นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1106
ความเห็น: 0

การเป็นนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 2. รู้หลักสูตร สาขาวิชา

หากต้องการความสำเร็จทั้งการศึกษาและในชีวิต ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร สาขาอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เพื่อเตรียมตัวไปทำงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

จากตอนที่ 1 เป็นการปรับตัวเป็นนักศึกษาที่ถูกต้อง

http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28897

ขั้นต่อไป ต้องทำความเข้าใจในหลักสูตรที่เรียนให้รู้จริง ๆ เพื่อให้รู้และเข้าใจ ในตัวหลักสูตร การเรียนการสอน เป้าหมายคุณสมบัติของบัณฑิต และตำแหน่งในสาขาอาชีพ

การรู้จักหลักสูตรและสาขาอาชีพ จะได้วางแผนต้องเรียน ต้องทำอะไร ฝึกฝน พัฒนา ทักษะอะไรบ้าง เมื่อไร ช่วงใด และมีโอกาสอะไร

การรู้ว่าเมื่อจบแล้ว สามารถไปทำงานอะไรได้บ้าง แต่ละอาชีพที่ทำ ต้องมีความรู้ บุคลิก ทักษะอะไร เพื่อจัดการศึกษา หาความรู้ให้สอดคล้องกับอาชีพดังกล่าว

จะเห็นว่า หากสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้สอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการ จะได้ผลักตัวเองเข้าเรียนรู้ได้ชัดเจน เช่น อาจตั้งแต่เริ่มเข้าฝึกงาน เรียนรู้ระบบงานของหน่วยงานนั้น ๆ ทำให้มีโอกาสได้ทำงานตามที่ตั้งใจมากยิ่งขึ้น

การศึกษาตัวหลักสูตร ต้องเริ่มตั้งปรัชญา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร คุณสมบัติที่คาดหวังของผู้สำเร็จการศึกษา

ถัดไปเป็นกระบวนการรายวิชา กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเรียน การศึกษาดูงาน ฝึกงาน เพื่อการเตรียมตัว เตรียมพร้อมทั้งกำลังทรัพย์สำหรับบางคน รวมถึงการระบบ จัดสรรเวลา ให้สอดคล้องกัน

รวมถึง ระเบียบการศึกษา ระบบการศึกษา กติกา โอกาสต่าง ๆ ในขณะเรียน

ทั้งวิชาชีพ วิชาเสริม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่

ยิ่งมหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย การเรียนวิชาเสริม เพิ่มในทุกวิชา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ย่งเป็นโอกาสที่ดี รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกำหรับการพัฒนาตนเอง

เชื่อว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีใครได้ปฏิบัติเช่นนี้

จึงเรียนไปตามตารางที่กำหนด เรียนแบบไม่รู้เป้าหมาย เรียนแบบทำตามกิจกรรมไปเรื่อย ๆ ไม่มีการวางแผน เตรียมตัว เตรียมพร้อม ที่ไม่ได้มุ่งหวังตั้งเป้าหาความรู้ ฝึกทักษะความสามารถให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

นอกจากนี้ บางหลักสูตร ยังมีการเลือกสาขาย่อย ที่จำเป็นต้องรู้ว่า คืออะไรในแต่ละสาขา ตนชอบสาขาใดที่สอดคล้องกับความสามารถของตน และหากต้องการสาขาที่ต้องการต้องเรียนอย่างไร

หากต้องการความสำเร็จทั้งการศึกษาและในชีวิต ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตร สาขาอาชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ เพื่อเตรียมตัวไปทำงานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2556 19:03 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2556 19:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ