นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1014
ความเห็น: 0

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม ภาพอนาคอุดมศึกษาสาขาการเกษตรไทย

การเกษตรยังเป็นภาคที่สำคัญต่อชาวโลก และต้องใช้เทคโนโลยีวิชาการมากขึ้น ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ต้องใช้แรงงานลดลง รวมทั้งปัจจัยการผลิต และสภาวะอากาศมีปัญหาเพิ่มขึ้น

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานการเกษตรที่เข้มแข็ง ที่ผลิตอาหารสินค้าเกษตรเป็นอับดับต้น ๆ ของโลก

และทำให้คนไทยมีอาหารเพียงพอไม่ว่าเจอวิกฤติใด ๆ ทั้งภัยธรรมชาติ วิกฤติการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติน้ำมัน

 ความมั่นคงในด้านอาหาร ยังเป็นพื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่า การท่องเทียว การบริการ การพาณิชย์ และทุก ๆ ภาคอุตสาหกรรม เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร แต่คนไทยมีอาหารกินแน่นอน

การแกษตรไทยเข้มแข็งในด้านปริมาณผลผลิต แต่กลับอ่อนแอในภาคการผลิต ราคาตกต่ำ ไม่คุ้มทุน เกษตรกรยากจน จนมีปัญหาทุกรัฐบาล ทุกยุค ทุกสมัย

รวมทั้งการเริ่มขาดแคลนแรงงาน เกษตรกรมีจำนวนลดลง เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกไปศึกษา ประกอบอาชีพอื่น เพราะมีปัญหาภาคการผลิต ในทุกด้าน ต้นทุน ราคาผลผลิต ปัจจัยการผลิตราคาสูง และปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำท่วม สภาวะแห้งแล้ง

ขาดคนเก่ง ๆ เข้าศึกษาในสาขาเกษตรในทุกระดับ

แต่ภาคอุดมศึกษากลับมีการเปิดหลักสูตรกันมากขึ้นในเกือบทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเกือบทุกแห่ง

อย่างไรก็ตาม การเกษตรยังเป็นภาคที่สำคัญต่อชาวโลก และต้องใช้เทคโนโลยีวิชาการมากขึ้น ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ต้องใช้แรงงานลดลง รวมทั้งปัจจัยการผลิต และสภาวะอากาศมีปัญหาเพิ่มขึ้น

คือที่มาของการต้องเตรียมตัวในการปรับการจัดการศึกษาให้รองรับอนาคต อันเป็นที่มาของการที่ต้อง "สร้างภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร" 

โดยสภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่มีสมาชิก 28 คณะ ใน 22 มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันคลังสมองของชาติ จัดทำภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2564

โดยกระบวนการจะเป็นการรวบรวมความคิด ความเห็นของอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู องค์กรชุมชน ผู้ส่งออก

โดยจะจัดประชุมสัมมนาใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายอนาคตการอุดมศึกษา สาขาเกษตรของไทย ปี 2564 ต่อไป

สำหรับภาคใต้ จะจัดขึ้นที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 16.30 น.  

สำหรับภาคกลาง จัดที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาคเหนือ จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากนั้น คณะทำงานจะวิเคราะห์ความเห็น และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อกำหนดเป็นภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรต่อไป 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มีนาคม 2556 18:10 แก้ไข: 02 มีนาคม 2556 18:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ