นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1145
ความเห็น: 1

นักศึกษาคณะทรัพยฯผ่านการทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 95%

บางภาควิชา มีผลการสอบผ่าน 100%

จากการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อปี 2548

ได้วิเคราะห์ว่า การทำงานของคนยุคใหม่ ที่มีความรู้มากมาย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ทุกที่ ผู้ที่ทำงานได้ดี ต้องมีความรู้และทักษะด้านการจัดการ

 เป็นที่มาของการกำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ บัณฑิตวิทยาศาสตร์เกษตร ที่เน้นการบริหารจัดการ

คือต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการการผลิตตามมาตรฐานการเกษตร (Good Agricultural Practices : GAP)

การมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงความเป็นนานาชาติ

1.  จึงกำหนดให้มีการให้ความรู้ อบรม สอดแทรกเนื้อหาด้าน GAP และทำความร่วมมือกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ดังกล่าว   

2.  การจัดสอบ จัดอบรม การบังคับ การจูงใจการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยหวังว่า บัณฑิตของคณะมีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหลักและรู้จริง ไม่ใช่ใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดสอบ จัดอบรมทักษะการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ word, excel, power point ตามมาตรฐานการทดสอบความรู้การใช้คอมพิวเตอร์

3.  การให้อาจารย์ ผู้สอน ให้งาน ให้การบ้าน ที่ต้องค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต และบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกใช้อย่างต่อเนื่อง คือ ให้รู้แหล่งความรู้ หาได้ ใช้ได้

4.  จัดให้นักศึกษาคณะทุกคนในชั้นปีที่ 4 ไปทัศนะศึกษา ดูงานประเทศมาเลเซีย เพื่อให้รับรู้ รับทราบ เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ โดยคณะสนับสนุนงบประมาณการเดินทาง 100% ภาคบางวิชาทำได้ดีที่มีกิจกรรมของนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยในมาเลเซียเข้ามร่วมด้วย

วันนี้ ได้รับรายงานผลการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่า มีนักศึกษาสอบผ่าน 95 % ขึ้นไปทุกโปรแกรม และบางภาควิชา มีผลการสอบผ่าน 100%

ความจริง การใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นสิ่งจำเป็น และคนส่วนใหญ่ใช้งานได้ แต่มีคนจำนวนมากใช้แบบไม่รู้หลักที่แท้จริง ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดให้มีการทดสอบ

และอยากเห็นว่า บัณฑิตของคณะทุกคนมีความรู้ ความสามารถด้านนี้ทุกคน 100% เพื่อใช้ประกันคุณภาพของบัณฑิตของคณะ ต่อไป

จากเป้าหมาย กระบวนการ การดำเนินการ ที่เริ่มเห็นความสำเร็จ และยังต้องทำกันต่อไป ของการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้การบริหารจัดการ ที่ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติต้องช่วยกันดำเนินการต่อไป

และขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ได้ร่วมมือในการดำเนินการนี้กันต่อไป 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2556 17:54 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2556 19:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
pai (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
05 กุมภาพันธ์ 2556 19:16
#83955

ยินดีด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ