นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 9842
ความเห็น: 0

ค่าและสกุลเงินประเทศ ASEAN

เงินลาว และ เงินกัมพูชา มีเลขเหมือนเลขไทย อยู่บนธนบัตร

ประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ มีสกุลเงินและค่าเงินต่างกัน 10 ประเทศ 9 สกุล แต่มีค่าเงินต่างกัน 10 ประเทศ ที่มีทั้งค่าสูงกว่าเงินบาทไทย และต่ำกว่าเงินบาทไทย

ประเทศที่มีค่าเงินสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินบาทไทย คือ บรูไน ซึ่งมีสกุลเงินเป็น Ringgit โดย 1 Brunei Ringgit มีค่าประมาณ 25 บาท และมีธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน ขนาด 1  5 10 20 25 50 100 500 1,000 และ 10,000 Brunei Ringgit

     

                 

สิงคโปร์ มีค่าเงินสูงเป็นอันดับสอง คือ 1 Singapore Dollar มีค่าประมาณ 24.40 บาท และมีธนบัตรขนาด  2  5  10  50  100 1,000 และ 10,000 Singapore Dollar

มาเลเซีย มีสกุลเงินเป็น Ringgit โดย 1 Malaysian Ringgit มีค่าประมาณ 10.40 บาท มีธนบัตรขนาด  1   5  10  20  50 และ 100 Malaysian Ringgit

พม่า หรือ เมียนมาร์ เป็นอีกประเทศที่มีเงินค่าสูงกว่าเงินบาทไทย มีสกุลเงินเป็น จ๊าด โดย 1 จ๊าด มีค่าประมาณ 5 บาท มีธนบัตรขนาด  1 5 10 20 50 100 200 500 1,000 5,000 และ 10,000 จ๊าด

ประเทศที่เหลือ มีค่าเงินตำกว่าเงินบาทไทย

              

และสกุลเงินที่มีค่าใกล้เคียงกับเงินบาทไทยมากที่สุด คือ Piso Philippines คือ 1 บาท มีค่าประมาณ 1.79 piso และมีธนบัตรขนาด  20  50 100 เป 200  500 และ 1,000 piso

กัมพูชา หรือ เขมร มีเงินเป็นสกุล เรียล ที่ 1 บาท มีค่าประมาณ 150 เรียล และมีธนบัตรขนาด  50  100  500  1,000 2,000   5,000   10,000   20,000   50,000  และ 100,000 เรียล

                     

ลาว มีสกุลเงินเป็น กีบ (kib) 1บาทมีค่าประมาณ 250 กีบ และมีธนบัตรขนาด 500   1,000   2,000   5,000  10,000   20,000   และ 50,000 กีบ 

อินโดนีเซีย มีเงินเป็นสกุล Rupiah  และ 1 บาทมีค่าประมาณ 253 Rupiah และมีธนบัตรขนาด 1,000  2,000   5,000   10,000   20,000  50,000   และ 100,000  Rupiah

วียตนาม เป็นประมาณที่เงินมีค่าต่ำสุด คือ 1 บาท มีค่าประมาณ 548 Dong และมีธนบัตรขนาด  100 200  500   1,000   2,000   5,000   10,000   20,000   50,000  100,000   200,000  และ 500,000 Dong

                   

ประเทศที่มีธนบัตรขนาดเล็กสุด คือ มาเลเซีย คือ 100 Malaysian Ringgit และประเทศที่ธนบัตรขนาดใหญ่สุดคือ เวียตนามที่มีธนบัตรขนาด 500,000 Dong

ส่วนไทยมีธนบัตรที่ใช้ปัจจุบัน ขนาด 20 50 100 500 และ 1,000 บาท

จะเห็นว่า 10 ประเทศ มีสกุลเงิน ค่าเงินต่างกัน ประเทศที่เงินบาทไทยสามารถนำไปใช้โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยน คือ ลาว เวียตนาม ส่วนพม่า และ เขมร นั้นไม่แน่ใจ เพราะยังไม่เคยไป  

อย่างไรก็ตาม การใช้เงินไทยต้องใชัธนบัตรขนาดใกล้เคียงในการจับจ่ายใช้สอย มิฉะนั้นจะได้เงินทอนเป็นสกุลของประเทศนั้น ๆ มาจำนวนมาก ทั้งลาว ทั้งเวียตนาม เช่น ซื้อของปรมาณ 20 ก็ใช้ธนบัตรขนาด 20 บาท +เงินเหรียญ แต่หากใช้ธนบัตรขนาด 100 บาท จะไ้ด้ิเงินทอนเป็นเงินท้องถิ่นประเทศนั้น ดังนั้นต้องวางแผนการจัดการให้พร้อม มิฉะนั้นจะได้เงินต่างชาติมาจำนวนมาก ซึ่งแลกคืนก็ยากและยังมีค่าลดลงไปมากด้วย 

ข้อสังเกต คือ เงินลาว และ เงินกัมพูชา มีเลขเหมือนเลขไทย อยู่บนธนบัตร

ไม่แน่ใจว่า เมื่อรวมเขตเศรษฐกิจอาเซียนจะการปรับสกุลเงินเดียวกันเหมือนในยูโรหรือไม่ 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 December 2012 19:47 Modified: 02 January 2013 12:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Our Shangri-La, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ