นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 712
ความเห็น: 0

งบประมาณคือตัววัดความเจริญของการบริหาร 1.ที่มาของงบประมาณ

การแบ่งงานนั้น ไม่ใช่แบ่งแค่หน้าที่ แต่ต้องสนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้เหมือนกับตนเองไปทำหน้าที่ ไปทำงานนั้น ๆเอง

การบริหารงาน คือการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของคนในองค์/หนวยงานให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้า

เพราะผู้บริหาร ไม่สามารถทำงานขององค์กรหน่วยงานได้ จึงต้องแบ่งงานให้คนในองค์กรทำ

การแบ่งงานนั้น ไม่ใช่แบ่งแค่หน้าที่ แต่ต้องสนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้เหมือนกับตนเองไปทำหน้าที่ ไปทำงานนั้น ๆเอง

ดังนั้น จึงต้องดูงานให้สมดุลกับทรัพยากร งบประมาณที่ใช้ด้วย ซึ่งประกอบด้วย 4 M คือ

Man = กำลังคน หรือ อัตรากำลัง มีพอกับงานที่ทำให้ได้ดี ให้มีความเจริญ หรือไม่

Money = เงิน หรืองบประมาณ ซึ่งงบประมาณเป็นตัวกลางในการทำงาน ทั้งจ้างคน ความพร้อมของพื้นที่ และอุปกรณ์การทำงาน

Material = เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การทำงานที่สนับสนุนให้คนทำงานได้

Management = การจัดการ คือตัวสำคัญในการจัดการงานที่แบ่งไปทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ตัวชี้วัดความเจริญของการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ เงิน ที่บริหารจัดการอย่างไรให้มีเงินเพิ่มขึ้น

แหล่งเงินของการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐมาจาก

 1. งบประมาณแผ่นดิน

 การบริหารจัดการที่ดีต้องทำให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณมามากขึ้น

 แต่ต้องพิจารณาให้ดีว่ามาสร้างความเจริญ หรือมาเป็นภาระ

อย่างกรณีมีสนามกีฬาที่ดีมาก แต่มีภาระการดูแลมากกว่า

อย่างสระว่ายน้ำ แค่ถ่ายน้ำแต่ละครั้งก็ต้องใช้น้ำมากมาย มีภาระค่าไฟฟ้า ภาระเจ้าหน้าที่คอยบริการ ฯลฯ

อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่า การได้งบประมาณสร้างสนามกีฬาเป็นความเจริญ หรือเป็นภาระ และมีงานอีกมากมายที่ได้งบประมาณกลับเป็นภาระที่เงินไม่พอจ่าย

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษ

ส่วนใหญ่ได้จากนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

ส่วนระดับบัณฑิตศึกษายังเป็นภาระด้านงบประมาณมากกว่า ยกเว้น หลักสูตรแบบแผน ข ที่มีผู้เรียนมาก

แต่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ม.อ. ไม่สนับสนุนให้เปิดสอนด้วยเหตุผล (1) ทำให้อาจารย์มีภาระการสอนมาก จนไม่ทำวิจัย (2) ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

3. เงินจากบริการวิชาการ

แต่การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย อย่าง ม.อ. เป็นบริการวิชาการแบบใช้เงินมากกว่าหาเงิน

อย่างการจัดกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ เช่น ม.อ. วิชาการ ใช้เงินปีละหลายล้าน โดยไม่มีรายรับกลับคืน 

4. งบสนับสนุนการวิจั

ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาบริหารจัดการได้ เพราะเป็นงบที่จ่ายตรงไปยังการทำวิจัยของนักวิจัย 

5. ดอกผลและดอกเบี้ย

ดอกผลจากเงินรายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย จัดเป็นรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

สมัยก่อนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันเหลือน้อยมาก 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 เมษายน 2556 18:05 แก้ไข: 29 เมษายน 2556 18:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ