ นักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้สร้างพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1

 

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ ต้องสร้างผลงานจนเกิดความเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นที่ประจักษ์เป็นตำราที่เกิดจากการศึกษาวิจัยของตนเอง คือความเป็นเจ้าของ ศาสตร์

 

ผู้เป็นศาสตราจารย์ ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากสร้างงานวิชาการแล้ว ยังมีหน้าที่สร้างคนรุ่นใหม่

ในระบบของประเทศญี่ปุ่น ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยด้านที่ตนชำนาญ เชี่ยวชาญ มีรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่วยทำงาน คล้ายเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย มีหน้าที่หาทุนวิจัย พัฒนาห้อง เครื่องมือการวิจัย และทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตทุกระดับ โดยเฉพาะปริญญาเอก ปริญญาโท เพื่อสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาคน

 

สำหรับในระบบของอเมริกา ศาสตราจารย์ต้องทำวิจัย ทุนวิจัย และสร้างบัณฑิตในระดับปริญญเอก ปริญญาโท และทุนวิจัยถือเป็นหน้าที่ และเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คิดเป็นค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริหารการวิจัย และบริหารมหาวิทยาลัย


ดังนั้น ยิ่งมี ศาสตราจารย์มาก ยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้มาก

ทั้งจากค่าธรรมเนียมจากทุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชน

และค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาปริญญาโทและเอก

รวมทั้งผลงานที่สร้างรายได้

 

ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานของศาสตราจารย์ทุกท่าน

และมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานต่อไป ตามบทบาทและความรู้ ความสามารถของแต่ละท่าน 

ประวัติศาสตร์ อีกส่วนหนึ่งของ 38 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2556 16:46 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2556 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยยินดีด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ