นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 788
ความเห็น: 0

งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 2. ที่ไปของงบประมาณ

การลดค่าใช้จ่าย ลดงาน ลดภาระงานธุรการ ลดพนักงาน ด้วยการจัดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ต้องกระจายความสามารถให้คนในคณะทำงานครั้งเดียว

จะเห็นว่า งบประมาณส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย เป็นงบที่ต้องใช้ตามที่มา

งบประมาณแผ่นดิน ต้องใช้จ่ายไปตามภารกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย

รวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา ก็ต้องใช้ให้เป็นธรรมาภิบาล คือเพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เพราะการคำควณการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษามาจากฐานดังกล่าว

จะมีก็เฉพาะส่วนดอกเบี้ย ดอกผล เท่านั้นที่สามารถนำพัฒนางานต่าง ๆ ได้

ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ต้องใช้ฝีมือการบริหารจัดการ เพราะไม่ใช่เงินที่มาการบริหารจัดการ

เมื่อหาเงินเพิ่มไม่ได้ หรือได้กลับมีภาระเพิ่ม

ในทางธุรกิจ แหล่งรายได้ คือ การลดค่าใช้จ่าย ลดงาน ลดภาระงานธุรการ ลดพนักงาน ด้วยการจัดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน ต้องกระจายความสามารถให้คนในคณะทำงานครั้งเดียว

ไม่ใช่ไปกองรวมกันในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเงิน พัสดุ ที่เสียทั้งอัตรากำลัง เสียเวลา ทำให้งานช้า อันนำมาซึ่งการลดประสิทธิภาพการทำงานโดยสิ้นเชิง

ที่สำคัญ ผลงานวิจัยก็ยังไม่สามารถนำมาสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยได้ แต่กลับต้องใช้งบประมาณเพิ่ม เป็นค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการทำวิจัยเพิ่มในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ดังนั้น การบริหารมหาวิทยาลัยให้เจริญ ต้องสามรถเพิ่มงบประมาณด้วยการบริหารจัดการ

+ ทางหนึ่งคือการจัดระบบบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการจ้างอัตรากำลัง

+ สองต้องลดกิจกรรมที่ไม่สามารถสร้างรายได้ และที่เป็นรายจ่าย

สามต้องหาทางเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการงานวิชาการ

ดังนั้น การวัดความสามารถการบริหารมหาวิทยาลัย ต้องวัดจากการเพิ่มค่า หารายได้

ไม่ใช่จากการใช้เงินจัดกิจกรรม ยิ่งปัจจุบัน มีภาระค่าจ้าง เงินตอบแทน เพิ่มขึ้น ทั้งอัตรา และจำนวน

หากไม่สามารถเพิ่มรายได้ จะทำให้จำกัดงบประมาณ ค่าจ้าง ที่ไม่สามารถแข่งขันได้ คือ ไม่มีใครมาทำงานในมหาวิทยาลัย เพราะค่าตอบแทนต่ำกว่า 

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ คือ ความเจริญของการบริหารมหาวิทยาลัย

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 April 2013 18:35 Modified: 29 April 2013 18:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ