นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1125
ความเห็น: 0

ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (2) ค่าการผลิตเมล็ดและกล้าปาล์ม

ที่มาของราคากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

าล์มน้ำมันโดยธรรมชาติ เป็นลูกผสมของ 2 พันธุ์หลักที่ชื่อว่า เทเนอรา ที่เกิดพันธุ์ดูรา ที่มีเมล็ดใหญ่กับพันธุ์ฟิซิเฟอรา ที่มีเมล็ดเล็ก

การผลิตพันธุ์ที่ดี ต้องได้คู่ผสมที่ดี นั่นหมายถึงต้องมีต้นพ่อ ต้นแม่ เพื่อใช้เก็บละอองเกสรมาผสม จนเป็นพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการปลูก บำรุงรักษา ดูแลต้นพ่อ ต้นแม่

เมื่อผสมเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ ต้องมีค่าใช้จ่ายการผสมเช่นเดียวกับการปรับปรุงพันธุ์ แต่คราวนี้เป็นการผสมที่รู้จักคู่ว่าต้นใดเป็นพ่อ ต้นใดเป็นแม่

เมื่อผสมเสร็จก็รอเก็บผลแก่ ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ และระหว่างที่ผลโตต้องมีการใส่ปุ๋ยให้น้ำ บำรุงต้น บำรุงผล เมล็ด

 จนผลสุกสุกแก่ ต้องมีค่าแรง ค้าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลมาทำเมล็ดพันธุ์

ได้เมล็ดแล้ว ต้องนำมาเพาะเป็นต้นกล้า บำรุงรักษาจนโตพอที่จะนำไปปลูกได้ ต้องใช้เวลเป็นปี

ะเห็นค่าใช้จ่ายในการทำเมล็ด เพาะกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน หลังจากที่ได้พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 มาแล้ว ซึ่งไม่ใช่ค่าการศึกษาวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ที่ได้การสนับสนุนจากโครงการการทำวิจัย

ต่เป็นค่าใช้จ่ายในการนำพันธุ์พ่อ พันธุ์แม่มาปลูกเป็นพ่อ แม่ พันธุ์ การดูแลบำรุงรักษา การผสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ การเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้า

ที่ต้องใช้เงินลงทุนจากเงินรายได้ของคณะ ซึ่งมีฐานมาจากค่าหน่วยกิตลงทะเบียนของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ขอยืมไปใช้ก่อนและต้องนำมาคืนเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน การดูแล พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

เป็นที่มาของราคากล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 เนื่องจากค่าใช้จ่ายสวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ การดูแลรักษาต้นพ่อแม่พันธุ์

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณจากแหล่งใด ๆ แต่เป็นงานที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น กล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 จึงไม่ใช่ค่าพันธุ์ปาล์มที่เป็นต้นทุนการศึกษาพัฒนาพันธุ์

ต่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตกล้าปาล์มน้ำมันเท่านั้น

ซึ่งต้องทำให้คุ้มทุน คุ้มค่าจ้างคน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ ระบบการจัดจำหน่าย บริการแก่เกษตรกร นั่นเอง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2556 19:41 แก้ไข: 09 เมษายน 2556 19:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pai, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ