นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1278
ความเห็น: 0

สัญญา(ไม่)สุภาพบุรุษ

ผู้เข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ว่ามีความสามารถ มีผลงานผ่านการประเมิน แล้วจะรักษาสัญญาในการทำหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งสร้างค่างานเพิ่มตามความรู้ ความสามารถนั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดไป

สัญญา หมายถึงข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทำกันระหว่างบุคคล หรือระหว่างบุคคลกับองค์กร หน่วยงาน

สมัยก่อน การทำสัญญากันนั้น ไม่ได้มีเป็นเอกสาร แต่เป็นการตกลงกันและจำกันไว้ว่า ตกลงกันไว้อย่างไรแล้วต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตามที่เรียกว่า "สัญญาสุภาพบุรุษ"

คำว่าสุภาพบุรุษ แสดงว่าทำตามที่ตกลงกัน

มีการอะลุ่มอะหล่วยกันบ้าง ตามความจำเป็นแต่ยังยึดข้อตกลงกันตามคำมั่นสัญญา

เช่น ยืมเงินแล้วสัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อขายข้าวได้ แต่บางปีเกิดนาล่ม นาแล้ง ก็จะผัดผ่อนกันไปในปีหน้า

บางทีมีการตกลงกันใหม่ เช่นดอกเบี้ยเพิ่ม และอาจจ่ายเป็นข้าวแทนเงิน

แต่ปัจจุบัน ต้องมีการทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร

มีคนลงนามทั้งคู่สัญญาและพยาน

แต่สุดท้ายก็ไม่ทำตามที่สัญญากันไว้ ทำให้สัญญาไม่เป็นไปตามสัญญา เป็น"สัญญาที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษ"

การไปศึกษาต่อ ผู้ไปศึกษาต้องทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ที่ต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้เวลา ชดใชทุนตามเวลาที่ลาไปศึกษาต่อ

 และในสัญญาต้องมีผู้ค้ำประกันที่หากผู้ลาศึกษาต่อไม่กลับมาทำงานตามสัญญา ต้องมีการชดใช้เป็นเงินแทนที่เทียบเท่ากับเวลาที่ต้องชดใช้ทุน

แต่มีบางราย ไม่กลับมาทำงานชดใช้ทุน ทำให้ผู้ค้ำประกันต้องชดใช้ทุนแทนตามสัญญา ซึ่งผู้ค้ำประกัน 

และสมัย 20-30 ปีก่อน ผู้คำประกันอาจเป็นผู้หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

เมื่อมีการไม่รักษาสัญญา จึงบังคับให้ผู้ค้ำประกันเป็นบิดา มารดา เป็นญาติ หรือเป็นต้องรับผิดชดใช้ตามสัญญาของผู้ทำสัญญาแทนผู้บังคับบัญชา แทนเพื่อร่วมงาน

ทำให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานไม่ต้องเดือดร้อน

คือผลของการทำสัญญาที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษ ที่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องรับผิดชอบชดใช้ เรียกว่า เป็นโจรเลยก็ว่าได้

คนถูกปล้นคือผู้ค้ำประกันสัญญา ที่ยังมีบางท่านรับผิดชอนผ่อนชดใช้แทน ที่เดือดร้อนไปถึงครอบครัวของผู้ค้ำประกันด้วย

นอกจากสัญญาที่เป็นสัญญาจริง ๆ ปัจจุบันยังมีสัญญาตามระบบ คือ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน หรือ TOR ก็เป็นสัญญาว่าแต่ละช่วง แต่ละปีจะทำอะไรกันบ้าง หากไม่ทำตามก็ถือว่าผิดสัญญา

หรือสัญญาตามการปรับเลื่อนตำแหน่ง

ที่เมื่อเลื่อนตำแหน่งต้องมีภาระงานเพิ่มความความรู้ ความสามารถที่ผ่านการประเมิน เช่น

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

รวมถึงตำแหน่ง ชำนาญการ เชี่ยวชาญ ที่ได้รับทั้งการขยายขั้น ขยายเพดานเงินเดือน และยังได้ค่าตอบแทน

ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแล้ว ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในหน้าที่ คือผู้ผิดสัญญา

ซึ่งในระบบถือเป็นสัญญาสุภาพบุรุษคือให้เกียรติผู้เข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ว่ามีความสามารถ มีผลงานผ่านการประเมิน แล้วจะรักษาสัญญาในการทำหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งสร้างค่างานเพิ่มตามความรู้ ความสามารถนั้น ๆ ต่อเนื่องตลอดไป จนกว่าจะพ้นภาระการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามสัญญา คือ ผู้ไม่รับผิดชอบในสัญญา ที่เป็นสัญญาไม่สุภาพบุรุษทั้งสิ้น

จึงถือว่าเป็นผู้หมดศักดิ์ศรี ความน่าเชื่อถือ และมีจำมากขึ้น ตามลำดับ เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ๆ ที่สัญญาคือสัญญาโดยไม่ต้องมีสัญญาเป็นเอกสาร แต่มีความเป็นสุภาพบุรุษ

ความเป็นสุภาพบุรุษ การรักษาสัญญา จึงเป็นคุณภาพของคนที่สำคัญ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ต้องเป็นต้นแบบของการสร้างคนในระดับอุดมศึกษาของชาติ 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 April 2013 18:04 Modified: 30 April 2013 18:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ