นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 955
ความเห็น: 0

อย่าปิดโอกาสการสร้างความฉลาด

ต้องการให้เป็นคนเรียนเก่ง แต่ลืมให้โอกาสให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด คือเป็นการสร้างคนให้ผิดธรรมชาติ จึงอยู่กับธรรมชาติไม่เป็น อยู่และทำงานกับสังคมได้ไม่ดี

คนฉลาดคือคนมีปัญญา เมื่อเจอปัญหาสามารถแก้ ปรับตัวได้ ดูแล พึงพาตัวเอง

การเป็นคนฉลาดไม่ใช่มีความรู้ แต่ต้องใช้ความรู้เป็น ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่สำคัญคือต้องทำ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ให้ได้ผลดี ไม่มีปัญหา

หลายคน มีความรู้มากมาย ประสบความสำเร็จในการเรียน แต่ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีปัญหา เพราะปรับตัวเข้ากับสภาพจริงไม่ได้ ยึดตัวเองเป็นสำคัญ ทำอะไรพื้น ๆ ด้วยตนเองไม่ได้ ทำงานไม่เป็น โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม จึงไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

นโลกความเป็นจริงที่มีผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงมาก ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาสูง หรือบางคนเกือบไม่ได้ศึกษาในระบบในระดับสูง แต่สามารถเรียนรู้ ทำงานจนประสบความสำเร็จระดับสูง ด้วยการเรียนรู้และศึกษาจากสภาวะจริงด้วยตนเอง

แสดงว่า การเป็นคนเก่งไม่เกี่ยวข้องกับคนเรียนเก่ง และหลายคนที่เรียนเก่ง พึงพา ดูแลตนเองไม่ได้

ความจริงคนเรียนเก่ง เป็นคนที่มีความฉลาด มีความสามารถทางสติปัญญาสูง จึงเรียนได้ดี แต่ถูกปิดโอกาสในด้านการเรียนรู้ในสภาพจริงของชีวิต ทั้งการดูแลตัวเอง ทั้งการทำงานกับคนอื่น จึงทำให้มีประสบการณ์เฉพาะด้านการเรียนในระบบเท่านั้น

จึงทำให้ขาดความฉลาดไป เพราะ

1.  ไม่เคยต้องทำอะไร เพราะมีคนทำให้หมด จึงทำอะไรไม่เป็น ไม่ว่าจะหุงข้าว ทำกับข้าว ซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน คือขาดทักษะในชีวิตประจำวัน เหตุเพราะพ่อแม่ดูแลดีเกิน จึงปิดกั้นโอกาสการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

2.  การศึกษาที่เน้นการศึกษาในระบบที่ตัดขาดจากสภาพจริง จัดกิจกรรมทำบุญแต่ไม่ได้ทำบุญจริง จึงเข้าไม่ถึงปรัชญาและผลแห่งบุญ รวมถึงด้านวัฒนธรรมประเพณี สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง ที่เรียกว่า การศึกษาแบบนกขุนทอง เท่านั้น

3.  คุ้นเคยกับการได้รางวัลจากคำเยินยอว่า เรียนเก่ง จนติดเป็นนิสัย ทำให้เห็นความสำคัญเฉพาะตน ปรับตัวเข้ากับคนอื่น สังคม สภาพที่ไม่สะดวกสบายไม่ได้

ทั้งหมด คือการถูกปิดกั้นโอกาส ทั้งจากผู้เป็นครองและระบบการศึกษา ที่ต้องการให้เป็นคนเรียนเก่ง แต่ลืมให้โอกาสให้เป็นคนเก่ง คนฉลาด คือเป็นการสร้างคนให้ผิดธรรมชาติ จึงอยู่กับธรรมชาติไม่เป็น อยู่และทำงานกับสังคมได้ไม่ดี

ต้องให้โอกาสให้คนพัฒนา เรียนรู้ ตามธรรมชาติ ดูแลตนเอง ปรับตัวกับคนอื่น ปรับตัวกับความจริง คือการพัฒนาคนให้เป็นฉลาด ที่ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และความจริง จึงอยู่เป็นสุข ในสภาพที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงได้ มิฉะนั้น จะทุกข์กับทุกอย่าง ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องตัวเอง แล้วจะเรียกว่าฉลาดได้อย่างไร 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 January 2013 19:58 Modified: 03 January 2013 19:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 iHum, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.193.85
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ