นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1082
ความเห็น: 0

การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 3.รู้รอบให้เป็นผู้รู้เรื่อง

ชื่อหลักสูตร ปริญญา ที่เขียนไม่มี การันต์ตรงคำว่า “ศาสตร”เมื่อเติมคำว่า “บัณฑิต”

การเป็นนักศึกษาที่ดี ต้องมีความรู้จริง รู้รอบ รู้โลก จึงไม่ใช่แค่รู้เรียน รู้หลักสูตร รู้สาขาอาชีพตนเองเท่านั้น

ยังต้องรู้จักมหาวิทยาลัย รู้จักเมือง รู้จักพื้นที่ชุมชนที่ตนอยู่ศึกษา

การรู้จักมหาวิทยาลัย ก็ต้องโครงสร้างทั้งหมด ให้สามารถเล่า บอก นำคนให้รู้จักได้หลังสำเร็จการศึกษา รวมขณะเรียน

อย่าง ม.อ. มี 5 วิทยาเขต ก็ต้องรู้ว่ามีอะไร อยู่ที่ไหน มีกี่คณะ/หน่วยงาน มีอะไรเด่น ๆ ที่สามารถบอกได้ในฐานะเป็นนักศึกษา ม.อ.

บอกถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่ศึกษา หน่วยงาน สถานที่ บริการ ต่าง ๆ เพื่อการใช้บริการ คือ ต้องทำให้รู้จักมหาวิทยาลัย ทุกซอก ทุกมุม ทุกบริการเพื่อการรับรู้ ใช้งาน คือการรู้รอบในตัวมหาวิทยาลัย

นอกตัวมหาวิทยาลัย ก็เป็นคณะภาควิชา ที่ควรรู้สาระเนื้อหา จุดเด่น

รวมถึงตำแหน่ง หน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบว่า หลายคนเป็นนักศึกษา เป็นบัณฑิต ยังเรียก เขียนไม่ถูก ตำแหน่งอธิการบดี คณบดี เป็นใครและต้องเขียนต้องใช้ให้ถูก

ที่สำคัญมาก ๆ คือ ชื่อหลักสูตร ปริญญา ที่เขียนไม่มี การันต์ตรงคำว่า “ศาสตร”เมื่อเติมคำว่า “บัณฑิต” เช่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 ศิลปศาสตรบัณฑิต

แพทยศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

และทุก ๆ ศาสตรบัณฑิต รวมถึง มหาบัณฑิต

 

นอกจากรู้รอบในตัวมหาวิทยาลัย ยังถูกคาดหวังให้รู้จักชุมชน พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เช่น ม.อ. หาดใหญ่ ต้องรู้จักชุมชนคอหงส์ เมืองหาดใหญ่ รวมเมืองสงขลา ที่สามารถแนะนำ นำชมได้ รวมถึงมีอะไรดี ๆ เช่น ร้านอาหาร ของฝาก โรงแรมที่พัก ภัตราคาร เป็นต้น

นอกจากสถานที่แล้ว สมัยนี้ยังต้องรู้สถานที่ที่อาจเกิดอันตรายด้วย เพื่อหลีกเลี่ยง ลดการเสี่ยงภัยต่อตนเอง ด้วย   

การเป็นบัณฑิต ต้องรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตน ยังต้องรู้จักโลก ทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อการเป็นพลเมืองของประเทศ ในนาม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เรียกว่า บัณฑิต

ดังนั้น 4 5 หรือ 6 ปี ของการศึกษา จึงมีเรื่อง มีกิจกรรมให้เรียนรู้ ศึกษามากมาย ที่รวมถึง เพื่อน ผู้ที่ต้องพบปะ ทำงาน รับบริการด้วย เพื่อเตรียมเป็นคนทำงาน เป็นพลเมืองที่ดี

 

ขอให้นักศึกษา ทุกคนตั้งใจ ใช้โอกาสที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย พัฒนาตนให้ประสบความสำเร็จ จริง ๆ

หากได้ทำหน้าที่ของนักศึกษาตามขั้นตอน แนวทางที่กล่าว ย่อมประสบความสำเร็จทั้งการศึกษา และ ความสำเร็จในชีวิตที่ดี ไม่ว่าสาขา วิชาชีพใด ๆ เพียงตั้งใจ ใส่ใจ ทำหน้าที่จริง ๆ 

ความจริง ไม่เฉพาะนักศึกษาที่ต้องรู้สิ่งเหล่านี้ คนทำงานมหาวิทยาลัยก็ต้องรู้เหมือนกัน 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 พฤษภาคม 2556 18:33 แก้ไข: 28 พฤษภาคม 2556 18:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ