นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 946
comment: 0

ศิษย์มีหน้าที่เชิดชูสถาบัน

ความเป็นศิษย์เก่า จะประพฤติ ปฏิบัติ ทำงานอย่างไร ต้องคิดถึงสถาบันที่เรียนมาด้วย ว่าจะเชิดชู ดีเด่น ไม่แพ้ใคร หรือถ่วงทำให้เสียชื่อเสียงสถาบัน อยู่ที่แต่ละคน

ทุกคนที่ทำงาน มีความรู้ ความสามารถจนสามารถสอบผ่านเข้าทำงานได้ ต้องผ่านการศึกษาเป็นศิษย์ของสถาบันใด สถาบันหนึ่ง

เมื่อเป็นศิษย์ของสถาบันต้องแสดงความรู้ความสามารถเพื่อเชิดชูสถาบันที่ศึกษามา

การเชิดชูสถาบันในฐานะศิษย์ สามารถแสดงด้วยการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลิก พฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยการ

  1. ทำได้ไม่แพ้คนอื่น หมายถึง งานที่คนอื่นในระดับเดียวกันทำได้ เราต้องทำได้ การทำเช่นนี้ได้ก็เป็นเพียงไม่ทำให้สถาบันเสียชื่อ ยังไม่ถึงกับเชิดชูสถาบันให้เด่นกว่าสถาบันอื่น
  2. ทำได้น้อยกว่าคนอื่น หมายถึงงานที่คนอื่นในระดับเดียวกันทำได้ แต่ทำไม่ได้ ทำได้ด้อยกว่า การทำเช่นนี้นอกจากไม่เชิดชูสถาบัน ยังทำให้สถาบันเสียหาย ว่าเป็นผู้ด้ยกว่าคนอื่น
  3. ทำได้มากกว่าคนอื่น หมายถึงการทำงาน ปฏิบัติงานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ ในระดับเดียวกันทำได้ ซึ่งการทำเช่นนี้เป็นการเชิดชูสถาบันว่าสามารถสร้างผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่ดีเด่น ที่เก่ง
  4. พัฒนาได้มากกว่าคนอื่น หมายถึงการทำงานที่ดี ที่มากกว่าคนอื่น ยังมีความสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นด้วย ทั้งงานประจำและงานจร งานพิเศษ การพัฒนาทั้งความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี ความทันทันสมัย ซึ่งนอกจากเชิดชูสถาบัน ยังสร้างชื่อเสียงให้สถาบันด้วย  
  5. เป็นคนแถวหน้า หมายถึงการทำงานที่นอกจากดี ไม่ด้อยกว่าคนอื่น ยังมีการพัฒนา ยังมีความเป็นผู้นำ ทำให้คนอื่นพัฒนาก้าวหน้า ส่วนใหญ่มักเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สร้างชื่อให้สถาบัน เป็นต้นแบบที่ดี ทั้งสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับด้วย
  6. เป็นคนถ่วง หมายถึงทำงาน ปฏิบัติงานไม่ดี ยังพลอยทำงานให้งานเสียหาย ที่นอกจากด้อยความสามารถ ยังเป็นภาระขององค์กร ด้อยทางพฤติกรรม มาสาย ทำงานไม่รับผิดชอบ ทำงานผิดพลาดเป็นประจำ

จะเห็นว่า การทำงานและพฤติกรรมของทุกคน จะเป็นการเชิดชูสถาบันที่เรียน ที่ศึกษาด้วย

ยกเว้นข้อ 2 และข้อ 6 ที่สร้างความเสื่อมเสียให้สถาบัน

การทำงานเพื่อเชิดชูสถาบันนั้น ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน เพราะหากทำได้เฉพาะบางคน ยิ่งน้อยคน ความมีชื่อเสียงของสถาบันก็แผ่วลง

แต่หากทำดีเป็นส่วนใหญ่และทุกคน ยิ่งเป็นการยอมรับนับถือต่อสถาบัน เชิดชูสถาบัน

 ในทางตรงข้าม การมีความสามารถ พฤติกรรมในข้อ 2 และ 6 นอกจากถ่วงองค์กร งานที่ทำ ยังถ่วงให้สถาบันต่ำลงด้วย เป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป

ความเป็นศิษย์เก่า จะประพฤติ ปฏิบัติ ทำงานอย่างไร ต้องคิดถึงสถาบันที่เรียนมาด้วย ว่าจะเชิดชู ดีเด่น ไม่แพ้ใคร หรือถ่วงทำให้เสียชื่อเสียงสถาบัน อยู่ที่แต่ละคน  

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 เมษายน 2556 18:28 แก้ไข: 08 เมษายน 2556 18:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 23.21.4.239
Message:  
Load Editor
   
Cancel or