นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 864
ความเห็น: 0

เกียรติ กับ ประสิทธิภาพและค่าการทำงาน 1. ค่ากระบวนการทำงาน

การทำงานแบบมีเกียรติ ต้องทำด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยตนเอง ไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุม แต่เป็นการควบคุมตนเอง

เกียรติ หมายถึง เชื่อถือได้

การทำงานแบบมีเกียรติ หมายถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามมาตรฐานที่กำหนด ตามข้อตกลงที่กำหนด

การทำงานแบบมีเกียรติ ต้องทำด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยตนเอง ไม่ต้องมีใครมาคอยควบคุม แต่เป็นการควบคุมตนเอง

เมื่อทำงานแบบควบคุมตนเอง จึงไม่ต้องขออนุมัติ ขออนุญาตจากใคร ทำเพียงแจ้งให้ทราบ มีรายงานผล ด้วยความเป็นจริง ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน

ซึ่งลดขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ ลดวัสดุ ลดกระดาษ ลดหมึก ลดคนเดินหนังสือ จะเหลือเพียงหลักฐานว่า ใครทำอะไร เป็นการแสดงภาระงานเท่านั้น

 ตอนไปเรียนต่างประเทศ การเรียน การตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้ง เพียงบอกว่ามีใครทำหน้าที่บ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องลงชื่อ แล้วส่งให้ภาควิชารับทราบ เท่านั้น

การสอบต่าง ๆ ก็เช่นกัน เพียงนัดหมายแจ้งให้ทราบว่าจะสอบเมื่อไร ลงนามรับทราบ ก็ถือเป็นการดำเนินการได้ ไม่ต้องรออนุมัติแต่งตั้ง ให้เสียเวลา เสียกระดาษ ซึ่งเป็นคำตอบการลดภาระงานด้านธุระการ ลงได้อย่างมาก


ต่างจากของไทย

ต้องเสนอประวัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

ต้องแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

สอบแต่ละครั้งต้องแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ

สอบเสร็จต้องมีการเสนอรายงานผ่านทุกระดับ

ที่เป็นงานธุระการ รวมวัสดุจัดทำเอกสาร การเดินเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องมากมาย

สิ่งที่ต้องทำเช่นนี้ น่าจะเกิดจากคุณภาพของคนที่ไม่รับผิดชอบ ไม่ทำให้ไว้เนื้อเชื่อใจในการทำงาน ในมาตรฐานการทำงาน ทำให้ต้องคอยตรวจสอบ จับผิดที่จับยังโดนแม้มีกระบวนการคอยตรวจสอบ

ที่เกิดจากการทำงานแบบไม่มี เกียรติ จึงต้องให้คนอื่นมาคอยควบคุม

ซึ่งเป็นภาพสะท้อนคุณภาพการทำงาน 

 

created: 16 May 2013 19:03 Modified: 16 May 2013 19:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 pompom, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ