นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 838
ความเห็น: 0

เรียนรู้แบบรู้เรียน

กระบวนการเรียนรู้แบบรู้เรียน คือกระบวนการทำงาน พัฒนางาน สร้างค่าและมูลค่างาน

เป้าหมายการเรียน คือ รู้

ซึ่งประกอบด้วย

  • ความรู้ที่เรียน
  • กระบวนการเรียนรู้
  • การนำความรู้ไปใช้ทำงานสานสร้างประโยชน์ และให้ก้าวหน้า คือการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้า เพ่ิมค่า เพิ่มประโยชน์

ดังนั้น คนที่เรียน โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องหมั่นตรวจสอบความสำเร็จของการเรียน ตามเป้าหมายเหล่านี้ตลอดเวลา

 เพื่อให้มั่นใจว่า รู้ครบถ้วนหรือต้องศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝนเพิ่มเติม ให้ถึงเป้าหมาย

ที่สำคัญ คือ อย่าเรียนแบบหลอก ๆ เพราะมันจะกลับมาหลอกหลอนตัวเองไปตลอดชีวิต

อาการของคนถูกหลอก คือไม่มีความรู้ บอกไม่ได้ อธิบายไม่ถูก ใช้ความรู้ทำงานไม่ได้

อาการที่เด่นชัด คือ กลัวการแสดงความรู้ เมื่อถูกคำถาม เมื่อถูกมอบหมายงาน เมื่อต้องทำหน้าที่

ส่ิงเหล่านี้จะหายไปถ้าได้เรียนรู้ตามเป้าหมายครบถ้วน

ดังนั้น การเรียน อย่าเรียนแบบหลอก ๆ ต้องเรียนให้รู้จริง ครบถ้วน

 

การเรียนหลอก หรือหลอกว่าเรียน คือ

หลอกว่าเป็นนักศึกษาแต่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทำหน้าที่ตนตามเป้าหมายของการเรียน

การเรียนไม่ใช่แค่ลงทะเบียนเรียน จ่ายค่าธรรมเนียมแล้วไม่เรียน

หลอกว่าเข้าเรียน ด้วยการเข้าชั้นเรียนแล้ว นั่งเหม่อลอย ไม่มีสมาธิ สติจดจ่อในการเรียน รวมทั้งทำกิจกรรมอื่น แล้วอ้างว่าเรียนไม่รู้เรื่อง ที่แท้คือไม่เรียน ไม่ตั้งใจเรียน จนแสดงออกของความเป็นผู้แพ้ที่เรียนไม่ได้

หลอกว่ารู้ ด้วยการผ่านเข้าชั้นเรียน ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มีความรู้ เพราะความรู้ต้องได้มาด้วยการเรียนจริง ไม่ใช่ด้วยการลงทะเบียน การเข้าชั้นเรียน

หลอกว่าทำงาน ทำการบ้าน ที่ต้องการให้ฝึกฝนตนเอง ด้วยการคัดลอกคนอื่น แต่ไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝน

คนที่ถูกหลอกจริง ๆ คือตนเองที่นำงานมาส่งแต่ไม่มีความรู้ จึงถูกหลอนเมื่อต้องใช้ความรู้

การหลอกเช่นนี้ มีความผิดหลายประการ ทั้ง 

  • หลอกอาจารย์ผู้สอน
  • หลอกตัวเองว่าเรียน
  • และผิดจรรยาบรรณที่ไปคัดลอกงานคนอื่นมาใส่ชื่อตน

การหลอกในการเรียน ผู้เสียหายที่สุดคือผู้เรียน ที่เรียนแล้วไม่รู้ เสียเงิน เสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเรียน

หลอกตนเอง หลอกพ่อแม่ หลอกสังคมผู้จ่ายภาษีที่นำมาสร้างมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างกำลังคนในสาขาต่่างๆ การเรียน

 

การศึกษาที่ถูก ต้องเรียนให้ได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ทำงานได้ ให้ศึกษา พัฒนาเพิ่มเติมได้ตลอดไป ตลอดเวลา คือ 

  • เรียนรู้ เรียนแล้วมีความรู้
  • เรียนแล้วรู้เรียน คือ หาความรู้ ใช้ความรู้ด้วยตนเอง
  • เรียนแล้วต้องสามารถพัฒนาความรู้ให้เกิดค่า เกิดประโยชน์ มีมูลค่าเพิ่ม

กระบวนการเรียนรู้แบบรู้เรียน คือกระบวนการทำงาน พัฒนางาน สร้างค่าและมูลค่างาน


การเรียนรู้เป็น คือ เรียนแล้วมีความรู้ ความสามารถ เรียนเพิ่ม พัฒนาตน พัฒนางานด้วยตนเองได้

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มิถุนายน 2556 11:33 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2556 11:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ