นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 829
ความเห็น: 0

ความก้าวหน้า 3. การทำงาน

ก่อนที่ใครจะเรียกร้องความก้าวหน้า ค่าตอบแทนเพิ่ม ต้องตอบให้ได้ว่างานที่ทำมีมูลเพียงพอที่จะนำมาจ่าย หากผู้ใดเห็นว่าองค์กรใดจ่ายให้มาก ก็น่าจะไปสมัครทำงานที่นั่น อย่าเสียเวลามาบ่นว่าค่าตอบแทนน้อย ไม่คุ้มค่า จงไปหาคุ้มค่าดีกว่า จะได้ไม่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองจนมาถ่วงความก้าวหน้าขององค์กร

สำหรับคนทำงานสายอื่นที่ไม่ใช่อาจารย์ การทำงานให้ก้าวหน้าต้องดูเส้นทาง สร้างผลงาน ทำงานให้คุ้มกับหน้าที่ สมกับความสามารถ

ซึ่งแน่นอนต้องไม่ใช่แค่ทำงานด้วยความรู้ที่มีมา

แต่ต้องหาเพิ่ม พัฒนาเพิ่ม มีทำงานให้มีมูลค่าเพิ่ม

บางคนทำผลงานแต่ไม่สามารถใช้งานเพิ่มมูลค่า จึงเป็นความก้าวหน้าแบบปลอม ๆ หลอก ๆ

หลอกลวงว่ารู้ แต่เพิ่มค่าได้ไม่จริง

ยิ่งบางคนได้ตำแหน่งแล้วไม่ทำงาน จึงเปลี่ยนจากคนที่เคยมีค่าเป็นไร้ค่า ไร้เกียรติเพราะกินแรงคนอื่น


อีกอย่างที่คนเข้าใจผิดด้วยคิด

คิดว่าความก้าวหน้าด้วยการนับจำนวนชิ้นงานเป็นภาระงาน

นับจำนวนคนทำงาน ที่เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งวัสดุ ทั้งคน โดยไม่คุ้มค่าใช้จ่าย มีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ความอยู่รอดขององค์กรต้องลดค่าใช้จ่าย ขายได้เงินมาก ไม่ใช่เพิ่มค่าใช้จ่าย เพิ่มภาระงาน

สรุปง่าย ๆ คือ ก้าวหน้าแล้วต้องทำให้คุ้มมีค่าใช้จ่ายเพียงพอกับค่าตอบแทนเพิ่ม

บางคนเถียงว่า ที่ทำอย่าคิดมูลค่าเป็นเงิน ให้คิดเป็นคุณค่า

ผู้คิดเช่นนั้น ก็ขอให้รับเป็นคุณค่ากลับไป อย่ารับเป็นเงินเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม เพราะไม่มีเงินจ่ายให้

สรุปความก้าวหน้าการทำงานต้องวัดให้ได้ตามเส้นทางตำแหน่งงาน มีผลงานสร้างค่าเพิ่มได้ และต้องทำให้เกิดค่าเพิ่มตลอด

ไม่ใช่ทำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงาน

ผู้ที่ทำงานให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เช่นทำงานให้มีชิ้นงานมาก ใช้คนมาก ทำงานได้เท่าเดิม ทำงานให้ช้าลง มีขั้นตอนมากขึ้น ผิดพลาดมาก ไม่ทันเวลา ไม่พัฒนาตามระบบพัฒนา เป็นตัวถ่วงระบบงาน

แสดงว่าไม่ก้าวหน้า ยังพัฒนาลง สมควรพิจารณาลดค่าตอบแทนตามภาระปัญหา ภาระงาน ภาระเงินที่ต้องจ่ายเพิ่ม

หากเป็นการปลูกพืชก็เปลี่ยนจากพืชปลูกไปเป็นวัชพืช ทำให้มีปัญหาในการป้องกันกำจัด ที่ต้องกำจัดทิ้งไป

ที่ระบบราชการให้ออกก่อนอายุราชการเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อองค์กร

เรื่องที่บันทึก คือ ความก้าวหน้าจริง ก้าวหน้าด้วยความรับผิดชอบ ก้าวหน้าที่มีมูลค่าเพียงพอกับค่าตอบแทนตน

คือก้าวหน้าที่ทำให้องค์กรเจริญ จริง

ก่อนที่ใครจะเรียกร้องความก้าวหน้า ค่าตอบแทนเพิ่ม ต้องตอบให้ได้ว่างานที่ทำมีมูลเพียงพอที่จะนำมาจ่าย

หากผู้ใดเห็นว่าองค์กรใดจ่ายให้มาก ก็น่าจะไปสมัครทำงานที่นั่น อย่าเสียเวลามาบ่นว่าค่าตอบแทนน้อย ไม่คุ้มค่า

จงไปหาคุ้มค่าดีกว่า จะได้ไม่ถ่วงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองจนมาถ่วงความก้าวหน้าขององค์กร

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 June 2013 12:46 Modified: 01 June 2013 12:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ