นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1173
ความเห็น: 2

ฝึก สติ กิจกรรมใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยฯ 2556

มิติใหม่ที่สำคัญที่สุดอีกอย่าง คือ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรคณะทั้งระดับ คณะ ภาควิชา ทุกหน่วยที่สามารถไปร่วมได้

สติ คือ ความรู้ตัว รู้ว่าตนเป็นใคร ตนกำลังทำอะไร เพื่ออะไร

ผู้ที่ไม่เจริญก้าวหน้า ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดสติ

 •  
  • การขาดสติ ทำให้ไม่รู้ว่า ต้องอะไร เพื่ออะไร
  • ทำให้ทำอะไรแบบเบื่อหน่าย ไร้ทิศทาง ไร้ความสุข
  • มองไม่เห็นค่าของตน ทั้งปัจจุบันและอนาคต
  • พาลดูถูกตัวเอง ไม่เก่ง ทำไม่ได้
  • ร้ายกว่านั้น คือ การโทษโน่น นี่

 

ความจริง ทุกคนมีความสำคัญ ไม่เชื่อ ลองถามพ่อ แม่ ถามครู อาจารย์ รวมถึงเพื่อน ๆ

แม้แต่ ประเทศชาติ สังคม ไม่งั้น ไม่จัดที่ให้เรียน ไม่คัดเลือกมาเรียน ไม่คัดเลือกมาทำงาน

ไม่สร้างความพร้อมทั้งการเรียนและทำงาน ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทำงาน เรียกว่า ดีกว่าที่ตนมีอีก อย่าง ห้องเรียน ห้องทำงานติดแอร์ บางคนที่บ้านยังไม่ติดแอร์

รวมถึง หนังสือ ตำรา ผู้เชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่าง

หากไม่สำคัญจะจัดให้ ทำไม เพราะต้องใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายมากมาย

การจัดกิจกรรมฝึก สติ ในการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จึงถือเป็นมิติใหม่ ที่ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากคนคณะทรัพยฯ จำนวนมาก

ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ เพื่อให้สามาถดำเนินกิจกรรมให้ถึงตัวนักศึกษาใหม่ จริง ๆ

มิติใหม่ที่สำคัญที่สุดอีกอย่าง คือ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรคณะทั้งระดับ คณะ ภาควิชา ทุกหน่วยที่สามารถไปร่วมได้ ที่ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่หน่วยกิจกรรมนักศึกษา ที่พร้อมใจกันไปร่วมดำเนินการ

เชื่อว่า ทุกคนที่เข้าร่วมจะเห็นภารกิจการผลิตบัณฑิตของคณะ ได้ดีขึ้น แม้เป็นส่วนปฐมนิเทศ แต่เป็นจุดเริ่มของความผูกพันในการทำงานเพื่อหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ ในฐานะคนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เพราะเห็นความสำคัญของนักศึกษา มิฉะนั้น เราชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะทำกิจกรรมให้เหนื่อยทำไม ซึ่งต้องสละทั้งกำลังกาย ใจ เวลา กันมากมายหลายคน

เพียงหวังให้ นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีสติ ในการทำหน้าที่ตน เห็นความสำคัญของตน พัฒนาตนเป็นบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ

ขอบคุณทุกกำลังแรงกาย แรงใจ ที่ทุ่มเท ในการทำกิจกรรมนี้

อให้นักศึกษา ทุกคน มีสติ เพื่อทำหน้าที่ให้ดี ความสำเร็จของนักศึกษาทุกคน คือ ความภาคภูมิใจของเรา ที่ทุ่มเทในกิจกรรมนี้

28 พฤษภาคม 2556 วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ณ อาคารศูนย์กีฬา ม.อ. หาดใหญ่

ประวัติศาสตร์อีกหน้า ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 May 2013 19:43 Modified: 28 May 2013 19:43 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นำภาพมายันว่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ร่วมทีมสร้างเพื่อมะลิช่อใหม่ของชาวทรัพยฯ

:>} :>} :>} :>} :>} :>} :>} :>} :>} :>} :>}

ขอบคุณคุณศรีนรา และขอบคุณทุกกำลังเพื่อนักศึกษาใหม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ