นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 975
ความเห็น: 0

เงินรายได้ต้องใช้ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่งคงของคณะ 2.2 ที่ไปของรายได้จากการบริการวิชาการและอื่น ๆ

ต้องมั่นใจว่า เมื่อใช้เงินแล้วสามารถมีรายได้กลับคืน เพื่อความมั่นคงในการปฏิบัติภารกิจของคณะ

การใช้รายได้จากบริการวิชาการ จำเป็นต้องจัดหา และใช้เพื่อให้เกิดความมั่นคงของคณะ ต้องใช้ให้เกิดมูลค่าและรายได้กลับคืน และต้องกำไร

อย่างที่เรียนแล้วว่า ทั้งงบประมาณจากรัฐ และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ไม่สามารถรองรับภารกิจของคณะและภาควิชาได้

และการจัดหารายได้ส่วนนี้ต้องใช้เงินรายได้ลงทุน และส่วนหนึ่งต้องหักสมทบมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับค่าหน่วยกิต ต้องหักเข้ากองทุนวิจัยในอัตราเดียวกัน

แต่ส่วนของมหาวิทยาลัย รายได้ส่วนที่ต้องใช้งบประมาณรายได้ของคณะลงทุน มหาวิทยาลัยให้หักต้นทุนก่อนในอัตรา 70% ของรายรับ มิฉะนั้น คณะจะไม่สามารถสร้างรายได้ที่มีกำไรได้

ดังนั้น การใช้งบรายได้ส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่คณะ ภาควิชามีงบประมาณ จากรัฐและจากค่าหน่วยกิตไม่เพียงพอ

ส่วนหนึ่งต้องใช้ลงทุนในกิจกรรมสร้างรายได้ อย่างการผลิตสัตว์ต้องมีค่าอาหารสัตว์ การจ้างคน ค่าบำรุงดูแลระบบ จึงจำเป็นต้องมั่นใจว่า เมื่อใช้เงินแล้วสามารถมีรายได้กลับคืน เพื่อความมั่นคงในการปฏิบัติภารกิจของคณะ 

จะเห็นว่า การใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะ ได้ดำเนินการตามธรรมาภิบาล คือ ทำตามกฎ ระบียบมหาวิทยาลัย โดยเงินค่าหน่วยกิตต้องใช้เพื่อสนับการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา

ส่วนการสร้างความมั่นคง คือ การต้องสร้างเงินรายได้เพิ่มจากการลงทุนจากรายได้ของคณะ ที่ดำเนินการแล้วต้องสามารถมีรายได้กลับคืน มีกำไรเพื่อนำมาพัฒนาคณะในด้านต่าง ๆ

ดังนั้น การบริการวิชาการต้องมีค่าคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ มิฉะนั้นคงไม่มีใครมาซื้อ มาใช้แน่นอน

เท่าที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งตามธรรมาภิบาล และการสร้างความมั่นคงให้คณะ รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่คณะยิ่งทำมาก มหาวิทยาลัยสามารถหักส่วนของมหาวิทยาลัยได้เพิ่ม

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดระบบสนับสนุน ดูแลการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ชักช้า เพราะยิ่งคณะทำได้เร็วก็ยิ่งทำงานได้มาก

ในส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็เป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กันทุกฝ่าย ทุกคน ที่ต้องร่วมกันเสียสละ อย่างการจัดงานเกษตรภาคใต้ หลายท่านต้องทำหน้าที่ดูแลบริการด้านสถานที่ ไฟฟ้า การจัดการขยะ การจัดการระบบ การดูแลทำงานกับนักศึกษา การฝึกนักศึกษา

ารที่คณะดำเนินการเช่นนี้ นอกจากจะเป็นต้นแบบ เป็นบทเรียนแก่นักศึกษา ยังเป็นที่เรียนที่ฝึกหัด พัฒนานักศึกษาอีกด้วย 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2556 18:59 แก้ไข: 30 มกราคม 2556 19:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.227
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ