นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1204
comment: 2

หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน

หลักบริการ และการทำงานยุคใหม่ หลากหลายวิธีการ แต่ได้มาตรฐานการบริการ

วันนี้ 1 เม.ย. 2556 ได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาหัวฝ่ายของสำนักการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ทำให้เห็นว่า ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดมีความหลายหลาก

 ความหลายหลาก คือ บุคลิกของผู้ใช้ที่ต่างกัน บางคนชอบออไลน์ บางคนชอบตัวเล่ม รวมถึงคนทำงาน ที่มีการผสมของคนรุ่นเก่าใหม่

เมื่อคนใช้ คนทำงาน มีความหลายหลาก ระบบการทำงาน การบริการจึงต้องหลากหลาย คือมีหลายวิธี หลายรูปแบบ

หากเปรียบพฤติกรรมผู้ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ ก็มีหลายหลากรุ่น ยี่ห้อ ทั้งโทรอย่างเดียว ใช้ง่าย ตัวเล็ก ใหญ่ เสียงดัง ฟังชัด ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายรูป สื่อสารหลากหลายรูปแบบ 2g 3g เล่น internet ใช้ social network ได้ 

ทั้งนี้เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน ที่หลากหลายความต้องการ ตามยุค ตามรุ่น ตามวัย ตามกำลังเงินของพ่อแม่  

แต่ไม่ว่าจะหลากหลาย หลายหลากผู้ใช้ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการ คือ มาตรฐานการใช้งาน ที่ต้องตอบสนองการใช้งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

อย่างห้องสมุด ต้องมีการทำงาน การบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน

การดำเนินการให้หนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์การให้บริการ ไม่ว่าจำทำวิธีการใด ๆ ต้องใช้เวลาเท่ากันในการดำเนินการ คือมาตรฐานการบริการเท่ากัน เช่น 3 วันหลังรับของมาต้องนำออกบริการได้ ไม่ว่าจะทำด้วยมือ ทำด้วยคอมพิวเตอร์ คือไม่จำเป็นต้องทำวิธีการเดียวกัน แต่ต้องสามารถบริการได้ในเวลาเท่ากัน มาตรฐานเดียวกัน

การจะทำเช่นนั้นได้ ยังต้องมีการจัดการเชิงระบบ ชวยกันทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบริการ ที่ไม่จำกัดกลุ่ม จำกัดประเภท ที่ต้องมีคนดูและจัดการ หากมีงานใดงานหนึ่งมาก ต้องมีการแจกงานทำให้ได้ตามมาตรฐาน

อย่างการบริการของเคาน์เตอร์ธนาคาร หากมีลูกค้าจำนวนน้อย ผู้จัดการจะให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานอื่น แต่หากมีลูกค้ามากมายืนรอแถวยาว ต้องเปิดเคาน์เตอร์บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งที่อื่น ๆ ที่สามารถจัดบริการได้ เพื่อส้รางความถูกใจให้ลูกค้า

หรือบางซุปเปอร์มาร์เก็ตที่จัดการเพิ่มเคาน์เตอร์จ่ายเงิน หากมีลูกค้าจำนวนมาก รอคิวนาน

คือหลักบริการ และการทำงานยุคใหม่ หลากหลายวิธีการ แต่ได้มาตรฐานการบริการ คือ หลากหลายวิธีการ แต่มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะ

  • สุขใจทั้งคนทำที่ทำตามความถนัด
  • ถูกใจลูกค้าที่ได้บริการที่มีมาตรฐาน
  • ที่สำคัญคือเป้าหมายองค์กรที่ต้องร่วมมือกันทำ 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 เมษายน 2556 17:59 แก้ไข: 02 เมษายน 2556 17:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ถูกต้องครับ แค่ผมขายเหนียวปิ้งที่บ้าน ยังมีคนต้องการซื้อ ๓ อย่างเลย ตั้งแต่ เหนียวดำ เหนียวขาว และเหนียวกุ้ง แถมยังแบ่งตามวัยด้วย เรื่องแค่นี้ยังแบ่งได้อีก นับประสาอะไรเรื่องใหญ่ๆ

ใช่แล้วค่ะ "หลักการบริการ นำเทคโนโลยีมาช่วย คำนึงลูกค้า และมีมาตรฐานการบริการ ทำให้ลูกค้าเป็นสุข สุขใจทั้งเจ้าของกิจการเมื่อลูกค้าเต็ม และรอคิวจอง และสุขใจผู้รับบริการ เมื่อเรามีมาตรฐานในการบริการ และเกิดสุขใจไปถึงผู้ปกครองที่มาฝากให้ดูแล

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.179.79
Message:  
Load Editor
   
Cancel or