นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 757
ความเห็น: 0

เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

งบรายได้ส่วนมหาวิทยาลัย ที่ใช้ได้มาจาก ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 4%ของค่าหน่วยกิต และดอกผลเงินฝาก

การบันทึกเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องการทำความเข้าใจกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ถึงที่มา ที่ไป ความขาดแคลน ความแตกต่าง ถึงสถานะภาพการเงิน

เงินรายได้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในการลงทะเบียน

ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้ในกิจกรรมการบริการของโรงพยาบาล

ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจากนักศึกาษา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในภาพรวมส่วนกลาง

  การดูแลบำรุงรักษา การบริหารจัดการกลางที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ การบำรุงอาคารสถานที่ ถนนหนทาง ไฟ น้ำ ระบบคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด การรักษาความปลอดภัย

รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ซึ่งมีภาระเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุต้องจ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด (รวมคณะ/หน่วยต่าง ๆ แต่เป็นงบส่วนคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ )

2.  ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

ส่วนนี้จะนำใช้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมทั้งหมดทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ

ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เพียงพอต้องเจียดจากงบจากทั้งค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต

3.  ค่าหน่วยกิต ซึ่งมีฐานคิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ บรรยาย ปฏิบัติการ โดยภาคปฏิบัติการแยกตามสาขาวิชา คือ

- วิทยาศาสตร์สุขภาพสูงสุดเนื่องจากต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติจริงอย่างเพียงพอ

- วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ต้องใช้ตัวอย่าง สารเคมี เครื่องไม้เครื่องมือราคาสูง

- วิทยาศาสตร์กายภาพ อย่างด้านฟิสิคส์ คณิตศาสตร์ ซึ่งใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองน้อยกว่า

- มนุษย์และสังคมศาสตร์ ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่มากนัก

4. ดอกผลจากเงินฝาก ซึ่งมาจากเงินสะสม เงินหมุนเวียนทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ส่วนนี้สมัยที่ดอกผลเงินฝากอัตราสูง ๆ 10% ต่อปี ก็มีเงินค่อนข้างมาก แต้ปัจจุบัน อยู่ประมาณ ไม่เกิน 4-5% ส่วนใหญ่ 2-3% ต่อปี ซึ่งค่อนข้างน้อยมาก  

งบรายได้ที่เก็บจากนักศึกษา ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยใช้ในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยตามที่บอกไว้ และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาใช้ให้นักศึกษาทำกิจกรรม

สรุปงบรายได้ส่วนมหาวิทยาลัย ที่ใช้ได้มาจาก ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 4%ของค่าหน่วยกิต และดอกผลเงินฝาก

 ความจริงเงินรายได้มหาวิทยาลัยก็พิเศษกว่าหน่วยงานกระทรวงอื่น ๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีรายได้ต้องส่งคลังของประเทศทั้งหมด ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ ยกเว้น องค์การมหาชน อย่างการไฟฟ้า การบินไทย รถไฟ องค์กรโทรศัพท์  

รวมทั้งการขายทรัพย์สินขิงราชการ เช่น การจำหน่ายรถยนต์เก่า เป็นต้น

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 เมษายน 2556 18:52 แก้ไข: 11 เมษายน 2556 18:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ