นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 915
ความเห็น: 2

วิธีหาความรู้เพิ่มในการเขียนบันทึกและจัดการความรู้

จะเห็นว่าทุกขั้นตอน หากมีการเขียนบันทึก จะทำให้เห็นเป็นระบบ ติดตาม พัฒนาแก้ไข จนได้ผล ซึ่งเป็นการเขียนบันทึกเพื่อการจัดการความรู้นั้นเอง

เท่าที่สังเกตการเขียนบันทึก บางท่าน เริ่มตันในการนำความรู้ในการทำงานมาเขียน

การหาความรู้และเรื่องมาเขียนบันทึกให้เป็นการจัดการความรู้ คือการนำความรู้มาจัดระบบเพื่อการใช้งาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาการทำงาน นั้นทำได้ดังนี้

1. เรื่องในงานที่เป็นปัญหา อยากให้ผู้ร่วมงานรู้และนำไปปฏิบัติแก้ไข ลดความผิดพลาด เป็นแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล ต้องเขียนให้ง่าย ให้กระชับ รับฟังเสียงสะท้อนมาแก้ไขให้ชัดเจน

2. เรื่องที่ต้องการบันทึกไว้ใช้งานเอง หลายเรื่องมักลืมไป เวลาจะใช้ก็หายาก การบันทึกในแชร์ทำให้สามารถค้นได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีเครือข่าย สิ่งสำคัญ ต้องจัดระบบคำค้นให้ดี เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ซึ่งในตัวโครงสร้างของ share.psu ได้จัดหมวดหมู่ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว คำค้นคือคำสำคัญนั่นเอง

3. การเขียนบันทึกให้ตนเองมีความรู้้ ก้าวหน้า พัฒนางาน คือ การหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ หาความรู้ เทคนิคการทำงาน แล้วนำมาพัฒนาการทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการบริการ เพิ่มความสะดวกแก่ตนเอง และแก่ผู้รับบริการให้สามารถหาความรู้ ข้อมูล บริการ ดูแลตนเอง และเตรียมตัวมาใช้บริการ จะช่วยลดภาระของการทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ไม่อารมณ์เสียใส่กัน

การหาความรู้มาพัฒนางาน ทำให้สามารถเขียนบันทึกได้ต่อเนื่อง

  • ตั้งแต่การประมวลความรู้เพื่อให้เข้าใจ
  • แนวคิดการนำไปใช้งาน
  • การบอกแหล่งที่มาของความรู้เพื่อให้สามารถกลับไปหาใหม่และบอกคนที่สนใจไปเรียนได้
  • การติดตามผล การสรุปผล

จะเห็นว่าทุกขั้นตอน หากมีการเขียนบันทึก จะทำให้เห็นเป็นระบบ ติดตาม พัฒนาแก้ไข จนได้ผล ซึ่งเป็นการเขียนบันทึกเพื่อการจัดการความรู้นั้นเอง

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 March 2013 06:11 Modified: 13 March 2013 22:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 9 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ.เขียนผ่านมือถือแน่ ๆ

ทาง Ipad ครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ