นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2031
ความเห็น: 2

ผู้นำมีหน้าที่ทำวิสัยทัศน์

การมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน จะทำให้แต่ละคนทำงานแบบคิดไปเอง แต่ช่วยให้การทำงานเป็นทีม เป็นระบบ คือหน้าที่ของผู้นำทุกระดับ

จากบันทึก ทำไมต้องมีวิสัยทัศน์ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/28301

ทั้งขององค์กร และ ของผู้บริหาร เพื่อเป็นทิศทางในการทำงานร่วมกัน

 ผู้ที่ต้องเป็นผู้ทำวิสัยทัศน์ คือผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารหน่วยงาน บริหารงาน

ผู้นำไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูง แต่หมายถึงผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทุกระดับ ทั้งหนชวหน้าหน่วย หัวหน้างาน เลขานุการภาควิชา เลขานุการคณะ

การกำหนดวิสัยทัศน์เป็นการกำหนดทิศทาง แนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ขององค์กร หน่วยงาน ที่มุ่งไปในอนาคต

  • จึงต้องวิเคราะห์อนาคต วิเคราะห์ปัจจุบัน เพื่อหาช่องว่างระหว่างปัจจุบันไปสู่อนาคต ในทุกองค์ประกอบ ทั้งงาน คน และเงิน เพื่อพัฒนาไปสู่จุดเป้าหมา
  • จึงไม่ใช่คิดแบบฟุ้งเฟ้อ ฝันเฟื่อง แต่ต้องเป็นจริง เป็นไปได้
  • ดูว่า งานที่ต้องการต่างจากปัจจุบันอย่างไร
  • คนมีความสามารถสอดคล้องกับการทำงานในอนาคตหรือไม่
  • ต้องพัฒนา เพิ่มทักษะอย่างไร

ที่แน่ ๆ ต้องให้สามารถใช้ทำงาน ไม่ใช่ทำแค่ให้ความรู้ แต่ไม่ส่งเสริมการใช้งาน ไม่มีงานให้ใช้ทำ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่พร้อม

อย่างกรณี การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ หากไม่มีงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ที่เป็นเครือข่าย ไม่มีเครื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ทำงาน

การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีประโยชน์ นอกจากเสียเวลา เสียงบประมาณ เพราะนานไปก็ใช้งานไม่ได้ เพราะโปรแกรมที่เรียนกับที่ใช้ใหม่จะต่างไปอย่างสิ้นเชิง

หรือไม่มีงานเครือข่าย ก็ใช้ได้แค่เป็นเครื่องพิมพ์ก็ไม่คุ้มค่า

จะเห็นการตั้งวิสัยทัศน์นั้นต้องสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ด้านงบประมาณด้วย ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะตั้งานไว้สูงกว่างบประมาณ ที่นอกจากงานไม่สำเร็จตามเป้า ยังไม่คุ้มค่า เพราะทำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ที่สำคัญจะเกิดความขัดแย้งอีกด้วย

หัวหน้า หรือผู้นำ ต้องจัดร่างวิสัยทัศน์ ที่วิเคราะห์อนาคต และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจุบัน ต้องนำเสนอต่อหน่วยงานเพื่อความเข้าใจ เพื่อรับฟังความเห็น เพื่อปรับให้ตรงกันเพื่อเป็นทีมงานเดียวกัน

การไม่กำหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการทำงาน จะทำให้ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด

ที่พบเห็นเป็นประจำที่คนคาดหวังกันไปเอง ว่าหัวหน้า ทำไมไม่ทำโน่นนี่ คนทำงานทำไมไม่ทำแบบนั้น แบบนี้ ตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ ทำให้เกิดการโทษกันไป มา

การทำวิสัยทัศน์ เป็นประโยชน์ต่อผู้นำ หัวหน้า จะได้ทราบความชัดเจนถึงสถานะขององค์กร และหน่วยงาน

การรับฟังความเห็น ช่วยให้ทราบปัญหาอุปสรรค และการทำความเข้าใจ กันและกัน

หน้าที่ของผู้นำอีกอย่าง คือ

ต้องรู้จักคนในองค์กร ถึงความรู้ ความสามารถ เพราะทุกคนไม่สามารถทำอะไรเหมือนกันได้

ต้องมอบงานให้สอดคล้องกับความสามารถ

ยิ่งความชอบยิ่งดี เพราะจะทำให้ทำงานอย่างมีความสุข

อีกอย่างต้องไม่เอาความทุกข์ไปใส่ทีมงาน คือเอาผู้ที่ไม่เหมาะเข้าทีม คนเดียวก็มีปัญหามากมายต่อความสำเร็จของงาน

ปัญหาการทำวิสัยทัศน์ ปัจจุบันไม่ใช่ผู้นำระดับสูง แต่เป็นหัวหน้า ผู้นำระดับปฏิบัติ ที่ทำให้การทำงานไปสอดคล้องกับทีมงานในหน่วย และองค์กร ทำให้เป็นปัญหาต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กร

การทำวิสัยทัศน์ ไม่ใช่ทำครั้งเดียว แต่ต้องมีการติดตาม และปรบใหญ่ตอนที่องค์กรปรับวิสัยทัศน์ใหม่ทุกครั้ง รวมทั้งการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่

การมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน จะทำให้แต่ละคนทำงานแบบคิดไปเอง แต่ช่วยให้การทำงานเป็นทีม เป็นระบบ คือหน้าที่ของผู้นำทุกระดับ 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 เมษายน 2556 11:23 แก้ไข: 21 เมษายน 2556 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ต้องรู้จักคนในองค์กร ถึงความรู้ ความสามารถ เพราะทุกคนไม่สามารถทำอะไรเหมือนกันได้

ต้องมอบงานให้สอดคล้องกับความสามารถ

ยิ่งความชอบยิ่งดี เพราะจะทำให้ทำงานอย่างมีความสุข


เราเอง

ทำไมไม่มี ให้กด ยกย้วโป้ง หัวขึ้น แบบในเวบหูตูบ เอ๊ย ยูทูบ หรือเมเนเจอมั่ง

อิได้ยกนิ้วตาม คอมเม้นเพื่อนมั่ง คร้านอีเขียนซ้ำๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ