นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2158
ความเห็น: 1

แข่งกับตัวเอง

ชัยชนะในการแข่งขันกับตัวเองคือ ต้องมีความรู้ ความสามารถไม่ด้อยกว่าคนอื่น ต้องดีกว่าคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่ง

ทุกการแข่งขันที่ดีคือการทำให้ตัวเองดีขึ้น เพราะการแข่งขันทำให้มีการเรียนรู้ในการแข่งขัน การฝึกซ้อม การพยายามเพื่อเอาชนะในการแข่งขัน และคู่ต่อสู้ก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้แต่ละคนเก่งขึ้น

ในการทำทุกอย่างให้เก่ง ให้พัฒนา จึงต้องคิดแบบมีการแข่งขันเสม

การแข่งขันกับตัวเอง จะเริ่มต้องการพัฒนาอะไร ความรู้ ความสามารถอะไร ด้านใด เมื่อรู้แล้ว

ขั้นต่อไปคือ ให้ดูว่าสิ่งที่ต้องทำให้สู่ความเก่งนั้นต้องมีองค์ประกอบ ความพร้อมอะไรบ้าง ทั้งกาย ใจ เวลา อุปกรณ์ เช่นเดียวกับการแข่งกีฬาแต่ละประเภท

ถัดมาต้องจัดเวลาในการพัฒนา หากเปรียบเป็นกีฬาคือจัดเวลาการฝึกซ้อมให้เพียงพอ ต่อเนื่อง คือให้เวลานั่นเอง

ในระหว่างการพัฒนา ต้องมองหาคนเก่ง เพื่อดูว่าต้องทำอย่างไรจึงเรียกว่าเก่ง

อาจต้องหาผู้มีความรู้เช่นเดียวกับการหาโค๊ชในการแข่งกีฬาเพื่อปรึกษาชี้แนะ

รวมทั้งการเรียนรู้ ฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งเติมความรู้ ความคิด

การแข่งขันกับตัวเองที่ดี ต้องดูคนอื่นที่เก่ง ที่ดี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าแค่ดูตัวเอง

การแข่งขันกับตัวเอง ผู้ชนะคือตัวเอง

ชัยชนะในการแข่งขันกับตัวเองคือ ต้องมีความรู้ ความสามารถไม่ด้อยกว่าคนอื่น ต้องดีกว่าคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่ง

การแข่งขันกับตัวเองต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

ดังนั้น ต้องจัดเวลาการกิน นอน พักผ่อนให้พอดี

การแข่งขันกับตัวเอง เพื่อนร่วมงานเก่ง ๆ คือคู่พัฒนา จึงต้องหมั่นผูกมิตรเพื่อช่วยเหลือเติมเต็ม บอกสิ่งดี ๆ ช่วยสอน ช่วยแนะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ลดเวลาการศึกษาหาความรู้ ความจริง

การแข่งขันกับตัวเอง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน การงาน การใช้ชีวิตที่ต้องเรียนรู้ ต้องทำตนให้ทันสมัย

การแข่งขันกับตัวเองต้องหมั่นประเมินว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง อย่างไร ไม่ใช่อยู่ไป ทำไปวัน ๆ เพราะนอกจากไม่พัฒนายังทำให้เบื่อหน่าย ทำให้สุขภาพการใช้ชีวิตไม่ดี เห็นใคร อะไร มีปัญหาไปหมด

สิ่งสำคัญในการรแข่งขันกับตัวเอง ก็เช่นเดียวกับการแข่งขันในการกีฬา คือต้องมีวินัยในการฝึกฝน ฝึกซ้อม พัฒนาสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ต้องจัดตารางเวลา ให้พอดี พอเพียงเช่นกัน

การแข่งขันกับตัวเอง คือ การพัฒนากาย ใจ ความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมในการอยู่ การทำงาน ให้ดี มีความสุข มีคุณค่า

อยากเป็นผู้ชนะต้องแข่งขันกับตัวเองตลอดเวลา เพราะไม่่แข่งจะเป็นผู้แพ้ตลอดไป

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 March 2013 05:44 Modified: 13 March 2013 23:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ