นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 967
ความเห็น: 0

ผลิตบัณฑิตยุคพัฒนา ต้องสร้างผู้มีปัญญา 3. ผู้สอนต้องมี 10 รู้

จะสร้างบัณฑิตที่มีปัญญาได้ ผู้สอนต้องมีปัญญามากกว่า ต้องรู้ เข้าใจ 10 รู้นี้ ยังต้องจริง รู้ลึกซึ้ง คือต้องสร้างปัญญาในตนก่อน

ได้เขียนบันทึกว่า บัณฑิตที่มีปัญญาต้องมี 7 รู้ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27238 

และตอนที่ 2 ได้กล่าวถึงกระบวนการทำให้เกิด http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/27259

มาอ่านบันทึก แล้ว ถามตัวเองว่า แล้วผู้สอนละ ต้องรู้อะไรบ้าง ? จึงเรียกว่ามีปัญญา สามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา

แน่นอนต้องไม่น้อยกว่าบัณฑิตที่ถูกสร้าง คือ 

1.  รู้วิชา ซึ่งคงไม่มีปัญหากับผู้สอนทุกคนที่เรียนมา เพียงแต่รู้ลึกเกินไป

ยิ่งสมัยนี้ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จนลืมความรู้ทั่วไปของความเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีการศึกษาซึ่งต่างจากจบปริญญา 

2.  รู้ตัว ซึ่งก็อาจมีปัญหาการไม่รู้ตัวว่า 

ต้องสอนเพื่อพัฒนาคนไม่ใช่แค่สอนหนังสือ สอนวิชาการเท่านั้นที่มุ่งสอนให้จบตามเนื้อหาวิชา

จนลืมพัฒนาคนให้เกิดปัญญา เข้าใจผิดว่า ความรู้ คือปัญญา จน สกอ.ต้องออกกรอบมาตรฐานหลักสูตร ที่เรียกว่า TQF เพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิต

3.  รู้ใช้วิชา อันนี้ก็เป็นปัญหาเช่นกัน เพราะผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้วิชาไปประกอบอาชีพ นอกจากสอนทฤษฎี ทำปฏิบัติการ

ที่แยกแยะไม่ออกว่า ความรู้ส่วนใด ควรสอนใครให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงหลงผิดระหว่างความรู้วิชการ กับ การใช้งาน

เช่นภาษาเพื่อภาษาศาสตร์ ย่อมต่างจากภาษาเพื่อการสื่อสารที่ใช้ในการอ่าน การเขียน การนำเสนอ แทนหลักภาษา การออกเสียง จนทำให้ไม่สามารถสร้างคนที่มีปัญญาได้ เพราะเกิดความกลัว มากกว่าความสามารถในการใช้งาน

4.  รู้หาวิชา ซึ่งหากเป็นอาจารย์ที่ทำวิจัยคงไม่มีปัญหา

แต่อาจลึกไปสำหรับใช้สอน เพราะมุ่งแต่เชิงลึก

แต่ก็มีบางคนที่ขยับปรับไม่ทัน ที่ใช้ความรู้เดิมสมัยเรียนมาสอน

อีกอย่างที่อาจขาด คือการรู้รอบ รู้กว้าง รู้การเชื่อมโยง จึงส่งผลไปยัง รู้ใช้วิชา

5.  รู้ดี รู้ชั่ว ความจริง ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะจบการศึกษา มีความรู้ขนาดนี้แล้ว

แต่ยังมีบางท่านไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ละเลยการรักษาวินัย การเป็นต้นแบบที่ดี

รวมทั้งการใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม กระทั่งบางคนลืมความเป็นไทย

6.  รู้พอดี อันนี้อาจมีปัญญาจากการมุ่งหน้าที่ วิชาการมาก จนลืมดูแลสุขภาพตัวเอง

ลืมคิดถึงความสมดุลในชีวิต และสังคม

ลืมความยั่งยืนของอนาคตของชาติ ของสังคม

7.  รู้รักสามัคคี ด้วยผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเรียนเก่ง มุ่งมั่นในวิชาการ จนลืมความรัก ความสามัคคี

ลืมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนอกกลุ่มตน

บางคนถึงกับแยกแยะลูกศิษย์ตนกับลูกศิษย์คนอื่น สาขา คณะอื่น

8.  รู้ปรับตัว ทั้งการปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ เข้ากับนักศึกษาไม่ได้

ยิ่งสมัยนี้มีความแตกต่างของคนแต่ละยุค ทั้งพฤติกรรม การแสดงออก ความคิด ความอ่าน ภาษา ของคนกลุ่ม gen X gen Y baby bloom จนเกิดช่องว่างระหว่างรุ่นที่สื่อสารกันไปคนละเรื่อง

ดังนั้น ผู้สอนที่จะสร้างปัญญาให้คนต้องเข้าให้ถึง ปรับตัวให้ทัน ต้องสร้างคนให้เชื่อเรียนรู้ด้วย ศรัทธา ไม่ใช่บังคับ ดุด่า ว่ากล่าว  

9.  รู้อนาคต ผู้สอนต้องพยากรณ์อนาคต หรือที่เรียกว่า มีวิสัยทัศน์ ที่ต้องศึกษาตามทันเทคโนโลยี จึงสามารถชี้นำ ชักนำ สั่งสอน เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาได้

ยิ่งผู้เรียนสมัยนี้รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ได้เร็ว จึงอาจไม่เชื่อ ไม่ฟังตามที่สอน หากผู้สอนตามไม่ทันโลก

10. รู้หลักสูตร รู้สถานศึกษา คณะ ภาควิชา

คือต้องไม่ใช่สอนตามที่เรียนมา ไม่ใช่สอนให้เรียนแอปเปิล แต่ไม่รู้จักละมุด ฝรั่ง ลำใย

ไม่รู้เป้าหมายของหลักสูตร ไม่รู้เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ทิศทางของสถาบัน คณะ ภาควิชา

จึงจำเป็นที่ผู้สอนต้องรับ เรียนรู้ ร่วมกำหนดสิ่งเหล่านี้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายร่วม คือต้องรู้ว่าจะสร้างบ้านทรงไหน จึงสร้างส่วนประกอบ ความรู้รายวิชาให้ประกอบกันเป็นบ้านทรงเดียวกัน

จะเห็นว่า พอกลับมาดูด้านผู้สอน นอกจากต้องรู้มากกว่า ต้องลึกซึ้ง ชัดเจนกว่า และยังดูว่ายังมีปัญหามากกว่า ปัญญา

ดังนั้น จะสร้างบัณฑิตที่มีปัญญาได้ ผู้สอนต้องมีปัญญามากกว่า ต้องรู้ เข้าใจ 10 รู้นี้ ยังต้องจริง รู้ลึกซึ้ง คือต้องสร้างปัญญาในตนก่อน   

ข้อเตือนใจ

ผู้มีปัญญา คือ ผู้ที่ไม่มีปัญหา แก้ปัญหาด้วยปัญญา ไม่สร้างปัญหา 

ผู้ที่มีปัญหา สร้างปัญหา คือ ผู้ไม่มีปัญญา 

ปัญญา ไม่ใช่แค่ มีความรู้

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 Febuary 2013 19:16 Modified: 21 Febuary 2013 19:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ