นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1162
ความเห็น: 3

ทุกคนสำคัญ แต่ต่างหน้าที่กัน

ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ในความสำเร็จขององค์กร ความสุขของสังคม สำคัญที่แต่ละคนต้องทำหน้าที่ให้ดี

วันนี้เป็นวันพบปะ ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งปีนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมากกว่าทุกปี 

และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ลูกหลาน น้อง ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้

การที่ลูกเรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เรียนสาขาการเกษตร อาจทำให้บางท่านผิดหวัง คิดว่าเป็นสาขาที่ไม่สำคัญ  

ความจริง ในความเป็นมนุษย์ ทุกหน้าที่ ทุกสาขาอาชีพ มีความสำคัญทั้งสิ้น

การเกษตร ต้องผลิตอาหาร ผลผลิตการเกษตร เช่น ยาง ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนของน้ำ อากาศ การเติมพลังงานชีวภาพด้วยการตรึงพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยพืช

สาขาแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องดูแลสุขภาพ รักษาดูแลคนไข้

สาขานิติศาสตร์ นักกฏหมาย ดูแลระเบียบ กติกาสังคม

สาขาบริหาร ต้องจัดการระบบงานต่าง ๆ

สาขาศึกษาศาสตร์ ต้องพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาคนด้านการศึกษา

ฯลฯ ทุกสาขาอาชีพ มีความสำคัญในอาชีพ ในสาขาของตัวเอง และในสังคม

ดังนั้น ความสำคัญจึงไม่ใช่อยู่ที่สาขา อาชีพ แต่อยู่ที่ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดี ให้เต็มที่ ไม่ให้เกิดปัญหา ไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่ สาขา อาชีพใด ๆ

เพราะการบกพร่องในหน้าที่ ไม่ว่าส่วนใด ๆ ย่อมทำให้สังคม ความเป็นอยู่มีปัญหาทั้งสิ้น

 

ารเรียนสาขาใด ก็ต้องทำตน สร้างตนให้พร้อมให้สามารถทำหน้าที่ได้ดี รวมถึงการทำงานจริง

เพราะหากทุกคน ทุกหน้าที่เป็นไปด้วยดี ย่อมทำให้ไม่มีปัญหา มีความสุข

อย่างรถยนต์ที่น๊อตตัวเดียวบกพร่อง ทำให้ทำหน้าที่ไม่เต็มที่ ก็ทำให้รถวิ่งได้ไม่ดี และอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายได้

ค่าของคนจึงไม่ใช่สาขาอาชีพ แต่อยู่ที่ทำอาชีพ ทำหน้าที่ของตนให้ดี

รถจะเป็นรถวิ่ง ทำงานให้เป็นรถไม่ได้ หากมีแต่พวงมาลัย มีแต่ล้อ มีแต่เบาะ หรือ มีแต่แอร์ ฯลฯ แต่ต้องมีทุกส่วนที่ต้องผสมผสานทำหน้าที่ให้ดี

ทุกคนที่มีโอกาส ต้องทำหน้าที่ตนให้ดี คือความสำคัญ ทั้งเรียนและการทำงาน 

ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ในความสำเร็จขององค์กร ความสุขของสังคม สำคัญที่แต่ละคนต้องทำหน้าที่ให้ดี

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 May 2013 14:58 Modified: 26 May 2013 17:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 AE, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

โดนใจค่ะ อาจารย์ "ไม่มีใครสำคัญกว่าใคร ในความสำเร็จขององค์กร"

Ico48
asdf [IP: 117.241.0.243]
19 Febuary 2014 14:59
#95927

บทบาทที่คุณดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของภาพของตัวเองและบทบาทตัวตนที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ขณะที่บางคนประสบความสำเร็จอาจจะตรงตามเกณฑ์ที่คนอื่นอาจจะพบว่ามันยากที่จะปั้นตัวเองอย่างสมบูรณ์เพื่อให้พอดีกับบทบาทที่เฉพาะเจาะจง

personal statement

Ico48
Tommy [IP: 93.72.42.198]
26 Febuary 2014 14:58
#96089

ฉันแน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่สำคัญในการจัดกิจกรรมที่เป็นมืออาชีพของพวกเขา ในบุคคลและสังคม. ในการศึกษาจำเป็นในการพัฒนาระบบการศึกษาของการพัฒนาด้านการศึกษา นี้ในความคิดของฉันและควรจะเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของคุณในอนาคตอันใกล้

<a href="http://www.verbatimtranscriptionservices.com/our-verbatim-transcript-services/verbatim-academic-transcription-services/"

>academic transcription services</a>

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ