นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 766
ความเห็น: 0

การผลิตบัณฑิตคือภารกิจของมหาวิทยาลัย 1. การเรียนการสอน

ความสำเร็จของการเรียนอยู่ที่การเรียนของผู้เรียน ไม่ใช่การสอน

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ด้าน

  • การเรียนการสอน
  • การวิจัย
  • การบริการวิชาการ
  • และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และทั้งหมดคือการผลิตบัณฑิต

ารผลิตบัณฑิต คือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน ในการเป็นพลเมืองดี ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อร่วมกันทำงานให้แก่สังคมและประเทศชาติ ตามหน้าที่ต่าง ๆ กัน ที่ต้องสันบสนุนพึงพาอาศัยกัน

การผลิตบัณฑิตเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ที่คนมหาวิทยาลัยรับรู้ ต้องเข้าใจ ต้องทำ ต้องปฏิบัติ

การผลิตบัณฑิตประกอบด้วยการเรียนการสอน

ในสมัยก่อนที่ความรู้มีจำกัด หายาก ได้จากการฝึกฝนของครูอาจารย์ จึงเน้นการสอนแต่ไม่ได้สอนด้วยการบอก แต่สอนด้วยการทำ การฝึก การช่วย การเป็นลูกมืออาจารย์ จนสุดท้ายสามารถทำเองได้

การสอนที่ดี ต้องมีอาจารย์ที่เป็นแบบที่ดี มีทั้งความรู้ ความปรารถนาดี มีคุณธรรมที่ปฏิบัติจริง ทำให้ศิษย์เรียนด้วยการทำตาม ทำจริง แบบเข้าใจ นำไปใช้ นำไปปฏิบัติจริง

การสอนปัจจุบัน แค่บอกให้จำ นำมาสอบ สอบผ่านก็หมดหน้าที่การเรียน ไม่ต้องทำก็ได้ เพราะต้นแบบก็ไม่ทำ ไม่เป็นต้นแบบที่ดี

การเป็นต้นแบบที่ดี ต้องทำตัว ปฏิบัติให้เชื่อถือได้ เพื่อให้คำพูด คำสอน ศักดิ์สิทธิ์ ต้องไม่ละเลยทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  

เช่น การทำเอกสาร บทบรรยาย สื่อการสอน ต้องเป็นต้นแบบที่ดี ทั้งรูปแบบ ภาษา การอ้างอิง เพื่อจะได้สอน แนะนำ ชี้นำผู้เรียน แล้วไม่ถูกย้อนกลับว่า ก็ทำตามแบบผู้สอน เท่านี้ คำสอนก็หมดความศักดิ์สิทธิ์ คือไม่มีทั้งศักดิ์ศรี ความรู้ ความดี ความถูกต้อง และไม่มีสิทธิ์สอนให้เชื่อว่าถูกต้องเพราะที่ทำเองยังไม่ถูกต้อง

ปัจจุบัน ความรู้มีอยู่มากมาย  มากจนสอนไม่ทัน สอนไม่หมด แม้แต่ผู้สอนยังตามไม่ทัน

ทำให้การเรียนแบบผ่าน คือเห็นเพียงครั้งเดียวในชีวิต แล้วคิดหรือว่าจะนำไปใช้งานได้

ที่แย่กว่าที่บางคนไม่เคยเห็นสักครั้งในชีวิตเพราะไม่เข้าเรียน ไม่ตั้งใจเรียน เบื่อการสอนแบบสอน บอกให้พ้น ๆ ผ่านเวลาไป

เมื่อความรู้มีมากมาย จึงต้องสอนแบบเน้นกระบวนการเรียนรู้ คือให้ทำซ้ำ ๆ จนจำและเข้าใจแล้วไปหาความรู้ เรียนรู้ต่อเองได้

การเรียนรู้แบบซ้ำ ๆ คือการฝึกหลายรอบ จนทำได้ อย่างการเรียนด้วยกระดานชะนวน ที่เรียนแล้วลบ แล้วเรียนใหม่ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่จำความรู้ แต่ทำซ้ำ ๆ จนเข้าใจจนสามารถพลิกแพลงไปใช้งานได้จริง

ที่สำคัญ ความสำเร็จของการเรียนอยู่ที่การเรียนของผู้เรียน ไม่ใช่การสอน 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 April 2013 16:42 Modified: 20 April 2013 16:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ