นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1232
ความเห็น: 0

วัตถุประสงค์และเป้าหมายวิชาสัมมนา 1. ค้นคว้า หาความรู้ คิด วิเคราะห์ เรียบเรียง

สำคัญยิ่งในการทำงานในปัจจุบันที่ความรู้มีมากมาย ใครที่เข้าถึงได้เร็ว และนำมาใช้เป็น จะเป็นผู้ได้เปรียบ ..เป็นการตรวจสอบความสามารถและผลของผู้เรียนว่า มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจในความรู้ที่เรียนมาได้ดีหรือไม่เพียงใด

วิชาสัมมนาเป็นรายวิชาที่มีกำหนดในทุกหลักสูตรที่เป็นวิชาบังคับให้ทุกคน ทุกหลักสูตรต้องเรียน

แสดงถึงเป็นวิชาที่สำคัญของทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ยิ่งระดับบัณฑิตศึกษายิ่งสำคัญมากขึ้นจึงมีการสัมมนาหลายครั้ง หลายรูปแบบ หลายวิชา

วิชาสัมมนา เป็นวิชาการนำเสนอบทความความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ที่ค้นคว้า เรียบเรียง มานำเสนอต่อที่ประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ผลัดกันนำเสนอ ผลัดกันฝึก เรียนรู้การเป็นผู้ฟัง

ป้าหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อฝึก

 1. ทักษะการค้นคว้า รู้จักแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการทำงานในปัจจุบันที่ความรู้มีมากมาย ใครที่เข้าถึงได้เร็ว และนำมาใช้เป็น จะเป็นผู้ได้เปรียบ

และเป็นผู้เสียเปรียบสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะ ไม่ทราบ ไม่รู้ และเข้าถึงได้ช้า

 2. ทักษะการอ่าน การสกัด การนำความรู้มาใช้งาน ในรูปแบบการนำเสนอ

ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสามารถและผลของผู้เรียนว่า มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจในความรู้ที่เรียนมาได้ดีหรือไม่เพียงใด

จึงเห็นวิชาสัมมนาจะถูกกำหนดให้เรียนในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี

แต่ในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดตั้งแต่เริ่มเพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการศึกษา คือการเรียนรู้ด้วยตนเองและเตรียมพร้อมเพื่อการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์

ที่เมื่ออ่านบทความวิจัยได้ความรู้ ความคิด แล้ว นำมาวิเคราะห์ว่า ได้ความรู้อะไรซึ่งไม่ใช่ได้แต่ข้อมูล แต่เป็นสาระความรู้ หาความสำคัญเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้มีค่า ให้ดีกว่าเดิม

หลักการอ่านเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ ต้องอ่านให้ได้ความคิด คือ

  • คิดว่าทำไมต้องทำวิจัย
  • คิดว่าสำคัญอย่างไร
  • คิดว่าทำอย่างไร
  • คิดว่าได้ผลอย่างไร
  • คิดว่ามีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด
  • คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร อย่างไร ในตัวเราเอง เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ การใช้ประโยชน์

4. ทักษะการเรียบเรียง

หลังการค้นคว้าหาความรู้ ต้องนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องใหม่

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ว่ามีอะไรน่าสนใจ นำไปใช้ประโยชน์อะไร

ให้เห็นหลักฐานความสำคัญ คุณค่า ในรูป ตารางที่เป็นผลการศึกษาวิจัย  

วิธีการเรียบเรียง ไม่ใช่การนำข้อความมาต่อกัน

แต่ต้องนำความคิดวิเคราะห์ความคิดที่ได้จากการอ่านมาเรียบเรียงให้เป็นสิ่งที่เราคิด

ไม่ใช่สิ่งที่คนทำต้นฉบับคิดซึ่งเป็นการไม่ให้เข้าข่ายผิดทางจริยธรรมที่เป็นการขโมยผลงานคนอื่น จึงต้องเขียนให้เป็นผลงานของตัวเอง

อีกส่วนที่สำคัญในการเรียบเรียง คือการอ้างอิง และการเขียนเอกสารอ้างอิง

ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักการ และเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่กำหนดจากผู้สอน หรือมาตรฐานของสาขาวิชาการ

และที่สำคัญต้องใช้ให้เป็นระบบเดียวที่สม่ำเสมอกัน ต้องไม่ใช่ลอกต้นฉบับมา เพราะมักจะเป็นคนระบบกัน

จึงต้องปรับให้เป็นระบบเดียวกับที่เลือกใช้ เพราะเป็นงานของผู้เรียนเอง ไม่ใช่งานของต้นฉบับแต่ละเรื่อง

และต้องมีครบถ้วนทุกรายการที่นำไปอ้างอิงในเนื้อหา

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 เมษายน 2556 18:34 แก้ไข: 19 เมษายน 2556 18:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.200.21
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ