นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2833
ความเห็น: 2

ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสุขในการทำงานและชีวิต

การมีทัศนคติเชิงบวก จะเป็นคนที่มีความสุข มีปัญญา และท้าทายต่อการทำงานและการดำรงชีวิต

ทัศนคติ คือ ความเชื่อ ความคิดในการทำงาน การดำรงชีวิต

ทัศนคติเชิงบวก คือ ทัศนคติที่ทำให้เกิดผลในสิ่งดี จึงบวก จึงเพิ่มพูน

การมีทัศนคติเชิงบวก ไม่ได้มองเฉพาะด้านดี ด้านบวก แต่ต้องมอง ต้องพิจารณาทั้งด้านบวกและด้านลบ แต่นำมาใช้ให้เป็นผลดี เป็นผลด้านบวก

เช่น การพิจารณาด้านลบให้ระวัง ป้องกัน ไม่ทำ ไม่ให้เกิด ซึ่งช่วยลดความเสียหาย อันเป็นผลด้านบวก

การมีทัศนคติเชิงบวก ต้องมองทุกอย่างอย่างเข้าใจ อย่างรู้จริง และยอมรับในความเป็นจริง

การรู้และรับความจริง ช่วยให้ไม่นำปัญหามาเป็นอุปสรรค ต้องหาทางให้อยู่กับความจริงอย่างมีความสุข เช่น ในฤดูฝนก็ต้องเตรียมร่ม เตรียมอุปกรณ์กันฝน

หรือหากเสี่ยงต่อน้ำท่วมก็ต้องเตรียมตัวเตรียมการให้ดี ให้พร้อม ให้อยู่ได้ บางที่ปรับจนเป็นจุดเด่น

อย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ก็ทำการกั้นเขื่อน ทำทางระบายน้ำที่ให้เป็นทางขนส่งลำเลียงสินค้า และเป็นที่ท่องเที่ยวล่องเรือไปในที่ต่าง ๆ

การมีทัศนคติเชิงบวก คือการปรับตัวเข้ากับความจริง และสถานการณ์ได้อย่างรู้เท่าทัน คือการเตรียมการที่ดี หาทางใช้ประโยชน์ในด้านดี

การมีทัศนคติเชิงบวก ต้องไม่ทุกข์กับปัญหา อุปสรรค แต่ต้องหาความจริง หาทางใช้สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์

ารมีทัศนคติเชิงบวก จะเป็นคนที่มีความสุข มีปัญญา และท้าทายต่อการทำงานและการดำรงชีวิต

ผู้ที่มีความทุกข์ ความเครียด เพราะใช้ทัศนคติเชิงบวกไม่เป็น ทั้งไม่เป็นประโยชน์ แล้วยังใช้ให้เป็นโทษ เป็นทุกข์ด้วย          

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 เมษายน 2556 16:33 แก้ไข: 18 เมษายน 2556 12:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 MK, และ 12 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยังต้องฝึกฝนอีกเยอะเลยค่ะ

ต้องมองให้รอบด้าน แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้หรอคะ...

ข้อสำคัญ อย่านำด้านลบมาเป็นข้ออ้าง หยุดยั้งการพัฒนา ที่นำไปสู่ความเป็นผู้แพ้ทั้งคน ทั้งองค์กร

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ