นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1319
ความเห็น: 1

ประโยชน์ของความผิดพลาดในการสร้างคุณค่าตน

การใช้ประโยชน์ของความผิดพลาด นั้นต้องรู้จักเรียนรู้ ต้องรู้จักประเมินผลของความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีก และทำอย่างไรจึงทำให้ดีขึ้น

ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ สร้างค่าตน สร้างค่าคน

ความผิดพลาดต่างจากความผิด ตรงที่ความผิดเกิดจากความตั้งใจในสิ่งที่รู้ว่าไม่ถูกแล้วยังทำ

เช่น การไม่ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่เรียนรู้ว่าหน้าที่คืออะไร และละเลยการทำหน้าที่ตน

นักเรียน นักศึกษา ที่ละเลยต่อการทำหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นความผิดที่ได้รับโทษด้วยความไม่รู้ ไม่มีความสามารถ สู่คนอื่นไม่ได้ ทำงานไม่เป็น ยังทำให้เสียชื่อเสียงตน วงศ์ตระกูล และสถาบันการศึกษา

คนทำงาน ไม่ศึกษาเรียนรู้หน้าที่ตน ไม่พัฒนาความรู้ งานในหน้าที่ตน ได้รับโทษด้วยการไม่รู้ ไม่พัฒนางานในหน้าที่ให้ดีขึ้น ให้ทันสมัย นอกจากไม่เจริญก้าวหน้า ยังทำให้หน่วยงาน องค์กรไม่เจริญ ไม่ทันสมัย ไม่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ

ความผิดพลาดนั้นเป็นการทำในสิ่งที่คิดว่าจะสำเร็จ และเมื่อยังไม่สำเร็จ ก็ได้เรียนรู้ว่าต้องหาทางใหม่ หาความรู้เพิ่ม และได้ความรู้เพิ่ม

ความผิดพลาดเป็นของธรรมดาของทุกคน ที่เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ตามสัญชาตญาณ เหมือนการหัดนั่ง หัดเดิน หัดวิ่ง ที่กว่าจะทำได้อย่างมั่นใจผ่านการล้มลุกคลุกคลานหลายครั้ง จนเกิดความสำเร็จที่เชื่อมั่นว่าต้องทำให้ได้

ดังนั้น ในการเรียนรู้ ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จต้องมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ย่อท้อ ต้องฝึกฝน ฝึกคิด ลองทำ เช่นเดียวกับการฝึกนั่ง ฝึกเดิน ฝึกวิ่ง และต้องทำด้วยตนเอง

ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่การทำผิด ละเลยหน้าที่ ละเลยการเรียนรู้ ละดลยการพัฒนา เป็นเรื่องน่าอาย แล้วยังลดค่าของตน

การผิดพลาดมีประโยชน์ 2 ประการเหมือนการล้มในการฝึกนั่ง ฝึกเดิน คือ

1.  ทำให้รู้ว่าที่จะลุกขึ้นอย่างไรให้เร็ว และทำอย่างไรไม่ให้ล้มในท่าเดิมอีก

2.  รู้ว่าจะลุกขึ้นให้ถูกท่า อย่างสง่างาม

การใช้ประโยชน์ของความผิดพลาด นั้นต้องรู้จักเรียนรู้ ต้องรู้จักประเมินผลของความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ผิดพลาดอีก และทำอย่างไรจึงทำให้ดีขึ้น

นการเรียน การทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาด และพัฒนาให้ดีขึ้น ต้องหมั่นประเมินผลตนเอง

หาจุดที่ทำให้ผิดพลาดเพื่อแก้ไข ลองใหม่

หาสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วเรียนรู้เพิ่ม ซึ่งคือการพัฒนา

การลดข้อผิดพลาดเหมือนการชิมอาหารทุกครั้งเพื่อปรุงให้พอเหมาะพอดี และทำให้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝน ลองสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งคือการพัฒนา

การไม่ยอมผิดพลาดจึงเป็นความผิด ผิดที่ไม่ลองทำ ไม่ฝึกฝน จึงไม่เก่ง ไม่พัฒนา ไม่ก้าวหน้า ที่กลายเป็นการถูกลงโทษตนเอง ที่ต้องแก้ด้วยตัวเอง

จงอย่ากลัวความผิดพลาด อย่าอายที่จะผิดพลาด

จงอายที่ทำอะไรไม่เป็น และอายที่ละเลยหน้าที่เพราะเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษทั้งจากตน จากหน่วยงาน และจากสังคม ที่ทำได้น้อย ด้อยค่า กว่าคนอื่น

ความผิดพลาดคือการพัฒนาความเก่ง ด้วยการเรียนรู้ ฝึกฝน จนเก่ง มีประโยชน์ และมีค่า

ความผิดพลาดจึงเป็นประโยชน์ในการสร้างค่าตนและคุณค่าของคน     

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 May 2013 19:02 Modified: 05 May 2013 19:02 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เมื่อรู้ว่า "ผิดพลาด" ต้องรู้จักคำว่า "ขอโทษ" เพราะจะได้รู้ว่า กำลังทำอะไรอยู่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ