นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1032
ความเห็น: 2

ความรู้ต้องไฝ่หา ปัญญาต้องฝึกใช้

ทุกคนมีสัญชาตญาณในการไฝ่รู้ เรียนรู้อยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่บางคนถูกห้าม ถูกทำให้ ถูกดูแลดีเกิน จนทำให้ด้อยการเรียนรู้ ยิ่งการศึกษาไทย สังคมไทย ที่จำกัด กีดกั้นการเรียนรู้ ด้วยการทำให้ บั่นทอนกำลังใจ ทำให้อายต่อการเรียนรู้

สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทุกอย่าง ต้องปรับตัวได้ จึงสามารถอยู่รอดได้

 แม้แต่ต้นไม้ สิงสา รา สัตว์ เพราะหากปรับตัวตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ก็สูญพันธุ์ไป แต่หากปรับได้ดีขึ้นก็มีค่า มีประโยชน์มากขึ้น และเป็นที่ต้องการมากขึ้น

สำหรับคน มีค่า มีประโยชน์ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีสติปัญญา ความเฉลียว ฉลาด สร้างค่า สร้างประโยชน์ ไม่เป็นโทษ เป็นปัญหาต่อคนอื่น สังคม สิ่งแวดล้อม

ความจริง ทุกคนมีสัญชาตญาณในการไฝ่รู้ เรียนรู้อยู่แล้วตามธรรมชาติ แต่บางคนถูกห้าม ถูกทำให้ ถูกดูแลดีเกิน จนทำให้ด้อยการเรียนรู้ ยิ่งการศึกษาไทย สังคมไทย ที่จำกัด กีดกั้นการเรียนรู้ ด้วยการทำให้ บั่นทอนกำลังใจ ทำให้อายต่อการเรียนรู้

การเรียนรู้และความรู้นั้น ต้องไฝ่หา ต้องเรียนเพิ่มตลอดเวลา จึงทันเวลา ทันเทคโนโลยี ทันเหตุการณ์

น่าเสียดายที่ทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมกลับละทิ้งหน้าที่การเรียนรู้ จึงรู้ไม่เท่าคนอื่น รู้ไม่ทัน

ความรู้ถึงมีมาก แต่หากการสร้างความสามารถ ขาดการคิด การฝึกใช้ ทำให้ขาดปัญญา อย่างมากก็ทำได้ตามความรู้ที่มีอยู่เดิม อย่างนี้มีแค่เพียงความสามารถ

หากต้องการให้มีการปรับใช้ความรู้ให้สามารถพัฒนา ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่มีอยู่ ต้องหมั่นฝึกใช้ ฝึกคิด ฝึกผสมผสาน ทำให้เกิดของใหม่ที่มีค่า มีประโยชน์มากขึ้น

ตัวอย่างที่ชัดเจน คือเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ที่ผสมผสานจนเข้าไปมีส่วนร่วมให้เกิดการใช้งานทุกวงการ ทั้งการเรียนรู้ สื่อสารบันเทิง การกิน การอยู่ การแพทย์ การศึกษาทดลอง

ดังนั้น ทุกคนมีค่า จึง

  • ต้องหมั่นหาความรู้
  • ต้องหมั่นฝึกฝน ฝึกใช้ความรู้ ต้องหมั่นคิดหมั่นทำ
  • ต้องรู้จักผสมผสาน เปิดกว้าง เปิดโอกาสทางความคิด
  • ต้องใช้ประโยชน์ตน ประโยชน์เพื่อน เพราะหลายอย่างทำคนเดียวไม่ได้ และต้องใช้เวลานานกว่าจะเรียนรู้

ต้องการมีความรู้ต้องหา ต้องการมีความสามารถ ปัญญาต้องฝึกฝน

และต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จึงมีค่า มีสุข ตามกรอบทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอดีตน พอดีสังคม พอดีต่อสิ่งแวดล้อม พอดีทำ พอดีใช้

หากมีมากไป เหลือใช้ก็เป็นปัญหาแทนปัญญา

 

created: 08 April 2013 18:41 Modified: 08 April 2013 18:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

บางครั้งการดูงานสมัยนี้ น่าจะใช้ไม่ได้แล้ว เพราะมีทุกอย่างบนเน็ตแ้ล้ว

เปลี่ยนจากดูงาน มาแข่งงานกัน ใครอยากไปนอกให้ทำงานแข่งกับนอกแล้วเราจะส่งท่านไปแข่งกัน ไม่ใช่แค่ไปดูแล้วกลับเท่่านั้น

แต่ที่ขาดมาก ๆ คือ กระบวนการเรียนรู้

นอกจากเรียนรู้ไม่เป็น แล้วยังสู่รู้ ที่สู้ใครไม่ได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.145
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ