นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1127
ความเห็น: 0

สะดวกเขา สะดวกเรา เป็นความสุขในที่ทำงาน

การทำให้ระบบงานที่สะดวกเขา สะดวกเรา คือความสุขในการทำงานของทุกคน คือการสร้างสุขในที่ทำงาน

การทำงานให้มีคุณภาพ ต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้รับบริการ และต้องทำให้มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่ผู้รับบริการและการดำเนินการ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

  • ต้องทำงานให้มีชีวิต ชีวา
  • ต้องติดตาม ตามติดระบบงาน
  • ต้องตื่นตัวในการตรวจตราการทำงานที่มีทั้งเนื้อหาสาระและสิ่งที่ต้องการในการคิดพิจารณาเพื่อนำไปปรับปรุง จัดระบบให้ทำงานได้สะดวกขึ้น

การทำงานที่มีการพิจารณา ที่มีการถามหาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ สามารถนำไปจัดระบบจัดเตรียมให้ครบถ้วนให้หน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียม

เช่น การประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องจัดเอกสารอะไรบ้าง ก็จัดทำรายการแจ้งให้ผู้ขอดำเนินการจัดเตรียมให้ครบถ้วน

การขอเพิ่มเติมภายหลัง จะทำให้เกิดความล่าช้า วุ่นวาย บางอย่างอาจใช้ได้ไม่ดี เช่น การประเมินการสอนของผู้เรียนที่ต้องแสดงผลการสอนของผู้ขอ ไม่ใช่ของทีมผู้สอน

นอกจากการเตรียมรายการแจ้งผู้ดำเนินการแล้ว ยัต้องจัดทำรายการแจ้งกรรรมการ ถึงขั้นตอน ระเบียบ แนวปฏิบัติที่กรรมการควรรับทราบในการทำหน้าที่ เพื่อไม่ให้กรรมการเข้าใจไปเอง หลงประเด็น ทำให้เสียเวลาการทำงาน

ให้ดีกว่านั้น ต้องมีการวิเคราะห์สรุปว่า มีอะไรสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติ อะไรที่ต้องให้กรรมการพิจารณา

สิ่งทั้งมดนี้ เกิดได้ด้วยการทำงานให้มีชีวิต ชีวา คือ ติดตาม ตามติดประเด็นที่กรรมการพิจารณา แสดงความเห็น

  • ต้องตื่นตัวในการเก็บประเด็น ทั้งเนื้อหา และเอกสารหลักฐาน
  • ต้องนำไปคิดจัดระบบ เพื่อสร้างความสะดวกในการทำงานของทุกฝ่าย
  • ให้ผู้ขอทุกคนเตรียมสะดวก ครบถ้วน
  • ให้ผู้พิจารณาเห็นระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อมูล ครบถ้วน และรับทราบในหน้าที่

จะให้ดียิ่งขึ้นต้องนำเทคโนโลยีเข้าช่วย แจ้งเตือน แจ้งทำความเข้าใจ และต้องติดตามว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่ เข้าศึกษาหรือไม่

 หากบางคนทำไม่ถูก แสดงว่ายังสื่อสารกันไม่เข้าใจ อย่าปล่อยให้เข้าใจผิด เพราะคือภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งเวลาและอารมณ์ สุดท้ายคือความพึงพอใจ

ให้ระลึกเสมอว่า การจัดระบบให้ทุกคนสะดวก ทำได้ถูกต้อง ครบถ้วน คือการเพิ่มประสิทธิภาพที่ทำครั้งเดียวเรียบร้อย ทำให้ทำงาน การพิจารณาได้รวดเร็ว  

การทำให้ทุกคนรับรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ มีที่ค้นหาได้สะดวก ช่วยลดการสอบถาม ทำให้มีเวลา สมาธิในการทำงานได้ดีขึ้น

ผู้รับบริการสะดวก ผู้พิจารณามั่นใจ ย่อมได้รับความพึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน ทั้งเขา ทั้งเรา ของทุกคน

การทำให้ระบบงานที่สะดวกเขา สะดวกเรา คือความสุขในการทำงานของทุกคน คือการสร้างสุขในที่ทำงาน 

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2556 18:51 แก้ไข: 17 เมษายน 2556 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ