นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1131
ความเห็น: 0

บุคลากรสายสนับสนุนที่นำองค์กรสู่ความสุข 1. ระบบงานประจำ

ให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล ต้องมีการเตรียมการ เตรียมพร้อม ต้องทำในเชิงรุก คือทำล่วงหน้า คือระบบงานประจำที่อยากได้ จากฝ่ายสนับสนุนอย่างมีความสุข

สนับสนุน หมายถึง การอำนวยความสะดวกให้ระบบงานดำเนินไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล และมีความสุข

บุคลากรสายสนับสนุน เป็นบุคลากรประจำงานในด้านต่าง ๆ ทางธุรการ เอกสาร ดำเนินการ

คำว่าประจำ คืองานที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามจังหวะเวลา วงจรของงาน

  • อย่างการจัดการศึกษา มีวงจรการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน เป็นภาคการศึกษา การจัดห้องเรียน จัดสอบ ส่งคะแนน ตรวจสอบ ประเมินผล จนสำเร็จการศึกษา
  • ฝ่ายกิจการนักศึกษา ก็มีกิจกรรมต่าง ๆ ตามปฏิทินการศึกษาตามการจัดการศึกษา
  • ฝ่ายบุคลากร มีงานประจำเป็นการประเมินบุคลากร การเสนอชื่อบุคคลดีเด่น ตัวอย่าง
  • ฝ่ายวิจัยมีการเสนอโครงการวิจัย ติดตามการทำการวิจัย
  • ฯลฯ

 

ซึ่งแต่ละฝ่ายมีทั้งงานประจำจังหวะเวลา และงานจร หมายถึงไม่เป็นจังหวะ เช่น การรับสมัครบุคคล การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง เลื่อนระดับ ของงานบุคลากร

การจัดทำ การปรับปรุงหลักสูตร ของฝ่ายวิชาการ

เพื่อให้งาน ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล จึง

1.  ต้องจัดวางระบบการทำงาน ทั้งฐานข้อมูล ให้พร้อมทำงานประจำฤดูกาล ให้เตรียมล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอ เช่น แจ้งข้อมูลการรับนักศึกษา พิจารณาบุคลากรเพื่อเสนอเป็นบุคลากรดีเด่น บุคคลตัวอย่าง

เตรียมข้อมูล คุณสมบัติให้พร้อม เพราะบ่อยครั้งที่เรื่องแจ้งมาแล้วดำเนินการไม่ทัน ทำให้เสียโอกาสที่เรียกว่าไม่ทันกาล

รวมทั้งการเสนองานประจำจังหวะงาน เช่น การเสนอโครงการวิจัยตามจังหวะงบประมาณ เป็นต้น  

2.  ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลของงานจร เช่น ดูข้อมูลของบุคลากรว่ามีใครที่มีสิทธิ์เข้าขอตำแหน่งทางวิชาการ จะได้เตรียมพร้อมทั้งระเบียบ แบบฟอร์ม วิธีการ ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล

ที่ต้องทำเชิงรุก คือให้ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อเตรียมจัดทำผลงาน ติดตามข้อมูลผลงานวิจัยจากงานวิจัย

เช่นเดียวกับการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร ต้องเตรียมรูปแบบ ข้อมูลด้านกติกาต่าง ๆ เพราะแต่ละช่วงมีกติกาที่ปรับไป ที่ของเดิมใช้ไม่ได้

ดังนั้น จะเห็นว่า งานประจำทั้งฤดูกาล และงานจร นั้น จะให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันกาล ต้องมีการเตรียมการ เตรียมพร้อม ต้องทำในเชิงรุก คือทำล่วงหน้า คือระบบงานประจำที่อยากได้ จากฝ่ายสนับสนุนอย่างมีความสุขทั้งคนทำ คนบริการ คนรับบริการ  

ซึ่งไม่ใช่ทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ รองานที่เข้ามา ทำงานไม่ทัน ไม่ถูกต้อง เสียเวลา ทำงานแบบฉุกละหุก ส่งงานไม่ทัน เสียโอกาสขององค์กร ทำให้คนไม่มีความสุข 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 เมษายน 2556 19:30 แก้ไข: 16 เมษายน 2556 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ