นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1351
ความเห็น: 0

วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 2. นำเสนอและทำรายงาน

เป็นหน้าที่ของผู้เรียนให้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถตน ว่าพร้อม หรือขาดทักษะ ทั้งวิชาการ การใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการนำเสนอ ความรู้ ทักษะอะไรที่ไม่พร้อม จะได้รีบไปฝึกฝนเพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนในการไปสมัครงาน ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตทั้งชีวิต

5. ทักษะการนำเสนอ 

 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนเตรียมการเป็นเอกสาร เป็นสื่อ และการนำเสนอด้วยวาจาในที่ประชุม

หลักการนำเสนอ ต้องกระชับ ชัดเจน ให้ติดตามเข้าใจง่าย

สิ่งหนึ่งจะได้จากการสังเกตจากบทความต่าง ๆ ที่อ่าน แต่ละรูป แต่ละตาราง ว่าอะไรบ้าง รูปแบบที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย ก็นำมาใช้งาน

หลัการนำเสนอรูป ตารางที่ดีคือ ต้องให้สามารถเข้าใจเบ็ดเสร็จ ว่าคืออะไร ทำอย่างไร และแสดงนัยสำคัญทางสถิติชัดเจน

และสามารถปรับเปลี่ยนเอาเฉพาะส่วนที่ต้องใชังานเพื่อไม่ให้สับสน ที่เรียกว่า "ดัดแปลงจาก"

ส่วนการผลิตสื่อการนำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

ต้องดูขาดตัวอักษร สีสรรค์ที่ใช้ ไม่ต้องหวือหวา ให้อ่านดูได้ชัดเจน

ไม่ต้องใช้ลูกเล่นที่มีเสียงภาพเคลื่อนไหวจนเสียสมาธิในการนำเสนอ การฟังผลงานวิชาการ

ต้องลองนำไปฉายดูจริง ๆ เพราะหลายครั้งที่ดูดีในจอคอมพิวเตอร์ แต่ฉายขึ้นจอจริงกลับไม่ชัดเจน หรือบางครั้งใช้งานไม่ได้

อีกส่วนที่ควรศึกษา สังเกตการนำเสนอของอื่น ๆ อะไรที่ไม่ดี มีปัญหาก็ต้องไม่นำมาใช้ อะไรที่ดีก็เลือกใช้

เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการเข้าฟังสัมมนาให้ได้ประโยชน์ ไม่ใช่เป็นส่วนแค่ประกอบ ให้กำลังใจเพื่อน

หรือนำไปสร้างภาพน่ากลัวให้ตัวเองเมื่อมีการถามตอบ วิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะจุดอ่อน ซึ่งการชี้เพื่อนำไปปรับปรุง ไม่ใช่สร้างความน่ากลัว

สุดท้าย คือการนำเสนอด้วยวาจา ซึ่งต้องเตรียมให้ดี

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจเนื้อหาที่ทำมาจริง ๆ ซึ่งใช้สื่อเป็นองค์ประกอบ ไม่ใช่อ่าน อธิบายตามสื่อ ที่เตรียมเท่านั้น

การเข้าใจเนื้อหาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ดีที่สุด

ต้องมีฝึกซ้อมทั้งให้คล่องในเนื้อหาและควบคุมเวลาการนำเสนอ

การเข้าใจเรื่องที่นำเสนอยังช่วยขยับปรับเวลาการนำเสนอได้ ว่าส่วนไหนต้องอธิบายเพิ่ม ส่วนใดต้องลดลง   

6. สุดท้าย คือจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานนอกจากงานที่เรียบเรียง ยังต้องเอาข้อชี้แนะ ข้อบกพร่องการนำเสนอไปปรับแก้ ถ้าหากสามารถทำได้

ยกเว้นว่า กติกาให้ส่งรายงานก่อน แต่หากต้องการปรับจริง ๆ ก็ขอผู้สอนได้ เพื่อให้เป็นความสมบูรณ์ของเนื้อหา

เนื่องจากรายงานสัมมนานั้น เป็นหลักฐานที่แสดงความสามารถของผู้นำเสนอ ที่ใครมาเห็นเข้าสามารถนำไปอ้างอิงได้

ยิ่งหากใครที่เป็นอาจารย์ในอนาคต หากทิ้งร่องรอยที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ยากที่ไปสอน ไปชี้แนะผู้เรียนได้ ดังนั้น หากมีโอกาสต้องทำให้ดีที่สุด

 

ทั้งหมด คือสิ่งที่คาดหวังของวิชาสัมมนา

ซึ่งนำไปการทำงาน ทั้งการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาทั้งหลักสูตร

การรู้แหล่งข้อมูล แหล่งความรู้เพื่อการใช้งานได้ในการทำงาน

การนำความรู้มาใช้งาน การเตรียมรายงาน

การนำเสนอ การเตรียมสื่อ การใช้ การพูด การนำเสนอ

ที่ทั้งหมด คือกระบวนการทำงานจริง ที่มีความรู้ หาความรู้ ใช้ความรู้เป็น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง การนำเสนอที่ถูกต้อง

สุดท้าย การสัมมนาเป็นการแสดงตัวตนของผู้นำเสนอให้ผู้ฟังทั้งอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา รู้จัก ว่ามีอะไรดี มีอะไรไม่ดี เป็นการประชาสัมพันธ์ตัว หากทำได้ดีจะเป็นที่ประทับใจ สะดวกใจในการแนะนำ รับรอง

การเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิชาสัมมนา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เรียนให้ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถตน ว่าพร้อม หรือขาดทักษะ ทั้งวิชาการ การใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการนำเสนอ

ความรู้ ทักษะอะไรที่ยังไม่พร้อม จะได้รีบไปฝึกฝนเพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนในการไปสมัครงาน ทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อชีวิตทั้งชีวิต

อีกอย่าง การเข้าฟังสัมมนาต้องให้ได้ประโยชน์ คือได้ความรู้จากเพื่อนที่นำเสนอที่อุตส่าห์ไปค้นคว้าศึกษามาเรียนเรียง ให้ข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เพื่อเห็นข้อที่ควรนำไปปรับปรุงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้นำเสนอ ด้วยความปรารถนาดี

จะเห็นวิชาสัมมนา ส่วนใหญ่เป็นวิชาแค่ 1 หน่วยกิต แต่เป็นการสะท้อนภาพของผู้ทั้งหลักสูตรที่เรียน ความสามารถในการทำงาน และต้องใช้ความมุ่งมั่นของผู้เรียนอย่างมาก ๆ จึงต้องเก็บเกี่ยวผลให้ได้มาก ๆ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของวิชา  

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2556 18:53 แก้ไข: 19 เมษายน 2556 18:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.96.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ