นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 951
ความเห็น: 2

คุณภาพการศึกษา ใครทำให้เพี้ยน 2. ระบบการศึกษา

ต้นแบบคือผู้ใหญ่ ผู้สอน พูดที สอนทีก็อ้างแต่ต่างประเทศ ตะวันตก ไม่มีสำนึกความเป็นไทย ในการสอน การทำงาน

เมื่อเข้าเรียนตามระบบ ซึ่งตามปรัชญาการศึกษาไทย กำหนดให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการเรียนรู้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

 มัยก่อนแยกเป็นสายวิทยาศาสตร์สำหรับคนที่ถนัดการคิด การคำนวณ และสายศิลปศาสตร์ สำหรับคนที่เก่งภาษา ศิลปกรรม

แต่ปัจจุบัน แยกกันไม่ออกในระบบ ใครทำให้ระบบเพี้ยนจากเดิม และเพี้ยนจากความเป็นจริง    

ปัจจุบัน การศึกษามีเฉพาะเรียนในระบบ ต่างจากสมัยก่อนที่ทุกคนในครอบครัวจะร่วมทำกิจกรรมของบ้าน ของชุมชน ร่วมและช่วยทำงานประเพณีต่าง ๆ ทำให้เป็นส่วนหนึ่งชีวิต

เช่นเดียวกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ที่ทุกคนในครอบครัว ในชุมชนต้องไปโบสถ์ในวันอาทิตย์

แต่คนไทยส่วนนี้ขาดหายไปในชีวิตจริง มีเพียงกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เข้าไม่ถึงชีวิตจริง

ระบบการเรียนเป็นการท่องจำ ทำข้อสอบ ไม่เป็นระบบการเรียนรู้

ต่างจากสมัยก่อนที่มีกระดานชนวนเป็นตัวสื่อการเรียนรู้ คือเขียน ลบ เขียนใหม่ เรียนใหม่ จนช่ำชองในกระบวนการเรียน

ฝึกคัดลายมือ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกเก็บประเด็นในวิชาอ่านเอาเรื่อง ฝึกอธิบายขยายความในวิชาเรียงความ ฝึกคิดในใจในวิชาเลขคิดในใจ

แต่สิ่งเหล่านี้หายไปทำให้ไม่มีทักษะการทำงาน ทุกอย่างจึงแค่ท่องจำ นำไปสอบ ลืม และเรียนจำต่อไป

การสอนภาษา วิชาการที่เน้นหลักการ มากกว่าการใช้งานจริง จึงใช้งานจากความรู้ที่เรียนไม่ได้

และขาดวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การสอนผู้สอนจะอ้างอิงจากตำราที่อ่านมา อ้างแต่ตำราต่างชาติ ไม่รู้จักตนเอง ไม่มีความรู้เพื่อใช้งานจริง สภาพจริง คือต้นแบบของการตัดปะ คัดลอก ลอกเลียน

แล้วมาจับกันว่าผิดจรรยาบรรณ จริยธรรม ซึ่งต้นแบบคือผู้ใหญ่ ผู้สอน พูดที สอนทีก็อ้างแต่ต่างประเทศ ตะวันตก ไม่มีสำนึกความเป็นไทย ในการสอน การทำงาน

ผลคือคนไทยไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ประวัติศาสตร์ ความสำคัญของชาติ ภูมิปัญญาของชาติ เพราะไม่มีบทเรียน บทสอน

ต่างจากประเทศตะวันตก อย่างในอเมริกาที่ทุกหลักสูตรปริญญาตรีต้องเรียนรายวิชา ประวัติศาสตร์อเมริกันเพื่อให้รู้จัก ภาคภูมิใจในความเป็นคนอเมริกา

สำหรับการศึกษาไทยจึงสับสน ระหว่างความรู้ที่สอนกับชีวิตจริง ขาดจิตวิญญาณต่อการพัฒนาประเทศ

ผู้ใหญ่หลายคนบอกต้องการบัณฑิตประกอบอาชีพอิสระ ทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่เคยประกอบอาชีพอิสระของตนเอง

ผู้ที่เป็นอาจารย์ในอเมริกา มักจะไปทำงานในอาชีพจริง ๆ ก่อน

ต่างจากของไทยที่เรียนจบแล้วมาเป็นอาจารย์ จึงมีแต่วิชาการไม่เคยทำงานจริง จึงขาดทักษะจริง แล้วจะสอนให้ประกอบอาชีพอย่างไร

ความจริง ค่านิยมทางสังคมก็มีน้อยมากที่สำเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอิสระได้จริง แม้แต่ในโลกตะวันตก ยกเว้นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งมีในทุกประเทศแต่จำนวนไม่มาก

ระบบ ต้นแบบสับสน ผลจึงเพี้ยน

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 มีนาคม 2556 19:52 แก้ไข: 31 มีนาคม 2556 19:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ.พูดมาหมดแล้ว จนผมไม่รู้จะพูดอะไร เพราะมันตรงกับใจมาก แต่ผมขอพูดในสิ่งที่ผมเห็นและคิดอยู่ตลอดเวลา นั้นคือ ทำไมคนทำงาน คนมีการศึกษา ถึงไม่มีความแตกต่างอะไรกับชาวบ้านทั่วไปที่มีการศึกษาระดับล่าง

ยกตัวอย่าง : คนไทยมักจะทำอะไรที่เป็นเปลือกนอกแต่ไม่รู้แก่นสารจริงๆของมัน

การรับน้องมหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ ไหว้ครู ปัจฉิมนิเทศ และรับปริญญา ปัจจุบันมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมธรรมดาสามัญทั่วไป ไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้

เพียงเพราะผู้จัดไม่เข้าใจแนวทางการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นถึงแก่นจริงๆ หรือเพราะเขาไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นเพียงสิ่งที่ทำเพื่อให้ผ่านไปหรือไม่ก็เป็นเพียงการบูชายัญ การแสดงให้เห็นถึงพลังขององค์กรเท่านั้นเอง

หากอยากทราบว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้น นักศึกษาได้อะไรบ้าง ต้องกลับไปถามนักศึกษา ว่าเข้าใจอย่างไร มันใช่ไหมกับชื่อและความหมายที่นักศึกษาเข้าใจ

เรื่องคนสำคัญที่สุด

การรักษาคนต้องยกให้หมอ

การสอนคนต้องยกให้ครู

การพัฒนาคนต้องยกให้.............แค่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเท่านั้นเองหรือ

เพราะการศึกษาไทยดึงจิตวิญญาณของผู้เรียน แยกของจริง ความเชื่อมั่นออก จึงทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง จึงเชื่อไปตามกระแส

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ