นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 7917
ความเห็น: 0

สินค้าเกษตรใน ASEAN 1.ข้อมูล

การจะผลิต ส่งออกสินค้าใด ก็อยู่ที่ประเทศใดได้เปรียบทางโอกาสมากกว่ากัน

เมื่อ 28-29 มีนาคม 56 ได้ร่วมสัมมนากับสำนักงานมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรแห่งชาติ ได้มีข้อมูลการส่งออก นำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับประเทศใน ASEAN

              

จากข้อมูลพบว่า ไทยส่งสินค้าเกษตรไปทุกประเทศใน ASEAN และนำเข้าจากเกือบทุกประเทศ ยกเว้น บรูไน

สินค้าทั้งส่งออก นำเข้าก็แตกต่างกันไป ขึ้นกับว่าประเทศใดมีสินค้า

ไทยส่งออกข้าวไป อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน และลาว แต่นำเข้าจากเมียนมาร์

ไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจาก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ส่งออกไปเมียนมาร์และกัมพูชา

ไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชา ส่งออกไปมาเลเซีย

 จากข้อมูล พอจะเห็นได้ว่า สินค้าเกษตรส่งออก นำเข้า มีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพการผลิต หรือเป็นสินค้า

อย่างข้าวที่ไทยออก เป็นข้าวเพื่อการบริโภค แต่นำเข้าจากเมียนมาร์เป็นการที่ภาคเอกชนไทยไปผลิตวัตถุดิบที่เมียนมาร์และนำเข้ามา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าจากลาวและกัมพูชา เป็นข้าวโพดที่ภาคเอกชนไทยไปขยายพื้นที่ปลูกใน 2 ประเทศเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบของอาหารสัตว์ และที่ส่งไปมาเลเซียก็เป็นส่งไปใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัทไทยที่ทำทำธุรกิจการผลิตสัตว์ ไก่ กุ้ง สุกร

ผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย น่าจะเป็นนมจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ 3 ประเทศนี้นำเข้าสะดวกกว่าไทย

ดังนั้น การจะผลิต ส่งออกสินค้าใด ก็อยู่ที่ประเทศใดได้เปรียบทางโอกาสมากกว่ากัน

สิงคโปร์ บรูไน นำเข้ามันสำปะหลังจากไทย คงนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ เพราะประเทศทั้งสองไม่มีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ แต่มีการกลั่นนำน้ำมันและนำไปผสมเป็นแก๊สโซฮอล์ 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 April 2013 12:56 Modified: 07 April 2013 12:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ