นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 939
ความเห็น: 3

มันแปลก(ไม่)ดีนะ

ภาพจากคุณภาพคน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย แล้วจะแข่งกับใครได้??

คนไทยมีพฤติกรรมแปลก พฤติกรรมที่คอยโทษคนอื่น พฤติกรรมไม่ดูแลจัดการตัวเอง

เรื่องที่ไม่ทำก็อยากให้ทำ พอทำก็ไม่มีใครทำ ทำแล้วต้องเกณฑ์ ต้องบังคัับคนเข่้าร่วม

เป็นทั้งเรื่องการจัดงาน การจัดกิจกรรม รวมถึงการอบรม สัมมนา การบรรยาย

แม้แต่พิธีกรรมการกุศลต่าง ๆ ที่เวลาหน่วยงาน องค์กรไม่จัดก็เรียกร้องให้จัด แต่พอจัดจริงก็ไม่มีใครมาร่วมจนต้องบังคับ กะเกณฑ์กัน

อยากเข้าอบรม ไม่ให้เข้าร่วม โกรธเป็นฟืน เป็นไฟ พอให้ไปก็หนีกลับ

อบรมในพื้นที่ต้องขอให้ไป อบรมไกลไม่ให้ไปเป็นเรื่อง

เข้าร่วมแต่ช่วงเปิดงาน เวลาผ่านกลับเปิดหนี อ้างว่ามีธุระโน่นนี่

ข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างปัญญา

แต่กลับมาพร้อมปัญหาเรื่องเนื้อหา วิทยากร แม้แต่อาหารที่ทานฟรี

และพัฒางานกลับไม่มี หลังการอบรมเพราะมัวไปติชมเรื่องอื่น ๆ ไม่ใช่สาระความรู้

การลงทะเบียน การเสียภาษี หรืออื่น ๆ ที่จัดเวลาให้ทำ ดำเนินการนานหลายวัน

แต่ส่วนใหญ่จะทำกันในช่วงวันท้าย ๆ ใกล้หมดเวลา

จึงทำไม่ทัน ติดขัดทางเทคโนโลยี คนบริการไม่ทัน

แทนที่โทษตนเอง ปรับที่ตนเอง กลับโทษระบบ โทษหน่วยงานว่าบริการไม่ดี มีปัญหา ทั้ง ๆ ที่ปัญหาเกิดจากตนเอง

อาการแบบนี้ คือความเจริญ หรือถ่วงความเจริญของคน ขององค์กร ของประเทศชาติ

ที่ทำให้เกิดการสูญเปล่าที่ทำ จัดให้แต่ไม่ใช้ ใช้ไม่ตรงเป้าหมาย และจัดเพิ่ม จัดใหม่

ทั้งหมดคือ ภาพจากคุณภาพคน ความรับผิดชอบ ความมีวินัย แล้วจะแข่งกับใครได้??

มันแปลกแบบเจ็บปวด

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 May 2013 18:22 Modified: 04 May 2013 18:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

น่าจะเป็นเพราะเราไม่ได้สอนให้คนมีวินัย รู้หน้าที่และรับผิดชอบมาตั้งแต่เล็กๆนะคะ นิสัยดีๆต้องฝึก แต่นิสัยที่อาจารย์ว่ามานั้น ติดตัวคนเรามาอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ใช่ไหมคะ

บันทึกนี้ก็เป็นพืดเลยค่ะ อาจารย์

ไมได้อยากให้ติดพืด แต่ปรับไม่ได้ จากการบันทึกด้วย ipad

ปรับแก้แล้วครับ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ เห็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าคนอ่านจะรับสารได้มากขึ้นเยอะเลยถ้าเราปรับรูปแบบการสื่อสารให้อ่านได้ง่ายๆ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.29.254
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ