นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1114
ความเห็น: 0

ลำดับการพัฒนาตน: อยาก ได้ ดี มีพัฒนา พาสร้างสรรค์

การทำอะไรที่ขาดความอยากและจิตวิญญาณ ถึงทำได้ก็ไม่ดี

การพัฒนาตน เริ่มจากไม่มี ไม่อยาก ไปจนสูงสุดที่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

คำว่า อยาก เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไม่จะทำอะไร ต้องอยากก่อน

แต่มีหลายคนที่ถูกทำ ถูกมอบหน้าที่แล้วไม่เกิดความอยาก จึงทำด้วยความเบื่อ ความยาก ความไม่สนุก ทำแล้วอยากให้เวลาผ่านไว ๆ

อาการของคนกลุ่มนี้คือ ถึงเวลาทำงาน ทำหน้าที่เมื่อไรจะรู้สึกเบื่อ เซ็ง เป็นทุกข์ หนีตลอดเวลา ทั้งหนีจริง หนีเรียน หนีงาน และหนีไมได้ เช่นเข้าเรียนก็ไม่เรียน ทำงานก็ทำแบบผ่าน ๆ จึงยากที่จะทำได้ดี ยากจะสำเร็จในชีวิต จนกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นความอยากจริง

การถูกบังคับด้วยความไม่อยาก ทำให้กลายเป็นความยากแทน ที่เกิดจาก การเลี้ยงดู เกิดจากความอยากของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่จัดการบังคับให้ลูกทำตามความอยากของตน ด้วยความรัก ความปรารถนาดี ที่คิดแทน ทำแทนจึงความอยากตามธรรมชาติ สัญชาตญาณหายไป

การทำอะไรที่ไม่ใช่ความอยากของตน เป็นการทำแบบไม่มีจิตวิญญาณ แม้หลายคนยอมทำตาม แต่จะขาดความเป็นตัวเอง ที่หากมีได้จะมีคุณค่าสูงสุด เพราะจะสั่งตัวเองให้ทำอย่างไม่ย่อท้อ จะทำอย่างมุ่งมั่น ท้าทาย

การทำอะไรที่ขาดความอยากและจิตวิญญาณ ถึงทำได้ก็ไม่ดี

อีกพวกเป็นที่มีแต่ความอยาก ที่อยากเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และไม่ทำจึงไม่เป็นจริง จึงไม่เกิดค่า แม้เป็นความอยากที่ดีเพียงใด  ก็ตาม

ได้ เป็นผลของความอยาก ที่ิอยากได้แล้วทำให้เกิดไม่ได้

นับเป็นอีกขั้นของการพัฒนาของคน แต่ปัจจุบันมักเป็นความอยากแบบขอ ขอให้ได้ ขอให้มี และบางทีไม่ได้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้ม

การอยากประเภทนี้เป็นความอยากของคนยุคใหม่ ที่ได้มาง่าย ได้มาโดยไม่ต้องลงแรง ได้มาแบบมีคนให้ คนช่วย จึงไม่ลึึกซึ้งในการใช้งาน ความภาคภูมิใจจึงอยู่แค่ได้มี ไว้โชว์ ไว้อวด ไว้ภูมิใจที่ได้มี

การอยากแล้วพยายามให้ได้มาจึงเป็นการพัฒนาสู่ความสำเร็จขั้นที่ 1

ขั้นต่อไป คืดี หมายถึงได้ของมาแล้วพยายามใช้ให้เต็มที่ จึงมีประโยชน์ตามค่าของสิ่งที่ได้นั้น

การอยาก ได้ ดี แบบนี้ มักเป็นได้มาแบบต้องลงทุน ลงแรงมากและเรียนรู้การใช้งานอย่างเต็มที่จนเกิดความชำนาญ เป็นผู้รู้ ช่วยคนอื่นได้ในเรื่องนั้น ๆ

เป็นการพัฒนาขั้นที่ 2 เป็นการพัฒนาแบบการใช้งาน

 

ขั้นต่อไป เป็นการพัฒนาแบบการปรับประยุกต์ใช้ ทำให้เกิดระบบงานที่มีประสิทธิภา รวดเร็ว ซึ่งต้องเป็นคนที่มองระบบเป็นจนสามารถประยุกต์ใช้งานได้ และเกิดประโยชน์มากขึ้น

และเป็นการคิดและพัฒนาเป็นระบบ ที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าดัวยกันได้ดี มีประโยชน์เพิ่ม

งานที่พบชัดเจน คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น อีแบ้งกิ้ง และอื่น ๆ

 

ขั้นสูงสุดของการพัฒนา เป็นการสร้างสรรค์นำเทคโนโลยี วิธีการมาปรับ ประยุกต์ สร้างเป็นของใหม่ ซึ่งพบมากในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (innovation economy)

เป็นสมัยก่อนจะเป็นนักคิด นักประดิษฐ์เครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่า ไฟฟ้า เครื่องจักร รถท้า รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน จนถึงสมองกลอย่างปัจจุบัน

จะเห็นว่า คนตะวันตก ยุโรป อเมริกามีผู้พัฒนาขั้นสูงเป็นหลัก

คนที่ประยุกต์ใช้ได้ดีคือ ญีุ่่ปุ่น ที่ไม่ค่อยมีนักประดิษฐ์ แต่สามารถปรับเทคโนโลยีตะวันตกได้จนสามารถขายคืนไปใช้ได้ดีกว่า

ประเทศที่เป็นนักพัฒนา ผสมผสานยุคปัจจุบัน คือเกาหลี คนอย่าง สตีฟ จ๊อบส์ ที่สร้างนวัตกรรมยุคดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน


คนที่เป็นนักพัฒนาสูง ๆ ต้อง

  • เป็นคนมุ่งมั่น ไฝ่รู้ ไฝลอง
  • เป็นนักคิด นักฟัง นักติดตาม
  • เป็นนักพยายามที่ไม่คิดแค่ทำดี แต่ต้องทำให้ดีกว่า

อย่างสตีฟ จ๊อบส์ที่เป็นมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ แม้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตนสร้างขัึ้นมาเอง กลับทำให้เป็นโอกาส ทำในสิ่งที่ตนอยากทำอย่างอิสระ ไม่มีใครมาขัดขวางจนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่โกรธแค้น ที่บริษัทให้กลับมาทำงานก็ทำ ก็พัฒนาจนเกิดนวัตกรรมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนอย่่า่งที่เป็น

ส่วนเกาหลีใต้ที่พัฒนาจากปรัชญาของประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยคำว่า เมื่อทำได้ ต้องทำให้ดีกว่าที่มีอย่างน้อย 1 ขั้น แม้ปั้นมังกรเจ็ดเล็บที่เป็นสัญญลักษณ์ว่า ดีกว่ามังกรปกติที่มี 5 เล็บ

 จากเรื่องที่ดูเหมือนประหลาดในธรรมชาติ แต่เป็นจริงในคุณค่าที่กำหนด

แต่ละท่าน เป็นคนพัฒนาระดับใด ไปเลือก ไปทำกันเอาเอง

อย่างน้อย ต้อง อยาก ได้ ดี ที่ไม่ใช่แค่อยาก แต่ต้องทำให้ได้ และทำให้ได้ดี

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2556 15:27 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2556 22:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.231.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ