นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1371
ความเห็น: 0

รู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน เพื่อการอยู่ดี

จะอยู่ได้ดีต้องปรับตัวได้ทัน ต้องทันต่อความก้าวหน้า ทันต่อากรพัฒนา ทันสติตน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องพอดี

นยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่แน่นอน ที่อาจเจอทั้งดี ทั้งร้าย การจะอยู่ได้ดี ความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้เท่า รู้ทัน และรู้เท่าทัน

รู้เท่า เท่าเทคโนโลยี เท่าคนอื่น

ยุคที่ความรู้มีมากมาย ทั้งความรู้เดิม ความรู้เพิ่มใหม่ จึงต้องรู้ให้เท่าความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รู้ให้เท่าคนอื่น มิฉะนั้นจะล้าสมัย

การรู้ไม่เท่าทำให้สู้ใคร ๆ ไม่ได้

แต่การทำตัวให้รู้เท่าต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน ไม่ใช่แข่งขัน ชิงดีกัน มิฉะนั้นจะตามไม่ทัน

เพราะความรู้มีมามากมายหลายทิศ หากเรียน ตามคนเดียวยากที่จะตามทัน การอาศัยกันและกันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจ ใช้งานได้ดีและเร็วขึ้น

รู้ทัน คือการรู้สติ

การรู้ทัน เป็นการรู้ว่า ความเป็นจริงคืออะไรและแก้ไขไม่ได้ จึงต้องปรับที่ตนเอง

ซึ่งเป็นความแปรปรวน ความไม่แน่อนของธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ฝนตก ฝนแล้ง พายุ ลมแรง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่มีใครรู้ได้แม่นยำแน่นอน เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ทางหนี ทีไล่ ว่าต้องทำอย่างไร จึงอยู่รอดได้ ต้องไม่มัวโทษใครเพราะทุกคนเจอสภาพเดียวกัน

การรู้ทัน คือต้องรู้สติ เพื่อหาทางอยู่ในสภาวะดังกล่าวให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ จึงต้องใช้สติและปัญญาของตนเองให้มากที่สุด จึงอยู่ได้ดี 

รู้เท่าทัน คือต้องรู้และเข้าใจ

ต้องรู้ว่า ทุกสิ่งแปรเปลี่ยน มีขึ้น มีลง จึงต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับสิ่งต่าง ๆ ให้ได้

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องการเงิน การค้า การลงทุน ว่าทุกอย่างมีขาขึ้น ขาลง อย่างราคาสินค้า

ดังนั้น จึงต้องปรับตัว ต้องรู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน เมื่อราคาขึ้น ได้มาก ก็ต้องคิดว่า หากเกิดขาลง ราคาตกต่ำต้องทำอย่างไร คือต้องรู้จักเก็บออมวันนี้เพื่อวันหน้า ไม่ใช่ได้แล้วใช้หมด หรือสร้างหนี้ไว้ล่วงหน้า

หรือภาวะเงินบาทแข็ง ต้องหารทางให้เกิดประโยชน์ เช่น หากมีเงินต้องรีบจ่ายหนี้เพราะจะใช้เงินบาทน้อยลง

และหากเงินบาทอ่อนอาจต้องชะลอการใช้หนี้เพราะต้องจ่ายเงินบาทมาก จึงเป็นภาระมาก จึงต้องรู้ปรับตัวให้ได้ประโยชน์

สุดท้าย ไม่ว่าจะรู้อะไร  เท่า ทัน อย่างไร สิ่งสำคัญต้องรู้จักพอดี ให้พอดีกับตน พอดีกับคนอื่น พอดีกับปัจจุบัน และพอดีกับอนาคต

การจะรู้เท่า รู้ทัน รู้เท่าทัน สำคัญต้องตื่นตัว

เพราะโลกที่เรียกว่า พัฒนา คือการเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลง ที่มีสิ่งที่ดี สิ่งใหม่ตลอดเวลา

จะอยู่ได้ดีต้องปรับตัวได้ทัน ต้องทันต่อความก้าวหน้า ทันต่อากรพัฒนา ทันสติตน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องพอดี   

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 14:28 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2556 14:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Monly, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ