นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1142
ความเห็น: 0

ราคากล้าปาล์มน้ำมันทรัพย์ ม.อ. 1 (1) การปรับปรุงพันธุ์

กระบวนการวิจัยที่กว่าจะได้เป็น ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 ที่ต้องขอบคุณนักวิจัยทุกคน ในความตั้งใจ มุ่งมั่น อุตสาหะ จริง

ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 เกิดจากการศึกษาวิจัยของอาจารย์นักวิชาการคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์การปรับปรุงพันธุ์ รวบรวมปลูก ผสม คัดเลือก ทดสอบจนได้พันธุ์ที่ดีที่ปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกในภาคใต้ของไทย

การศึกษา คัดเลือกทดสอบ ต้องให้เวลา ใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ความอดทน เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้น ต้องใช้เวลานานในการพิสูจน์ว่าพันธุ์ได้เป็นพันธุ์ที่ดีจริง

 1. เริ่มตั้งแต่การศึกษาพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีในการผสม คัดเลือกพันธุ์ที่ดีได้ ซึ่งต้องมีหลากหลายพันธุ์ เพื่อให้มีโอกาสผสม คัดเลือก ในทางการปรับปรุงพันธุ์เรียกว่า การสร้างประชากรพืช

2. ปลูกเพื่อให้ได้ดอกตัวผู้ตัวเมีย เพื่อเก็บละอองเกสรตัวผู้ไปผสมผสมกับเกสรตัวเมียของต่างต้น ต่างพันธุ์ ดังนั้นจากประชากรก็ต้องปลูกจนออกดอก จึงมีเกสรตัวผู้ ตัวเมีย จึงจะผสมกันได้

ก่อนผสมต้องคลุมดอกตัวเมียไว้เพื่อไม่ให้เกิดการผสมจากการพัดพาละอองเกสรของลม หรือแมลงพามา ตัวผู้ก็ต้องคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นละอองเกสรจากตัวที่ต้องการผสมจริง ๆ

จะเห็นว่า การผสมเกสรก็ต้องปีนขึ้น ปีนลง หลายรอบ

3. เมื่อผสมแล้วก็ต้องรอให้เมล็ดในผลที่ได้มาทดสอบ ศึกษาว่าเป็นพันธุ์ที่ดีหรือไม่

การผสมก็ต้องมีมากมายหลายร้อยคู่ผสม ซึ่งก็ต้องนำมาปลูกศึกษาทดสอบ เป็นส่วนใหญ่ แค่งานผสมคัดเลือกก็ต้องใช้กำลัง ทั้งกาย สติปัญญา

ในข้าวโพดที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาพันธุ์สำหรับเขตร้อน ซึ่งข้าวโพดมีอายุจากปลูกถึงเก็บเกี่ยวเป็นเมล็ดประมาณ 120 วัน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดทั่วไปใช้เวลาเฉลี่ยในช่วง 5-7 ปี

ปาล์มน้ำมันใช้เวลาปลูกกว่าจะเก็บเกี่ยวผล ศึกษาจนให้แน่ใจว่ามีผลที่แน่นอนแม่นยำ ไม่น้อยกว่า 10 ปี รวมตั้งแต่รวบรวมพันธุ์ ผสม คัดเลือก ทดสอบพันธุ์ ต้องใช้เวลาประมาณ 20 ปี

ที่สำคัญต้องใช้ความุ่งมั่น อุตสาหะ ความอดทนที่สูงมาก ๆ 

การศึกษาทดลอง วิจัย ต้องใช้ทั้งทุนทำวิจัย พื้นที่วิจัย พื้นที่ทดสอบ ที่ต้องทำหลายพื้นที่ในสภาพดิน สภาพอากาศต่าง ๆ กัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นพันธุ์ดี ปรับตัวได้หลากหลายจริง คือต้นทุนการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืช

แน่นอนว่า ทุนวิจัยสำหรับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย มาจากแหล่งทุนที่เป็นงบประมาณของรัฐที่เก็บจากภาษีของประชาชน

แต่ของภาคเอกชนต้องใช้ต้นทุนของตัวเอง อันนำไปสู่ค่าพันธุ์ต่อไป

คือ กระบวนการวิจัยที่กว่าจะได้เป็น ปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 

ที่ต้องขอบคุณนักวิจัยทุกคน ในความตั้งใจ มุ่งมั่น อุตสาหะ จริง 

 

 

created: 09 April 2013 19:32 Modified: 09 April 2013 19:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ