นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1067
ความเห็น: 0

บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 2. ระบบคน

การมีระบบงาน ระบบคนที่ดี ย่อมนำองค์กรไปสู่ความสุขร่วมกัน ด้วยจัดระบบงาน ปรับบุคลิกการทำงานเชิงรุก

การทำงานให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล ได้นั้น นอกจากการจัดระบบงาน ยังต้องการคนที่ตื่นตัว

คนตื่นตัวคือ

  • รู้ระบบงาน คือ รู้ขั้นตอน เป้าหมายการทำงาน
  • มีความแม่นยำ ทั้งระบบ กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อมูล
  • ทันสมัย หมายถึงติดตามข้อมูล เทคโนโลยี การจัดระบบงาน

การเป็นคนตื่นตัว ต้องเปิดกว้าง รับรู้ ติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะที่จะเกี่ยวข้องสุลัมพันธ์กับงานในหน้าที่

 อย่างการรับเรื่องเข้ามา ต้องศึกษาวิเคราะห์พิจารณา

1.  มีอะไรใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ต้องนำไปปฏิบัติให้สรุปใช้งานง่าย ๆ เพื่อแจ้งให้ทุกคนปฏิบัติได้

2.  มีงานของหน่วยงานต้องดำเนินการหรือไม่ เช่นการเร่งรัดงบประมาณ การเสนอเข้ารับทุนการศึกษาอบรมตรงกับใคร สาขาใด

3.  หากมีผลต่องานในหน่วยงาน ต้องทำอะไร ใครต้องรับผิดชอบอะไร อย่างไร  

ซึ่งการตื่นตัวในการวิเคราะห์งาน ทำให้รู้ว่า ไม่เสียงาน ชัดเจนว่าใครต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อไร

ความชัดเจน ทำให้เกิดความสบายใจ มีความสุขกันทุกคน

การมีระบบงาน ระบบคนที่ดี ย่อมนำองค์กรไปสู่ความสุขร่วมกัน ด้วยจัดระบบงาน ปรับบุคลิกการทำงานเชิงรุก

 ดีกว่าถูกรุกด้วยระบบงาน

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 April 2013 19:34 Modified: 10 April 2013 19:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ